• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2005 р.  № 808

  Київ

  Про затвердження Угоди між Урядом України
  та Урядом Держави Кувейт про повітряне сполучення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про повітряне сполучення, підписану в м. Києві 17 червня 2004 року (додається).

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.21   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УГОДА

   

  МІЖ  УРЯДОМ  ДЕРЖАВИ  КУВЕЙТ

   

  ТА  УРЯДОМ  УКРАЇНИ

   

  ПРО ПОВІТРЯНЕ СПОЛУЧЕННЯ

   

   

   

  Уряд Держави Кувейт та Уряд України, далі Договірні Сторони,

   

          

  бажаючи сприяти розвитку повітряного сполучення між Державою Кувейт і Україною та створенню найбільш сприятливих умов для міжнародного співробітництва у цій сфері,

   

  бажаючи застосовувати до цих сполучень принципи та положення Конвенції  про  міжнародну  цивільну авіацію та Угоди про транзит при міжнародних повітряних сполученнях, відкритих для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року,

       

  домовились про таке:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СТАТТЯ 1

   

  ВИЗНАЧЕННЯ

   

  У цій Угоді,  якщо контекст не передбачає інше:

   

  a) "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, яка відкрита для підписання  в  Чикаго 7 грудня 1944 року та містить будь-який Додаток, прийнятий згідно зі статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку поправку до Додатків або Конвенції згідно з її статтями 90 та  94,  у тій мірі, у якій ці Додатки і поправки прийняті обома Договірними Сторонами;

   

  b)  "Угода" означає цю Угоду і  додаток до неї, а також  будь-які зміни до Угоди або до додатка;

   

  с) ”авіаційні власті” щодо Держави Кувейт означає Генеральний директорат цивільної авіації, щодо України - Державний департамент авіаційного транспорту Міністерства транспорту України, або в обох випадках  будь-яку  особу або орган, уповноважений здійснювати будь-які функції, що в цей час виконуються зазначеними властями;

          

  d) "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство, яке одна Договірна Сторона призначила відповідно до статі 3 цієї Угоди для експлуатації  договірних ліній за маршрутами, визначеними згідно зі статтею 2 цієї Угоди, письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону;

   

  e) "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення", "зупинка з некомерційними цілями" та "авіапідприємство" у цій Угоді мають значення відповідно до статті 2 та 96 Конвенції;

   

  f) термін "ємність":

   

  І)  щодо повітряного судна означає комерційне завантаження повітряного судна на маршруті або частині маршруту;

   

  ІІ) щодо встановленої повітряної лінії означає ємність повітряного  судна, яке експлуатується на цій лінії, помножену на частоту рейсів, здійснених цим повітряним судном протягом певного періоду на маршруті або частині маршруту;

  g) термін "тариф" означає розмір оплати перевезення пасажирів, багажу і  вантажу та умови, згідно з якими ця  оплата застосовується, включаючи комісійні збори та іншу додаткову  винагороду за агентські послуги або послуги з продажу перевезень, але за винятком винагороди та умов за перевезення пошти;

   

  h)  "таблиця маршрутів" означає таблицю маршрутів, що зазначена у додатку до цієї Угоди. Додаток до цієї Угоди розглядається як її невід'ємна частина.  Будь-яке посилання на Угоду включає посилання на додаток, якщо тільки в Угоді не передбачено інше;

   

  і) "збір з користувачів" означає збір, який стягується з авіапідприємств, за користування аеропортом, аеронавігаційним обладнанням або обладнанням щодо авіаційної безпеки, або іншим обладнанням.

   

  СТАТТЯ 2

   

  НАДАННЯ ПРАВ

   

  1) Кожна Договірна  Сторона  надає  іншій  Договірній Стороні права, визначені у цій Угоді з метою надання можливості її призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам) встановлювати та здійснювати міжнародні повітряні  сполучення  за маршрутами, визначеними у відповідному пункті таблиці маршрутів (далі - ”договірні лінії” та ”встановлені маршрути” відповідно).

   

  2) Відповідно до положень цієї Угоди призначене авіапідприємство (авіапідприємства) будь-якої Договірної Сторони при експлуатації договірної лінії за встановленим маршрутом користується такими правами:

  a) здійснювати політ через  територію держави іншої Договірної Сторони  без посадки;

  b) здійснювати зупинки на  згаданій території з некомерційними цілями, та

  с) здійснювати зупинки на згаданій території в пункті або пунктах, вказаних  для цього маршруту у таблиці маршрутів, з метою прийняття на борт і зняття міжнародного комерційного завантаження – пасажирів, пошти і вантажу.

