• In English

 • Пояснення щодо заповнення звітності про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції

   

  Звітність про надходження та використання спирту подають суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які отримують спирт, в тому числі по імпорту, фракцію головну етилового спирту, виробляють алкогольні напої, виноматеріали, іншу спиртовмісну продукцію. Кожен розділ звітності оформлюється на окремому аркуші. Інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звітності окремим рядком. Органи державної податкової служби заповнюють форми звітності в розрізі підприємств, підсумок - по видах продукції. Графи 1, 2, 3 у розділах 1, 2, 3 суб'єктами підприємницької діяльності не заповнюються.

   

  Розділ 1. Рух спирту в місцях його зберігання

   

  1. У графі 1 вказується дата звітності ( номер місяця). 

  2. У графі 2 вказується код області, в якій зареєстрований виробник спиртовмісної продукції, згідно з додатком 4 "Коди областей".

   

  3. У графі 3 вказується назва виробника спиртовмісної продукції.

   

  4. У графі 4 вказується код за ЄДРПОУ виробника спиртовмісної продукції.

   

  5. У графі 5 вказується код спирту згідно з додатком № 4 "Коди продукції".

   

  6. У графі 6 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця.

   

  7. У графі 7 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту отриманого від постачальника на підприємство в місця його зберігання.

   

  8. У графі 8 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту, отриманого з інших джерел, в тому числі по імпорту.

   

  9. У графі 9 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту, яку з місця його зберігання передано на виробництво.

   

  10.У графі 10 вказуються втрати спирту, фракції головної етилового спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби тощо.

   

  11. У графі 11 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця.

   

  12. У графі 12 вказується код мети використання спирту, фракції головної етилового спирту згідно з додатком 4 "Коди продукції".

   

  Розділ 2. Надходження спирту

   

  1. У графі 1 вказується дата звітності ( номер місяця). 

  2. У графі 2 вказується код області, в якій зареєстровано виробника спиртовмісної продукції, згідно з додатком 4 "Коди областей".

  3. У графі 3 вказується назва виробника спиртовмісної продукції.

  4. У графі 4 вказується код за ЄДРПОУ виробника спиртовмісної продукції.

  5. У графі 5 вказується код області згідно з додатком № 4 „Коди областей", в якій зареєстровано постачальника спирту, фракції головної етилового спирту, при здійсненні імпорту спирту - необхідно ставити 28.

  6. У графі 6 вказується назва постачальника спирту, фракції головної етилового спирту, при здійсненні імпорту спирту - вказується назва постачальника та країна.

  7. У графі 7 вказується код за ЄДРПОУ постачальника спирту, фракції головної етилового спирту.

  8. У графі 8 вказується кількість отриманого спирту, фракції головної етилового спирту.

  9. У графах 9, 10 вказується відповідно вид та код отриманого спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з додатком 4 "Коди продукції".

  10. У графах 11, 12 вказується відповідно номер та дата наряду на відпуск спирту, згідно з яким було відвантажено спирт.

  11. У графах 13, 14 вказується відповідно номер та дата товарно-транспортної накладної або накладної залізниці.

  12. У графах 15, 16 вказується відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримано спирт, фракцію головну етилового спирту, згідно з додатком 4 "Коди продукції".

  13. У графі 17 вказуються необхідні роз'яснення.

   

  Розділ 3. Виробництво та реалізація алкогольних напоїв,

  виноматеріалів та іншої спиртовмісної продукції

   

  1. У графі 1 вказується дата звітності ( номер місяця). 

  2. У графі 1 вказується код області, в якій зареєстрований виробник спиртовмісної продукції, згідно з додатком 4 "Коди областей".

  3. У графі 3 вказується назва виробника спиртовмісної продукції.

  4. У графі 4 вказується код за ЄДРПОУ виробника спиртовмісної продукції.

  5. У графі 5, 6 вказується відповідно вид та код продукції згідно з додатком 4 "Коди продукції"*.

  ____________

  * Звітні дані по коду продукції 16 включають інформацію щодо лікеро-горілчаних виробів міцністю від 1,2 % до 60 %; якщо до складу зазначеної продукції входять напої міцністю від 1,2 % до 8,5 % - код продукції 17 та від 8,5 % до 25 % - код продукції 18, то їх необхідно виділяти окремими рядками. Дані по горілках, горілках особливих, лікеро-горілчаних виробах, в тому числі лікеро-горілчаних напоях міцністю від 1,2 % до 8,5 % та від 8,5 % до 25 % вносяться у таблицю в декалітрах безводного спирту та у декалітрах об'ємних одиниць.

