• In English

 •                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 31 серпня 2005 р. № 836

   

   

   

  ПОРЯДОК

  використання коштів, передбачених у державному бюджеті

  для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам

   

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою „Одноразова матеріальна допомога інвалідам”.

   

  2. Рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам приймається керівником відповідного органу праці та соціального захисту населення за місцем фактичного проживання заявника на підставі акта обстеження його матеріально-побутових умов з урахуванням довідок про склад сім’ї та доходи кожного члена сім’ї.
   

  3. За поданням Фонду соціального захисту інвалідів Мінпраці здійснює розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, між територіальними відділеннями Фонду, які перерозподіляють їх між органами праці та соціального захисту населення.

   

  4. Одноразова матеріальна допомога інвалідам надається інвалідам та дітям-інвалідам (далі – інваліди) на підставі особистої заяви або одного з батьків, опікуна чи піклувальника. Виплата зазначеної допомоги здійснюється поштовими переказами та за платіжними відомостями за місцем фактичного отримання пенсії або державної соціальної допомоги, призначеної замість пенсії, інвалідам один раз на рік у розмірі, що не перевищує розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

              У разі неможливості особистого отримання одноразової матеріальної допомоги інвалідом у зв’язку з хворобою або фізичною вадою допускається з дозволу керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення виплата зазначеної допомоги особами з числа працівників цього органу за місцем проживання інваліда. У такому разі на документі про виплату (видатковому касовому ордері, платіжній відомості) крім підпису отримувача матеріальної допомоги повинен бути підпис особи, яка провела виплату. Особа з числа працівників органу праці та соціального захисту населення, яка провела виплату за місцем проживання інваліда, зобов’язана не пізніше триденного строку з дня виплати допомоги подати звіт з усіма необхідними документами, що підтверджують її виплату (видатковий касовий ордер, платіжна відомість).

              Для обліку виплат одноразової матеріальної допомоги інвалідам органи праці та соціального захисту населення ведуть реєстр отримувачів одноразової матеріальної допомоги інвалідам, де зазначаються відомості про її розмір та підстави надання.

             

  5. Витрачання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, відображається органами праці та соціального захисту населення в квартальних та річних звітах.

   

  ____________________________