• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2005 р. № 800

  ПОРЯДОК

  використання коштів державного бюджету на

  проведення загальнодержавних топографо-геодезичних
  та картографічних робіт і робіт з делімітації та


  демаркації державного кордону

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами “Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи” і “Демаркація та делімітація державного кордону” (далі бюджетні програми).

  2. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує в межах, що передбачаються йому щороку для виконання бюджетних програм, пооб’єктний план проведення топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з делімітації та демаркації державного кордону (далі пооб’єктний план робіт) і розробляє відповідний кошторис.

   До пооб’єктного плану робіт на відповідний рік включаються об’єкти  з визначенням видів робіт, строків їх проведення та кошторисної вартості.

  3. На підставі пооб’єктного плану робіт бюджетні кошти спрямовуються згідно із Законом України “Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти” на закупівлю товарів, робіт і послуг шляхом застосування процедури закупівлі в одного постачальника (учасника).

  4. За результатами застосування процедури закупівлі з постачальником (учасником) у межах затвердженого розподілу видатків укладається договір, у якому визначаються номенклатура, обсяг закупівель і розмір плати за товари, роботи і послуги.

  5. У межах встановлених обсягів видатків щокварталу здійснюється оплата фактично виконаних робіт за кошторисною вартістю. В окремих випадках, якщо інше не передбачено законодавством, можливе авансування робіт у перші два місяці кварталу у межах обсягу видатків на місяць.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетних програм, а також контроль за ефективним і цільовим використанням цих коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  __________________