• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 серпня 200

  5 р. № 837

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  деякими програмами у сфері культури

  1. Цей Порядок визначає напрями та механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2005 рік програмами “Фінансова підтримка гастрольної діяльності”, “Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді”, а також “Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються Міністерством культури і туризму:

  за програмою “Фінансова підтримка гастрольної діяльності” — для підготовки та проведення гастролей національних та державних театрів, концертних організацій, циркових колективів;

  за програмою “ Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді” — для підготовки та проведення міжнародних, всеукраїнських і регіональних дитячих та молодіжних фестивалів, свят, конкурсів, оглядів, концертів, художніх і тематичних виставок, виставок творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, фольклорно-етнографічних експедицій, конференцій, семінарів тощо; виконання державних і галузевих програм у сфері мистецтва та аматорської творчості серед дітей та молоді;

  за програмою “Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали” — для організації та проведення конференцій, семінарів, практичних навчань експертів та мистецтвознавців, засідань міжурядових робочих груп тощо, створення програмно-технічного комплексу та інформаційно-пошукової системи "Культурні цінності, повернуті в Україну"; випуску методичних посібників з питань переміщення культурних цінностей.

  3. Заходи, пов’язані з виконанням зазначених у цьому Порядку бюджетних програм, здійснюються переможцями торгів (тендерів), що проводяться відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _________________