• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  23 серпня 2005 р.  № 822

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету, що
  спрямовуються для виробництва та розповсюдження
  соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління
  та зловживання алкогольними напоями  1. Цей Порядок визначає процедуру використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для виробництва та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольними напоями (далі — соціальна рекламна інформація).

  2. Видатки, пов’язані із закупівлею послуг з виробництва та розповсюдження соціальної рекламної інформації, здійснюються Держспоживстандартом у межах призначень, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” (далі — бюджетні кошти).

  3. Бюджетні кошти використовуються для оплати послуг з виробництва та розповсюдження соціальної рекламної інформації рекламними засобами; інформаційного, правового та матеріально-технічного забезпечення проведення тендерів на право надання зазначених послуг, а також оцінки результатів їх надання.

  3. Закупівля послуг з виробництва та розповсюдження соціальної рекламної інформації здійснюється Держспоживстандартом відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. При цьому вартість закупівлі не повинна перевищувати ціни, визначеної відповідно до пункту 1.20 статті 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  4. ДДержспоживстандарт укладає з переможцем торгів (тендерів) договір на послуги з виробництва та розповсюдження соціальної рекламної інформації і здійснює попередню оплату їх вартості у розмірі до 50 відсотків. Остаточна оплата вартості послуг, передбачених договором, провадиться Держспоживстандартом на підставі звіту про використання бюджетних коштів. Сума оплати вартості послуг за договором може коригуватися за згодою сторін у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників державного бюджету та у разі ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Держспоживстандарту в органах Державного казначейства.

  5. Для здійснення згідно з цим Порядком видатків Держспоживстандарт подає до органу Державного казначейства договір на послуги з виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації з визначенням їх вартості, порядку та строку надання послуг, порядку проведення розрахунків та отримання послуг, відповідальності сторін, а також інші документи, передбачені нормативно-правовими актами Державного казначейства з питань касового обслуговування державного бюджету за видатками.

  __________________