   

  3) Зазначене в пункті 1 цієї статті не розглядається як надання права призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам) однієї  Договірної Сторони брати  на борт на території держави іншої Договірної Сторони пасажирів, вантаж і пошту для  перевезення за винагороду або за наймом до іншого пункту на  території держави цієї іншої Договірної Сторони.

   

  СТАТТЯ 3

   

  ПРИЗНАЧЕННЯ І ДОЗВІЛ

   

  1) Повітряне сполучення за встановленими маршрутами може розпочатися у будь-який час за умови, що:

  а) Договірна Сторона, якій надані права, вказані у статті 2 цієї Угоди, призначила авіапідприємство або авіапідприємства та письмово повідомила про це іншу Договірну Сторону, та

  b) Договірна Сторона, яка надає ці права, дозволила призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам) розпочати повітряне  сполучення.

   

  2) Договірна Сторона, яка надає ці права, відповідно до положень пункту 3 та пункту 4 цієї статті без затримки надає відповідний дозвіл на експлуатацію договірних ліній за умови, що тариф встановлено  згідно зі статтею 14 цієї Угоди.

   

  3) Будь-яка Договірна Сторона може зажадати від  авіапідприємства (авіапідприємств), призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами, які звичайно та обґрунтовано застосовуються цією Договірною Стороною при виконанні міжнародного повітряного сполучення відповідно до положень Конвенції.

   

  4) Кожна Договірна Сторона може відмовити у наданні прав, передбачених статтею 2 цієї Угоди, авіапідприємству, призначеному іншою Договірною Стороною, якщо таке авіапідприємство не може довести, що переважне володіння цим авіапідприємством і фактичний контроль над ним належать Договірній Стороні, яка призначає авіапідприємство, або громадянам її держави, або корпораціям.

   

  СТАТТЯ 4

   

  СКАСУВАННЯ, ОБМЕЖЕННЯ  ТА ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ

   

  1) Кожна Договірна  Сторона  має  право тимчасово припинити користування призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами) іншої Договірної Сторони правами, зазначеними у статті 2  цієї Угоди, або встановити такі умови, які вона може вважати необхідними для користування цими правами, якщо авіапідприємство (авіапідприємства) не дотримується законів або правил держави Договірної Сторони, яка надає ці права, або не спроможне здійснювати експлуатацію договірних ліній відповідно до цієї Угоди.  Якщо тимчасове припинення користування правами або встановлення умов не є необхідним для запобігання подальшому порушенню законів і правил для забезпечення безпеки польотів, таке право буде використано тільки після консультації з іншою Договірною Стороною.

   

  2)  Якщо одна Договірна Сторона діє згідно з положеннями цієї статті, інші права обох Договірних Сторін не обмежуються.

   

  СТАТТЯ 5

   

  ЗБОРИ  ЗА КОРИСТУВАННЯ

  АЕРОПОРТАМИ  ТА ОБЛАДНАННЯМ

   

  Кожна Договірна Сторона стягуватимете і/або може дозволяє стягувати справедливі та обґрунтовані збори  за  користування аеропортами та обладнанням, що знаходиться під їхнім контролем.

  Збори, що дозволено стягувати  на території держави будь-якої Договірної Сторони з призначеного авіапідприємства (авіапідприємств) іншої Договірної Сторони за користування аеропортами та іншим авіаційним обладнанням, не повинні перевищувати зборів, які стягуються з її авіапідприємств, які здійснюють подібні міжнародні повітряні сполучення.

   

   

   

   

  СТАТТЯ 6

   

  ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА ТА ІНШИХ ЗБОРІВ

  1) Повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами) однієї Договірної Сторони, а  також їхнє комплектне бортове обладнання, запаси палива та мастильних матеріалів і бортові запаси (включаючи продукти харчування, напої і тютюнові вироби), що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть звільнені від сплати усіх мит, зборів за огляд, інших зборів або податків у відповідності з національним законодавством держави кожної Договірної Сторони після прибуття на територію держави іншої Договірної Сторони за умови, що це обладнання і запаси залишаються на борту повітряного судна до моменту їхнього вивозу в зворотному напрямку.