   

  6. У графі 7 вказуються одиниці виміру, в яких складається звіт, а саме:

  горілка та лікеро-горілчані вироби - дал,

  горілка та лікеро-горілчані вироби - дал б. с.,

  вино та виноматеріали - дал,

  оцет, есенції харчові - дал,

  незазначені види спиртовмісної продукції - згідно з номенклатурою продукції промисловості.

   

  7. У графі 8 вказується кількість алкогольних напоїв, виноматеріалів та іншої спиртовмісної продукції в місцях зберігання на початок звітного місяця.

  8. У графі 9 вказується кількість готової продукції, яка передана з виробництва до місця її зберігання.

  9. У графі 10 вказується кількість готової продукції, яка поступила в місце зберігання з торговельної мережі, конфіскована продукція тощо.

  10. У графі 11 вказується загальна кількість реалізованої продукції.

  11. У графі 12 вказується кількість продукції, яка реалізована на внутрішньому ринку.

  12. У графі 13 вказується кількість виноматеріалу, яка відпущена іншим підрозділом підприємства для виробництва алкогольної продукції.

  13. У графі 14 вказується кількість продукції, яка реалізується на експорт.

  14. У графі 15 вказуються втрати при зберіганні, відпуск продукції на лабораторні потреби тощо.

  15. У графі 16 вказується кількість алкогольних напоїв, виноматеріалів та іншої спиртовмісної продукції в місцях зберігання на кінець звітного місяця.

  16. У графі 17 надається пояснення до граф 10 і 15 та інші пояснення.

   

  Звітні дані по коду продукції 20 включають інформацію щодо виноматеріалів виноградних, а окремими рядками необхідно виділити виноматеріали виноградні столові ординарні - код продукції 21 та виноматеріали виноградні кріплені ординарні - код продукції 22, виноматеріали виноградні столові марочні - код продукції 23, виноматеріали виноградні кріплені марочні - код продукції 24, виноматеріали шампанські - код продукції 56, виноматеріали коньячні - код продукції 57.

   

  Звітні дані по коду продукції 26 включають інформацію щодо вин виноградних, а окремими рядками необхідно виділити вина виноградні столові сухі ординарні - код продукції 27, вина виноградні столові напівсухі - код продукції 28, вина виноградні столові напівсолодкі - код продукції 29, вина виноградні кріплені міцні ординарні - код продукції 30, вина виноградні кріплені десертні ординарні - код продукції 31, вина виноградні столові сухі марочні - код продукції 32, вина виноградні кріплені міцні марочні - код продукції 33, вина виноградні кріплені десертні марочні - код продукції 34.

   

  Розділ 4. Обіг виноматеріалів

   

  Розділ 4 заповнюють постачальники або споживачі виноматеріалів.

   

  1. У графі 1 вказується дата звітності ( номер місяця). 

  7

   

  2. У графі 2 вказується складач звіту (під кодом 1 - постачальник виноматеріалів; під кодом 2 - споживач виноматеріалів).

   

  3. У графі 3 вказується код області постачальника виноматеріалів згідно з додатком 4 "Коди областей", в якій зареєстровано постачальника виноматеріалів, при здійсненні імпорту виноматеріалів - необхідно проставляти код 28.

   

  4. У графі 4 вказується назва постачальника виноматеріалів, при здійсненні імпорту виноматеріалів - вказується назва постачальника та країна.

   

  5. У графі 5 вказується код за ЄДРПОУ постачальника виноматеріалів.

   

  6. У графі 6 вказується код області споживача виноматеріалів згідно з додатком № 4 "Коди областей", в якій зареєстровано споживача виноматеріалів, , при здійсненні експорту виноматеріалів - необхідно проставляти код 29.

   

  7. У графі 7 вказується назва споживача виноматеріалів, при здійсненні експорту виноматеріалів - вказується назва споживача та країна.

   

  8. У графі 8 вказується код за ЄДРПОУ споживача виноматеріалів.

   

  9. У графі 9 вказується кількість отриманих виноматеріалів.

   

  10. У графах 10, 11 вказується відповідно вид та код отриманих виноматеріалів згідно з додатком 4 "Коди продукції".

   

  11. Графи 12, 13 заповнюються споживачем виноматеріалів та вказується відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримується виноматеріал, згідно з додатком 4 "Коди продукції".