• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  25 серпня 2005 р.  № 813

  ПОРЯДОК
  проведення розрахунків за постачання світлих нафтопродуктів Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”
  до державного резерву

  1. Цей Порядок визначає механізм проведення розрахунків у 2005 році за постачання світлих нафтопродуктів НАК “Нафтогаз України” до державного резерву, яке здійснюється в рахунок зобов’язань щодо погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу Російській Федерації важких бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, в обсязі, встановленому Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” (далі — розрахунки).

  2. Учасниками розрахунків є Державне казначейство, НАК “Нафтогаз України” та Держкомрезерв.

  3. Рішення про проведення розрахунків приймається за згодою всіх учасників та оформляється протоколом.

  4. Для проведення розрахунків НАК “Нафтогаз України” та Держкомрезерв відкривають у Державному казначействі відповідні рахунки.

  5. Держкомрезерв укладає з НАК “Нафтогаз України” угоду на постачання до державного резерву світлих нафтопродуктів за номенклатурою та в межах обсягів, установлених Кабінетом Міністрів України за процедурою закупівлі в одного учасника.

  Постачання світлих нафтопродуктів до державного резерву проводиться за цінами, що не перевищують витрат, пов’язаних з їх придбанням, транспортуванням та вантажно-розвантажувальними операціями.

  6. Держкомрезерв здійснює закупівлю світлих нафтопродуктів у НАК “Нафтогаз України” у межах бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету, затверджених на 2005 рік, за рахунок тимчасово вільних залишків бюджетних коштів.

  7. Підставою для перерахування Державним казначейством коштів за поставлені до державного резерву світлі нафтопродукти є:

  протокол, підписаний усіма учасниками розрахунків;

  акт приймання-передачі (форма Р-13);

  платіжні доручення.

  Обов’язковою умовою для проведення розрахунків є відсутність на кінець робочого дня залишків коштів на рахунках НАК “Нафтогаз України” та Держкомрезерву.

  8. У платіжних дорученнях робиться позначка з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України, якою затверджено цей Порядок.

  9. Кошти, отримані НАК “Нафтогаз України” за поставлені до державного резерву світлі нафтопродукти, перераховуються до спеціального фонду державного бюджету згідно з пунктом 25 статті 12 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

  10. Державне казначейство відображає у бухгалтерському обліку зазначені операції як доходи спеціального фонду державного бюджету, отримані від НАК “Нафтогаз України” в рахунок зобов’язань щодо погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу Російській Федерації важких бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, а також видатки з державного бюджету Держкомрезерву за програмою 5121040 “Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву”.

  _____________________