   

  2) Паливо, мастильні матеріали, запасні частини, комплектне бортове обладнання та бортові запаси, ввезені на територію держави будь-якої  Договірної Сторони призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами) іншої Договірної Сторони чи за дорученням цього призначеного авіапідприємства (авіапідприємств) або взяті на борт повітряного судна, що експлуатується цим призначеним  авіапідприємством (авіапідприємствами), та які використовуються виключно  при здійсненні міжнародних повітряних сполучень, звільнятимуться від усіх державних зборів,  включаючи мито та збори за огляд, що стягуються  на території держави першої Договірної Сторони, навіть якщо ці матеріали використовуються під час польоту через територію держави тієї Договірної Сторони, на якій вони взяті на борт. До матеріалів, що вказані вище, може бути висунута вимога зберігання під митним наглядом або контролем.

   

  3) Комплектне бортове обладнання, запасні частини, бортові запаси  та запаси палива і мастильні матеріали, які знаходяться на борту повітряних суден, що експлуатуються призначеним авіапідприємством будь-якої Договірної Сторони, можуть бути вивантажені на території держави іншої Договірної Сторони  тільки  за згодою  митних  органів  цієї Договірної Сторони, які можуть вимагати, щоб ці матеріали були розміщені під їхнім наглядом доти, доки  вони     не будуть вивезені назад,  або не отримають іншого призначення згідно з  митними правилами.

   

  4)  Необхідні документи призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони - багажні бирки, авіаквитки, авіавантажні накладні, розклади руху, посадочні талони та рекламні матеріали звільняються від сплати всіх мит і зборів на території держави іншої Договірної Сторони.

   

   

   

   

  СТАТТЯ 7

   

                               ФІНАНСОВІ ПОЛОЖЕННЯ                            

   

  1)            Кожна Договірна Сторона надає призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам) іншої Договірної Сторони право переказувати, за офіційним курсом обміну, різницю  доходів , отриманих на  території її держави за перевезення пасажирів, багажу, пошти та вантажу призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами) іншої Договірної Сторони, над видатками. Якщо між Договірними Сторонами укладено спеціальну угоду про платежі, то переказ здійснюватиметься відповідно до такої угоди.

      

  2) Кожна Договірна Сторона вживатиме в рамках  законів її держави такі заходи, які необхідні для застосування положень  цієї статті.             

   

  СТАТТЯ 8

   

  ПРЕДСТАВНИЦТВА

   

  1) Призначене авіапідприємство (авіапідприємства) однієї Договірної  Сторони має право утримувати на території держави іншої Договірної Сторони  власне представництво.

   

  2) Призначене авіапідприємство (авіапідприємства) однієї Договірної Сторони може  з дотриманням законів і правил держави іншої Договірної Сторони щодо в’їзду, проживання  та працевлаштування призначати та утримувати на території держави іншої Договірної Сторони персонал з продажу перевезень,  технічний, експлуатаційний та інший персонал, необхідний для забезпечення повітряних сполучень.

   

  3) У випадку призначення генерального агента чи агента з продажу перевезень, цей агент буде призначатися  з дотриманням законів і правил держави кожної Договірної Сторони.

   

  4) Відповідно до законів і правил держави однієї Договірної Сторони призначене авіапідприємство (авіапідприємства) іншої Договірної Сторони має право продавати на території держави цієї іншої Договірної Сторони послуги щодо перевезень безпосередньо або через своїх агентів, а будь-яка особа може купувати такі послуги.

   

  СТАТТЯ 9

   

  ОРЕНДА ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

   

  1) Використання орендованого повітряного судна призначеним авіапідприємством на договірних лініях повинно здійснюватися за  умови, що

   

  а)  таке використання не буде означати надання    авіапідприємству іншої країни, що здає судно  в  оренду,  прав щодо перевезень, які іншим чином для нього недоступні;

         b) фінансові  надходження,   отримані  авіапідприємством-орендодавцем, не будуть пов'язані з прямими фінансовими надходженнями відповідного призначеного  авіапідприємства від експлуатації цього орендованого повітряного судна;

  с) договірні лінії не будуть  поєднуватися  призначеним  авіапідприємством (авіапідприємствами), яке використовує орендоване повітряне судно, таким чином, щоб забезпечити  стикування маршрутів,  які експлуатуються з використанням такого повітряного судна, з маршрутами авіапідприємства, яке здає судно в оренду.

