• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 2 квітня 2009 р.  № 288

  Київ

   

  Про моніторинг соціально-економічного

  розвитку малих міст і селищ

   

  З метою визначення оцінки соціально-економічного становища малих міст і селищ, своєчасного виявлення негативних тенденцій їх розвитку та забезпечення прийняття управлінських рішень Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Запровадити проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст і селищ (далі — моніторинг).

  Для проведення моніторингу використовуються показники соціально-економічного розвитку малих міст і селищ, перелік яких зазначений у додатку.

  2. Установити такий порядок проведення моніторингу:

  головні управління (управління) статистики, державні податкові адміністрації, головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі подають щороку до 10 червня Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській держадміністраціям відомості про стан соціально-економічного розвитку малих міст і селищ;

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації подають до 10 липня Міністерству регіонального розвитку та будівництва і Міністерству економіки відомості про стан соціально-економічного розвитку малих міст і селищ за встановленою Міністерством регіонального розвитку та будівництва формою;

  Міністерство регіонального розвитку та будівництва проводить узагальнення та аналіз відомостей про стан соціально-економічного розвитку малих міст і селищ та подає щороку до 1 вересня звіт Кабінетові Міністрів України.

  3. Надати Міністерству регіонального розвитку та будівництва право вносити за погодженням з Міністерством економіки і Державним комітетом статистики у разі потреби зміни до переліку показників, за якими проводиться моніторинг.

  Премєр міністр України

  Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

  Інд.39