• In English

 • Пояснення щодо заповнення звітності

  про обсяги виробництва та реалізації спирту

   

  Звітність про обсяги виробництва та реалізації спирту подають суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), високооктанову кисневмісну добавку до бензинів (далі - ВКД), абсолютований спирт (далі - спирт), фракцію головну етилового спирту, до органів державної податкової служби за місцем реєстрації. Одиниці виміру для спирту, крім ВКД, - декалітри безводного спирту (далі - дал б. с.), для ВКД - тонни, для фракції головної етилового спирту - декалітри (далі - дал). Інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звітності окремим рядком. Кожен розділ форм звітності оформлюється на окремому аркуші. Форми звітності органами державної податкової служби заповнюються в розрізі підприємств, підсумок – за видами продукції. Графи 1, 2, 3 у розділах 1, 2 суб'єкти підприємницької діяльності не заповнюють.

   

  Розділ 1. Рух спирту

   

  1. У графі 1 вказується дата звітності ( номер місяця). 

   

  2. У графі 2 вказується код області, в якій зареєстрований виробник спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з додатком 4 "Коди областей".

   

  3. У графі 3 вказується назва виробника спирту, фракції головної етилового спирту.

   

  4. У графі 4 вказується код за ЄДРПОУ виробника спирту, фракції головної етилового спирту.

   

  5. У графах 5, 6 вказується відповідно вид та код спирту, фракції головної етилового спирту згідно з додатком 4 "Коди продукції".

   

  6. У графі 7 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця.

   

  7. У графі 8 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту, виробленої та переданої в місця їх зберігання.

   

  8. У графі 9 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту, отриманої зі сторони до місць їх зберігання, у тому числі конфіскованих.

   

  9. У графі 10 вказується загальна кількість реалізованого спирту, фракції головної етилового спирту.

   

  10. У графі 11 вказується загальна кількість реалізованого спирту, фракції головної етилового спирту на внутрішньому ринку.

   

  11. У графі 12 вказується загальна кількість реалізованого спирту, фракції головної етилового спирту на експорт.

   

  12. У графі 13 вказуються втрати спирту, фракції головної етилового спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби тощо.

   

  13. У графі 14 вказується кількість спирту, фракції головної етилового спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця.

   

  Розділ 2. Реалізація спирту

   

  1. У графі 1 вказується дата звітності ( номер місяця).

   

  2. У графі 2 вказується код області, в якій зареєстрований виробник спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з додатком № 4  "Коди областей".

   

  3. У графі 3 вказується назва виробника спирту, фракції головної етилового спирту.

   

  4. У графі 4 вказується код за ЄДРПОУ виробника спирту, фракції головної етилового спирту.

   

  5. У графі 5 вказується код області, в якій зареєстрований споживач спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з додатком 4 "Коди областей", при здійсненні експорту спирту  проставляється код  28.

   

  6. У графі 6 вказується назва споживача спирту, фракції головної етилового спирту, при здійсненні експорту спирту вказується назва споживача та країна.

   

  7. У графі 7 вказується код за ЄДРПОУ споживача спирту, фракції головної етилового спирту.

   

  8. У графі 8 вказується кількість відвантаженого спирту, фракції головної етилового спирту.

   

  9. У графах 9, 10 вказується відповідно вид та код відвантаженого спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з додатком 4  "Коди продукції".

   

  10. У графах 11, 12 вказується відповідно номер та дата наряду на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з яким було відвантажено продукцію.

   

  11. У графах 13, 14 вказується відповідно номер та дата товарно-транспортної накладної або накладної залізниці.

   

  12. У графах 15, 16 вказується відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримується спирт, фракції головної етилового спирту, згідно з додатком 4   "Коди продукції".

   

  13. У графі 17 надаються необхідні роз'яснення.