         

  2) За умови дотримання зазначених у пункті 1 цієї статті положень призначеному авіапідприємству дозволяється здійснювати перевезення з використанням  орендованих повітряних суден.

   

  3) Призначене авіапідприємство повинно надіслати за шістдесят (60) днів письмове повідомлення  авіаційним  властям  іншої Договірної Сторони про будь-яку оренду повітряного судна разом з інформацією про умови його використання і попередньо отримати згоду згаданих авіаційних властей до початку використання  орендованого повітряного судна.

   

  4) Якщо повітряне судно орендується через непередбачені обставини, а строк оренди не перевищує дев’яносто (90) днів, у згоді не буде відмовлено з причини, що повідомлення було подано менше ніж за шістдесят (60) днів, якщо  аргументоване попередження було надано.

   

  5) Незважаючи на вищезазначені положення, звичайного повідомлення авіаційним властям іншої Договірної Сторони буде достатньо, якщо орендодавець  повітряного судна:                   

  а) не є авіапідприємством або не є особою, яка  контролюється авіапідприємством; та

  b) не є дочірньою компанією авіапідприємства або не є  компанією, асоційованою з авіапідприємством третьої сторони.

   

  СТАТТЯ 10

   

   ПРАВИЛА ЩОДО  В’ЇЗДУ ТА ВИЇЗДУ

   

  1) Закони, правила та процедури держави однієї Договірної Сторони, що регулюють  прибуття на територію її держави або відправлення з неї пасажирів, екіпажу,  вантажу та пошти (а саме, правила щодо в’їзду, виїзду, імміграції, паспортного, митного та санітарного контролю), застосовуються до пасажирів, екіпажу,  вантажу і пошти, які перевозяться повітряними  суднами авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, під час їхнього перебування в межах  території держави першої Договірної Сторони.

   

  2) Закони і правила держави однієї Договірної Сторони, що регулюють вхід на  територію її держави, тимчасове перебування в її межах або вихід з неї повітряних суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або експлуатацію та навігацію таких повітряних суден під час перебування в межах її території, застосовуються до повітряних суден призначених авіапідприємств обох Договірних Сторін під час входу на її територію, відправлення з неї  або перебування в її межах.

   

  3) Пасажири, багаж, вантаж та пошта, що прямують прямим транзитом через територію держави будь-якої Договірної Сторони, будуть підлягати лише спрощеному митному та/або імміграційному контролю. Багаж, вантаж і пошта прямого транзиту звільняються від сплати мита,  зборів за огляд  та інших зборів. 

   

  СТАТТЯ 11

   

  ЄМНІСТЬ

   

  1) Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін надаються справедливі та рівні  можливості  експлуатації  договірних ліній за  маршрутами, встановленими у відповідності зі статтею 2 цієї Угоди.

   

  2) При експлуатації договірних ліній за маршрутами, встановленими згідно зі статтею 2 цієї Угоди, призначене авіапідприємство (авіапідприємства) кожної Договірної Сторони повинно брати до уваги інтереси призначеного авіапідприємства (авіапідприємств) іншої Договірної Сторони, щоб не зашкодити перевезенням, які останнє здійснює за цим маршрутом або його частиною.

   

  3) Ємність на договірних лініях має бути такою, щоб при розумному коефіцієнті завантаження повітряного судна відповідала б існуючим  та обгрунтовано очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, пошти та вантажу з території або на територію держави Договірної Сторони, яка призначила авіапідприємство. Право призначеного авіапідприємства (авіапідприємств) будь-якої Договірної Сторони брати на борт або вивантажуватися у пунктах на території держави іншої Договірної Сторони та виконувати перевезення до або з третіх країн буде застосовуватися відповідно до принципів, згідно з якими додаткова ємність залежить від:

  а) потреб у перевезеннях між територією держави Договірної Сторони, яка призначила авіапідприємство (авіапідприємства), та пунктами на визначених маршрутах;

  b) потреб у перевезеннях у зоні, через яку пролягає лінія, з урахуванням інших перевезень, що здійснюються авіапідприємствами держав, які знаходяться у цій зоні, та          

  с) потреб у  транзитних перевезеннях.

   

  4) Ємність, яка надаватиметься, включаючи  частоту перевезень і типи повітряних суден, що використовуватимуться призначеними авіапідприємствами Договірних Сторін на договірних лініях,  погоджується авіаційними властями. 

