• In English

 •                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       постановою Кабінету Міністрів України

                                                    від 29 серпня 2005 р. № 825

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 червня 2005 р. № 510

   

  1. У пункті 1 доповнити графу “Найменування посади”:

  після слова “Міністр” словами “Голова Служби безпеки”;

  після слів “Перший заступник Державного секретаря України, перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони” словами ”Перший помічник Президента України”;

  після слів “Перший заступник Міністра” словами “перший заступник Голови Служби безпеки”;

  після слів “Заступник Міністра” словами “заступник Голови Служби безпеки”;

  після слів “Члени Національної комісії регулювання електроенергетики, Національної комісії з питань регулювання зв’язку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” словами “державні уповноважені Антимонопольного комітету”.

  2. Доповнити постанову пунктами 31 і 32 такого змісту:

  “31. Інші виплати Голові Служби безпеки, його першому заступнику та заступнику, які не є військовослужбовцями, здійснюються у розмірах, передбачених для Міністра, Першого заступника Міністра, заступника Міністра.

  32. Установити, що з 1 серпня 2005 року:

  посадовий оклад Генерального прокурора України становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати, його першого заступника та заступника – відповідно 12,8 та 11,8 розміру мінімальної заробітної плати;

  преміювання Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника здійснюється щомісяця у розмірі до 10 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час.

  Зазначеним посадовим особам надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та надбавки за особливі умови проходження державної служби і напруженість у роботі, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469; 2003 р., № 45, ст. 2358, № 48, ст. 2530), не встановлюються, преміювання відповідно до зазначеної постанови не здійснюється”.

  3. Доповнити пункт 4 постанови словами та цифрами “а також додаток 36 у частині встановлення розмірів посадових окладів Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника”.