• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2005 р. № 824

  ПОРЯДОК
  відшкодування витрат Фонду соціального страхування з
  тимчасової втрати працездатності на виплату
  допомоги при народженні дитини


  1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) з державного бюджету у разі нестачі коштів Фонду на фінансування виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — застраховані особи).

  2. Відшкодування витрат Фонду на виплату допомоги при народженні дитини здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання програми “Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини”.

  3. Фонд на підставі загальної квартальної звітності подає Мінпраці та Мінфіну через 45 календарних днів після закінчення звітного періоду звіт про доходи і витрати за напрямами використання коштів, а також розрахунок очікуваних витрат Фонду на виплату допомоги згідно з додатками 1 і 2.

  4. Рішення про перерахування Фондові коштів приймає Мінпраці за погодженням з Мінфіном на підставі поданого Фондом звіту та розрахунку.

  Мінпраці здійснює перерахування Фондові коштів через органи Державного казначейства.

  5. Остаточний розрахунок щодо відшкодування Фондові витрат на виплату допомоги  при народженні дитини здійснюється Мінпраці у першому кварталі наступного бюджетного року за результатами аналізу звітних даних Фонду за рік.

   

  ______________________  Додаток 1
  до Порядку

  ЗВІТ
  про доходи і витрати за  напрямами використання коштів Фонду
  соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
        за ___________________________________200_року
  (I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)  (складається щокварталу наростаючим підсумком з початку року)

   

  Назва показника

  Код рядка

  Сума, тис. гривень

  Залишок коштів на 1  січня 200_ року

  1

   

  Надходження коштів з початку року

  2

   

  у тому числі з державного бюджету на відшкодування витрат на виплату допомоги при народженні дитини

  3

   

  Витрати:

   

   

  на виплату допомоги:

   

   

  з тимчасової непрацездатності (без допомоги по догляду за хворими)

  4

   

  у тому числі за перші 5 днів непрацездатності працівників бюджетних установ

  5

   

  з тимчасової непрацездатності по догляду за хворими

  6

   

  разом з тимчасової непрацездатності (сума рядків 4 і 6)

  7

   

  з вагітності та пологів

  8

   

  при народженні дитини (згідно з Ф4 - ФСС з ТВП)

  9

   

  невідшкодовані заявки (платників єдиного податку, добровільно застрахованих осіб, страхувальників у разі відсутності власних коштів) на виплату допомоги при народженні дитини

  10

   

  на поховання

  11

   

  по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

  12

   

  у тому числі внески до Пенсійного фонду України за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

  13

   

  Разом витрат на допомогу (сума рядків 7, 8, 9, 10, 11 і 12)

  14

   

   

   

   

  Витрати на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  15

   

  Витрати за статтею “Оздоровчі заходи”

   

   

  Путівки на санаторно-курортне лікування

  16

   

  Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв

  17

   

  у тому числі санаторіїв - профілакторіїв вищих навчальних та професійно-технічних закладів

  18

   

  Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах

  19

   

  Позашкільне обслуговування дітей

  20

   

  Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

  21

   

  Разом за статтею “Оздоровчі заходи” (сума рядків 16, 17, 19, 20 і 21)

  22

   

  Організаційно-управлінські заходи

  23

   

  Витрати на виконання обов’язків страховика

  24

   

  Інші витрати

                                                           25

   

  Разом (сума рядків 14, 15, 22, 23, 24 і 25)

  26

   

  Залишок коштів на кінець звітного періоду

  27

   

   

   

  МП

   

  Директор виконавчої дирекції                        ____________            ____________________
                                                                              (підпис)                           (ініціали та прізвище)

   

   

  Начальник управління фінансів,
  обліку та звітності                                                ____________            ____________________
                                                                              (підпис)                           (ініціали та прізвище)

   

   

   

   

  “ ___” _______________200__р.

   

  ______________________

     Додаток 2
  до Порядку

  РОЗРАХУНОК
  очікуваних витрат Фонду соціального страхування з
  тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги

  Період
  (місяць,
  рік)

  Виплата допомоги при народженні дитини

  Разом,
  тис. гривень

  одноразова

  щомісячна

  кількість

  сума,
  тис. гривень

  кількість

  сума,
  тис. гривень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МП

   

   

  Директор виконавчої дирекції                        ____________            ____________________
                                                                              (підпис)                           (ініціали та прізвище)

   

   

  Начальник управління фінансів,
  обліку та звітності                                                ____________            ____________________
                                                                              (підпис)                           (ініціали та прізвище)

   

   

   

   

  “ ___” _______________200__р.

   

   

   

   

   __________________