   

  СТАТТЯ 12

   

  ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗКЛАДІВ

   

  1) Призначені авіапідприємства повинні не пізніше тридцяти (30) днів до початку експлуатації договірних ліній за маршрутами, встановленими згідно із статтею 2 цієї Угоди, надавати на затвердження авіаційним властям Договірних Сторін розклад руху, зазначивши вид перевезення, тип повітряного судна, що використовуватиметься, а також будь-які зміни до розкладу руху як у літній, так і у зимовий періоди.

   

  2) Авіаційні власті, отримавши такий розклад руху, затверджують його або пропонують внести зміни до нього. У будь-якому випадку призначене авіапідприємство (авіапідприємства) не може розпочати польоти доти, доки розклад руху не буде затверджений авіаційними властями. Це положення  застосовуватиметься також щодо змін у розкладі руху.

   

  СТАТТЯ 13

   

  ІНФОРМАЦІЯ ТА СТАТИСТИКА

   

           Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть  надавати авіаційним властям іншої Договірної Сторони за їхнім запитом  періодичні або інші статистичні дані, які можуть бути обгрунтовано запитані з метою перегляду ємності, що надається призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам) однієї Договірної Сторони  на маршрутах, встановлених згідно із  статтею 2 цієї Угоди. Такі статистичні  дані включатимуть всю інформацію, необхідну для визначення обсягу перевезень.

   

  СТАТТЯ 14

   

  ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ

   

  1) Тарифи на будь-якій договірній лінії  будуть  встановлюватися  з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи собівартість експлуатації, помірний прибуток, особливості перевезень за маршрутами (швидкість і комфорт) а також тарифи інших авіапідприємств на будь-якій частині встановленого маршруту. Ці тарифи визначатимуться відповідно  до нижченаведених положень цієї статті.

   

  2) Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї статті, по можливості, погоджуються між  відповідними призначеними авіапідприємствами по кожному з встановлених маршрутів шляхом консультацій з іншими авіапідприємствами, які експлуатують цей маршрут або його частину, і таке погодження, коли це можливо, буде досягнуте з дотриманням процедур Міжнародної авіатранспортної асоціації  щодо встановлення тарифів. Погоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню авіаційними властями Договірних Сторін не менше ніж за дев’яносто (90) днів до запропонованої дати їх введення. В особливих випадках цей період може скорочуватися за згодою згаданих властей.

   

  3) Якщо призначені авіапідприємства не можуть  погодитися щодо будь-якого з цих тарифів або якщо з будь-якої іншої причини тариф не може бути погоджений відповідно  до  положень пункту 2 цієї статті, авіаційні власті Договірних  Сторін  будуть намагатися встановити тариф за взаємною згодою.

   

  4)  Якщо авіаційні власті не можуть погодитися із  затвердженням будь-якого тарифу, наданого їм згідно з  пунктом  2 цієї статті, або із встановленням тарифу згідно  з  пунктом 3 цієї статті, спір вирішується відповідно до положень статті  18  цієї Угоди.

   

  5)  Тарифи, які застосовуються, будуть діяти доти, доки не будуть встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї статті. Однак тариф не може застосовуватися понад дванадцяти (12) місяців після дати закінчення терміну дії тарифу.

   

  СТАТТЯ 15

   

   БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

   

  1) Кожна Договірна Сторона може у будь-який час направити запит про           проведення консультацій стосовно стандартів з безпеки польотів, щодо екіпажів, повітряних суден або їхньої експлуатації, прийнятих іншою Договірною Стороною. Такі консультації розпочнуться протягом тридцяти (30) днів з дати запиту.

   

  2) Якщо після проведення таких консультацій одна Договірна Сторона виявить, що інша Договірна Сторона не дотримується і належним чином не застосовує мінімальні стандарти, встановлені на той час згідно з Конвенцією, ця Договірна Сторона повідомить іншу Договірну Сторону про виявлені недоліки, а також про заходи, які необхідно вжити для приведення у відповідність з зазначеними стандартами, а інша Договірна Сторона повинна усунути виявлені недоліки. Якщо інша Договірна Сторона не може усунути недоліки протягом п’ятнадцяти (15) днів або протягом більш тривалого погодженого періоду, то це буде підставою для застосування   статті 4 цієї Угоди.

