• In English

 • Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 29 серпня 2005 р. № 370-р

  ЗАХОДИ
  з відзначення 295 та з підготовки
  відзначення 300-ї річниці прийняття
  Конституції гетьмана Пилипа Орлика


   

  Найменування заходу

  Строк виконання, роки

  Відповідальні за виконання

  Джерела фінансування

  I. Відзначення 295-ї річниці прийняття
  Конституції гетьмана Пилипа Орлика

  1.

  Підготовка і видання:

   

   

   

   

  1) наукових праць:

   

   

   

   

  Політична культура запорізького козацтва

  2005 —2007 

  Національна академія наук

  у межах бюджетних призначень

   

  Правобережна Україна між Польщею, Туреччиною і Росією (від української Конституції Пилипа Орлика 1710 р. до польської Конституції “3 травня” 1791 р.)

  2006 — 2010 

  —“—

  —“—

   

  2) біографічного нариса про Пилипа Орлика

  2006

  —“—

  —“—

   

  3) збірника “Конституції та конституційні акти України”

  —“—

  —“—

  —“—

   

  4) колективної монографії “Становлення і розвиток українського конституціоналізму”

  2007

  Національна академія наук  Академія правових наук

  —“—

   

  5) тематичного збірника “Державне будівництво та місцеве самоврядування”

  2006,
  I квартал

  Академія правових наук

  —“—

  2.

  Переклад на українську мову і видання щоденника  Пилипа Орлика “Діарій”

  2006

  Національна академія наук

  —“—

  3.

  Опрацювання і підготовка до видання документів про Пилипа Орлика та його добу на основі фондів вітчизняних архівів

  2007

  Національна академія наук

  у межах бюджетних призначень

  4.

  Підготовка збірника документів і матеріалів “Історія конституційного законодавства України”

  2006,
  IV квартал

  Академія правових наук

  —“—

  5.

  Проведення книжкових виставок, літературних оглядів, годин правознавства, тематичних лекцій, учнівських та студентських конференцій, наукових семінарів, виховних годин, “круглих столів”, наукових читань, конкурсів на кращий урок та позакласний захід, а також на кращий учнівський твір у загальноосвітніх школах, військових навчальних закладах, закладах та установах культури

  2005 —2006 

  МОН

  Міноборони Міністерство культури та туризму

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

  обласні, Київська і Севастополь-ська міські держадміні-страції

  —“—

  у межах коштів місцевих бюджетів

  6.

  Організація тематичних лекцій у військових частинах

  2005,
  III квартал

  Міноборони

  у межах бюджетних призначень

   

  7.

  Проведення на каналі “Культура” радіопередачі, присвяченої Пилипу Орлику

  2005,
  III квартал

   

  Київська міськдерж-адміністрація

  у межах коштів місцевих бюджетів

  8.

  Створення в Батуринському заповіднику “Гетьманська столиця” експозиційного розділу, присвяченого Конституції гетьмана Пилипа Орлика

  2010,
  II квартал

   

  Чернігівська облдержадмі-ністрація

  —“—

  9.

  Проведення міжнародної наукової конференції, присвяченої 295-й річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика

  2005,
  III квартал

  МОН

  Національна академія наук

  у межах бюджетних призначень

   

  10.

  Проведення науково-практичної конференції “Пилип Орлик та його доба” і опублікування її матеріалів

  2006,
  III квартал
  — 2007, 
  I квартал


  Національна академія наук

  у межах бюджетних призначень

  11.

  Пошук в архівах та книгосховищах Швеції, Франції, Росії, Польщі, Греції, Туреччини, Німеччини та Молдови документів і матеріалів, пов’язаних з життям та діяльністю гетьмана Пилипа Орлика і його родини, відомих представників української еміграції

  2006 — 2009

  Національна академія наук
  Держкомархів

  —“—

  12.

  Інформування населення про здійснення тематичних заходів через комунальні засоби масової інформації

  2005 —2010

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастополь-ська міські держадміні-страції

  у межах коштів місцевих бюджетів

   

  II. Підготовка до відзначення 300-ї річниці
  прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика

  1. Створити неігровий фільм про гетьмана Пилипа Орлика, його родину та соратників у рамках державного замовлення на створення та розповсюдження фільмів, що випускаються кіностудіями України.

  Міністерство культури та туризму.

  IV квартал 2009 року.

   

   

  2. Провести у Батуринському заповіднику “Гетьманська столиця” науково-практичну конференцію.

  Чернігівська облдержадміністрація.

  II квартал 2010 року.

  3. Провести науково-практичну конференцію в Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил на тему “Конституція гетьмана Пилипа Орлика — визначна  памятка української політичної і правової думки”.

  Міноборони.

  II квартал 2010 року.

  4. Спорудити памятник гетьману Пилипу Орлику у мм. Києві та Батурині.

  Київська міська та Чернігівська обласна держадміністрації.

  2005 — 2006 роки.

  5. Випустити поштову марку і конверт з нагоди 300-ї річниці Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

  Українське державне підприємство поштового зв’язку  “Укрпошта”.

  IV квартал 2010 року.

  6. Підготувати і видати збірник документів “Листи та універсали Пилипа Орлика і його соратників”.

  Національна академія наук.

  IV квартал 2009 року.

  7. Провести у мм. Києві та Чернігові міжнародну наукову конференцію, присвячену історичним аспектам діяльності гетьмана Пилипа Орлика, з наступним виданням її матеріалів.

  Національна академія наук.

  IV квартал 2010 року.

   

  _________________