• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2005 р.  № 823

  ПОРЯДОК
  надання одноразової допомоги дітям-сиротам і
  дітям, позбавленим батьківського піклування,
  після досягнення 18-річного віку


  1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (далі — одноразова допомога).

  Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  2. МОН щороку під час підготовки проекту державного бюджету   подає до Мінфіну дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у розрізі районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, мм. Києва і Севастополя.

  3. Кошти для виплати одноразової допомоги передбачаються у державному бюджеті відповідно до обсягів міжбюджетних трансфертів районним бюджетам, бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та бюджетам мм. Києва і Севастополя на фінансування освіти.

  4. Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

  5. Служби у справах неповнолітніх районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад складають списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, і подають до районних (міських) відділів (управлінь) освіти. У списках зазначається прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.

  Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову допомогу, та адреси районного (міського) відділу (управління) освіти надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, службами у справах неповнолітніх районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

  6. У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

  7. Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.

   

  ___________________________