   

  3) Незважаючи на положення статті 33 Конвенції, досягнута домовленість, що повітряні судна, які експлуатуються призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, при перевезеннях на територію держави іншої Договірної Сторони або з неї, під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони можуть бути об'єктом для проведення уповноваженими представниками іншої Договірної Сторони інспекцій, що здійснюються зовні і на борту повітряного судна з метою перевірки чинності бортових документів і документів екіпажу, стану повітряного судна та його обладнання (далі - інспекція на пероні), за умови, що це не призведе до необґрунтованої затримки.

   

  4) Якщо під час проведення інспекції або серії інспекцій на пероні                   встановлено, що:

  а) повітряне судно або його експлуатація не відповідає мінімальним стандартам, встановленим на той час згідно з Конвенцією, або

  b) відсутні ефективне впровадження і дотримання стандартів з безпеки польотів, встановлених згідно з Конвенцією,

  Договірна Сторона, яка здійснила інспекцію, може з урахуванням статті 33  Конвенції дійти висновку, що вимоги, згідно з якими були видані або визнані дійсними посвідчення або свідоцтва щодо повітряного судна або його екіпажу, або вимоги щодо експлуатації повітряного судна не відповідають мінімальним стандартам, встановленим згідно з Конвенцією.

   

  5) При відмові представника авіапідприємства однієї Договірної Сторони у проведенні згідно з пунктом 3 цієї статті інспекції на пероні інша Договірна Сторона може зробити висновок, що існує невідповідність стандартам, зазначеним у пункті 4 цієї статті.

   

  6) Кожна Договірна Сторона залишає за собою право тимчасово припинити дозвіл на виконання польотів призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони або змінити його умови, якщо за результатами проведення інспекції або серії інспекцій на пероні, у разі відмови у проведенні такої інспекції на пероні, після проведення консультацій або в інших випадках вирішить, що такі дії є необхідними для забезпечення безпеки польотів.

   

  7)  Будь-які дії однієї Договірної Сторони у відповідності з пунктом 2 або пунктом 6 цієї статті припиняються, як тільки підстава для вжиття заходів усунена.

   

  8) Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про кваліфікацію  та  свідоцтва,  які  видані  або  визнані чинними однією  Договірною Стороною і строк дії яких не вичерпаний, визнаються  чинними іншою Договірною Стороною з метою здійснення перевезень, передбачених цією Угодою, за умови, що вимоги, згідно з якими такі  посвідчення  або свідоцтва були видані або визнані  чинними,  дорівнюють  мінімальним стандартам, які встановлені або можуть  встановлюватися час від часу відповідно до Конвенції, або перевищують  такі  стандарти. Кожна Договірна Сторона, однак,  під час здійснення  польотів  над територією її держави залишає за собою  право  не визнавати дійсними посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, які видані громадянам її держави або визнані дійсними  іншою  Договірною Стороною або іншою державою.

   

  9)  Якщо посвідчення або свідоцтва, зазначені у пункті 8 цієї статті, видані авіаційними властями однієї Договірної Сторони будь-якій особі або призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам) або відносно повітряних суден, що експлуатуються на договірних лініях за встановленими маршрутами,  визнані  дійсними  згідно  з  вимогами, які відрізняються від  стандартів,  встановлених відповідно до Конвенції, і якщо про відхилення від стандартів надіслано повідомлення до Міжнародної організації цивільної авіації, авіаційні власті іншої Договірної Сторони можуть направити запит про проведення консультацій відповідно до статті 17 цієї Угоди з авіаційними властями цієї Договірної Сторони, щоб бути впевненим, що особливі вимоги прийняті до такої практики. Неможливість досягнення задовільної згоди з питань щодо безпеки польотів створює підстави для застосування  статті 4 цієї Угоди.

   

   

   

   

   

  СТАТТЯ 16

   

  АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

   

  1) Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного права  Договірні Сторони  підтверджують,  що  прийняте ними взаємне  зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів незаконного  втручання складає невід'ємну частину цієї Угоди. Не обмежуючи загальне застосування своїх прав та зобов’язань з міжнародного права, Договірні Сторони будуть діяти відповідно до  положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряного судна, прийнятої в Токіо 14 вересня  1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, прийнятої в Гаазі 16 грудня 1970  року,  Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти  безпеки цивільної авіації, прийнятої в Монреалі 23 вересня 1971 року, Протоколу про боротьбу з незаконними актами насильства в  аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, прийнятого в Монреалі 24 лютого 1988 року, та будь-якої  іншої  конвенції з безпеки цивільної авіації, до якої Договірні  Сторони приєднаються.

