• In English

 • Пояснення щодо заповнення звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів

   

  Звіт про виробництво та реалізацію тютюнових виробів подають суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які виробляють тютюнові вироби. Кожен розділ оформляється на окремому аркуші. У розділах 1 та 2 графи 1, 2, 3, 4 суб'єкти підприємницької діяльності не заповнюють.

   

  Розділ 1. Виробництво та реалізація тютюнових виробів 

   

  1. У графі 1 "Дата" вказується дата звітності (номер місяця). 

   

  2. У графі 2 "Код області" вказується код області, в якій зареєстровано виробника тютюнових виробів, згідно з додатком 4 "Коди областей".

   

  3. У графі 3 "Назва підприємства" вказується назва виробника тютюнових виробів. 

   

  4. У графі 4 "Код за ЄДРПОУ" вказується код за ЄДРПОУ виробника тютюнових виробів.

   

  5. У графі 5 "Вид продукції" вказується вид продукції. 

   

  6. У графі 6 "Код продукції" - опис тютюнових виробів згідно з УКТ ЗЕД. 

   

  7. У графі 7 "Залишок на початок звітного місяця" вказується залишок продукції власного виробництва на підприємстві. 

   

  8. У графі 8 "Інші надходження" вказується кількість імпортованої продукції в звітному місяці.

   

  9. У графі 9 "Вироблено" вказується кількість виробленої продукції за звітний місяць. 

   

  10. У графі 10 "Всього" вказується загальна кількість реалізованих тютюнових виробів на кінець звітного місяця. 

   

  11. У графі 11 "Внутрішній ринок" вказується кількість тютюнових виробів, реалізованих на внутрішньому ринку. 

   

  12. У графі 12 "експорт" вказується кількість тютюнових виробів, реалізованих на експорт. 

   

  13. У графі 13 "Інша реалізація" вказується кількість реалізованих тютюнових виробів імпортного виробництва. 

   

  14. У графі 14 "Залишок на кінець звітного місяця" вказується кількість тютюнових виробів власного виробництва на кінець звітного місяця. 

   

  Розділ 2. Реалізація та оподаткування тютюнових виробів

   

  1.У графі 1 "Дата" вказується дата звітності (номер місяця). 

   

  2. У графі 2 "Код області" вказується код області, в якій зареєстровано виробника тютюнових виробів, згідно з додатком № 4 "Коди областей".

   

  3. У графі 3 "Назва підприємства" вказується назва виробника тютюнових виробів. 

   

  4. У графі 4 "Код за ЄДРПОУ" вказується код за ЄДРПОУ виробника тютюнових виробів. 

   

  5. У графі 5 "Код продукції" опис тютюнових виробів згідно з УКТ ЗЕД. 

   

  6. У графі 6 "Назва тютюнової продукції (асортимент)" вказується перелік тютюнових виробів, що виробляється виробником в Україні за їх власною назвою. 

   

  7. У графі 7 "Реалізовано" вказується кількість реалізованої продукції власного виробництва на внутрішньому риноку за звітний місяць. 

   

  8. У графі 8 "Нараховано ПДВ" вказується кількість нарахованих коштів за тютюнові вироби власного виробництва реалізовані на внутрішньому ринку в звітному місяці. 

   

  9. У графі 9 "Нараховано акцизного збору специфічної складової" вказується кількість нарахованих коштів за тютюнові вироби власного виробництва, реалізовані на внутрішньому ринку. 

   

  10. У графі 10 "Нараховано акцизного збору адвалерної складової" вказується кількість нарахованих коштів за тютюнові вироби власного виробництва, реалізовані на внутрішньому ринку. 

   

  11. У графі 11 "Вартість продукції (з урахуванням акцизного збору без ПДВ)" вказується кількість коштів, на яку реалізовано тютюнових виробів власного виробництва підприємством у звітному місяці.