• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2005 р.  № 803

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у
  Державному бюджеті України на 2005 рік для захисту
  важливих державних об’єктів та конверсії колишніх
  військових об’єктів  1. Кошти, передбачені у Державному бюджеті України на 2005 рік, використовуються Міноборони:

  за програмою 2101340 “Захист важливих державних об’єктів” — для удосконалення системи протиповітряної оборони важливих державних об’єктів з метою запобігання вчиненню протиправних, зокрема терористичних, актів або інших дій з використанням повітряних засобів;

  за програмою 2101360 “Конверсія колишніх військових об’єктів” — для проведення капітального ремонту колишніх військових містечок, науково-дослідних робіт та інших заходів, передбачених на 2005 рік Програмою конверсії колишніх військових об’єктів на період реформування Збройних Сил та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 81 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 133).

  2. Закупівля товарів (робіт, послуг), пов’язаних із захистом важливих державних об’єктів та конверсією колишніх військових об’єктів, здійснюється шляхом проведення відкритих торгів (тендерів) згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю товарів (робіт, послуг) включаються вимоги щодо коригування визначеної в договорі суми та фінансових зобов’язань Міноборони у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на 2005 рік.

  3. Видатки з проведення закупівлі товарів (робіт, послуг), пов’язаних із забезпеченням захисту важливих державних об’єктів та конверсією колишніх військових об’єктів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  4. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік для захисту важливих державних об’єктів та конверсії колишніх військових об’єктів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  ______________________