   

  2) Договірні Сторони будуть надаватимуть одна одній на  прохання всю необхідну допомогу для запобігання актам незаконного захоплення цивільних  повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим проти таких повітряних суден, безпеки пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційного обладнання, а також будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації.

   

  3) Договірні Сторони  у  своїх відносинах будуть діяти відповідно до стандартів з авіаційної безпеки, прийнятих ними, та рекомендованої практики, яка встановлена Міжнародною організацією цивільної авіації і визначена як Додатки до Конвенції. Вони будуть вимагати, щоб  експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, та експлуатанти  повітряних суден, які постійно базуються або мають основне місце діяльності на  території їхньої держави, та експлуатанти  аеропортів  на  території їхніх держав діяли відповідно до таких положень  з  авіаційної безпеки. У цьому пункті посилання на  стандарти  з  авіаційної безпеки також означає посилання на будь-які відхилення від стандартів, про які надіслано повідомлення Міжнародній організації цивільної авіації відповідною Договірною Стороною.

   

  4)  Кожна Договірна Сторона  забезпечує  вжиття необхідних заходів у межах  території її держави для захисту повітряних суден, огляду пасажирів та їхньої поклажі та перевіряє екіпаж, вантаж (включаючи поклаж) та бортові запаси під час посадки чи завантаження. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що  інша Договірна  Сторона  може  вимагати  від її призначеного авіапідприємства (авіапідприємств) додержання  положень  з  авіаційної  безпеки, зазначених в пункті 3 цієї статті, які передбачені іншою Договірною Стороною щодо входу на  територію держави  цієї іншої Договірної Сторони, виходу з неї або  перебування в її межах. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розгляне прохання іншої  Договірної  Сторони щодо вжиття спеціальних заходів безпеки у випадку конкретної загрози.

   

  5)  У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з  незаконним захопленням цивільного  повітряного  судна, або  інших протиправних дій, спрямованих проти повітряного судна, безпеки  пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційного обладнання, Договірні Сторони надаватимуть одна одній допомогу шляхом полегшення  зв'язку та вжиття відповідних заходів, спрямованих на швидке та безпечне усунення таких дій або загрози дій.

   

  6) Якщо одна Договірна Сторона  має  обґрунтовані  підстави вважати, що інша Договірна Сторона відхиляється від положень цієї статті, перша Договірна  Сторона  може направити запит про негайне проведення консультації з  іншою  Договірною  Стороною. Метою цієї консультації буде досягнення згоди стосовно заходів щодо усунення причин відхилення від прийнятих Міжнародною організацією цивільної авіації стандартів з безпеки, та дій, необхідних для встановлення відповідних умов безпеки.

   

  7) Кожна Договірна Сторона вживе необхідних заходів для утримання на землі повітряного судна, яке незаконно захоплено або проти якого здійснено протиправні дії та яке здійснило посадку на території її держави, якщо тільки відправлення не викликано необхідністю збереження життя людей. Коли це можливо, такі заходи будуть вжиті на основі взаємних консультацій.

   

  СТАТТЯ 17

   

  КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЗМІНИ ДО УГОДИ

   

  1) Діючи в дусі тісного співробітництва, авіаційні власті Договірних Сторін будуть проводити  консультації стосовно застосування положень цієї Угоди.

   

  2)  Якщо будь-яка з Договірних Сторін вважає за доцільне внести зміни і доповнення до цієї Угоди, вона може в будь-який час направити запит про проведення консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі консультації  розпочнуться не пізніше шістдесяти (60) днів з дати запиту, якщо не передбачено інше.

   

  3) Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди, погоджені між Договірними Сторонами,  набувають чинності у порядку, передбаченому статтею 23 цієї Угоди.

   

  СТАТТЯ 18

   

  ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

   

  1) Якщо  між  Договірними  Сторонами виникає будь-який спір  щодо  тлумачення  або  застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у  першу  чергу, будуть  намагатися  врегулювати його шляхом переговорів.

   

  2) Якщо Договірні Сторони протягом шістдесяти (60) днів не досягнуть врегулювання спору шляхом переговорів, вони можуть передати право вирішення спору будь-якій особі або органу або на запит будь-якої  Договірної Сторони спір буде винесений на розгляд арбітражного суду, який  створюється таким чином:

  а) кожна Договірна Сторона призначить арбітра; якщо одна Договірна Сторона не  може  призначити свого арбітра протягом шістдесяти (60) днів, то на запит іншої Договірної Сторони такий арбітр буде призначений Президентом Ради Міжнародної організації цивільної авіації;

  b)  третій арбітр, який повинен бути громадянином третьої держави та який  буде Головою арбітражного суду, призначається за домовленістю між Договірними Сторонами, або, якщо протягом шістдесяти (60) днів Договірні Сторони не домовились, Президентом Ради Міжнародної організації цивільної авіації на запит будь-якої Договірної Сторони.

   

  3) Арбітражний суд приймає рішення більшістю голосів. Таке рішення є обов’язковим  для обох Договірних Сторін. Кожна Договірна Сторона оплачує витрати свого власного представника, а також  його участь у засіданнях  арбітражного суду; витрати Голови суду та будь-які інші витрати поділяються рівно між Договірними Сторонами. В усіх інших випадках арбітражний суд встановлює свою власну процедуру.

   

  СТАТТЯ 19

   

  ВТРАТА ЧИННОСТІ

   

  1) Ця Угода укладається на невизначений строк.

   

  2) Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати  по дипломатичних  каналах  іншій  Договірній  Стороні повідомлення про своє рішення припинити дію  цієї  Угоди. Копія такого повідомлення має бути надіслана Генеральному секретареві Міжнародної  організації цивільної авіації. Якщо таке повідомлення надіслане, ця Угода втрачає чинність через дванадцять (12)  місяців з  дати  отримання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки  повідомлення про втрату чинності не відкликано за згодою Договірних Сторін до  закінчення цього періоду. Якщо відсутнє підтвердження про  отримання іншою Договірною Стороною повідомлення, воно буде вважатися одержаним через чотирнадцять (14)  днів  після  отримання повідомлення Генеральним секретарем  Міжнародної організації цивільної авіації.

   

  СТАТТЯ 20

   

  ВІДПОВІДНІСТЬ ДО

  БАГАТОСТОРОННІХ  КОНВЕНЦІЙ

   

  У випадку  укладення загальної багатосторонньої  конвенції щодо повітряного транспорту, до якої приєднаються обидві Договірні Сторони, положення такої конвенції переважатимуть. Будь-яке опрацювання питань щодо припинення дії цієї Угоди, внесення змін або доповнень до неї відповідно до положень багатосторонньої конвенції буде здійснюватися у порядку, передбаченому статтями 17 та 23 цієї Угоди.

   

  СТАТТЯ 21

   

  РЕЄСТРАЦІЯ

   

  Ця Угода буде зареєстрована в Міжнародній організації цивільної авіації.

   

  СТАТТЯ 22

   

  НАЗВИ

   

  У цій Угоді назви статтям надаються тільки для зручності посилання та використання, а не для визначення, обмеження або тлумачення положень цієї Угоди.

   

  СТАТТЯ 23

   

   НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

   

  Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності. 

   

   

   

   

  На засвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені на це Договірними Сторонами, підписали цю Угоду.

   

   

  Вчинено в ___________ "____"_____________ 200__ року у двох примірниках, кожний  арабською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди текст англійською  мовою матиме переважну силу.

   

   

   

  За Уряд

  Держави Кувейт

   

   

  ________________________

  За Уряд

  України

   

   

  _______________________

   

   

   

   

  ДОДАТОК

   

  ТАБЛИЦЯ МАРШРУТІВ

   

   

  1. Маршрути, які експлуатуються призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами) Держави Кувейт в обох напрямках:

   

  Пункт відправлення

                          Пункт призначення

     

           Кувейт

   

                                       Київ

   

   

   

  2. Маршрути, які експлуатуються призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами) України в обох напрямках:

   

  Пункт відправлення

                         Пункт призначення

     

               Київ

   

                                   Кувейт

   

  Примітка:

  Кожне призначене авіапідприємство може здійснювати перевезення через проміжні пункти та/або до пунктів за межами, за умови, що ні яке навантаження не буде прийняте на борт для його перевезення між цими пунктами та пунктами на території держави іншої Договірної Сторони.