• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 200

  5 р.  № 367-р

  ЗАХОДИ
  щодо детінізації національної економіки
  на 2006—2007 роки

  I. Нормативно-правове забезпечення

  1. Розроблення проектів Законів України:

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо заборони залучення коштів фізичних осіб установами, які не мають права провадити діяльність з надання фінансових послуг на території України).

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів.

  Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, Мін’юст, Національний банк (за згодою).

  Друге півріччя 2006 року;

  Про гарантійний фонд Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

  Держкомзем, Мінприроди, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про внесення змін до Закону України “Про страхування” (нова редакція).

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Мінекономіки, Держпідприємництво, Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про лотереї та інші азартні ігри (щодо здійснення державного регулювання і контролю за діяльністю гральних закладів та осіб, що проводять лотереї).

  Мінфін, Мінекономіки, Держпідприємництво, Мін’юст.

  Перше півріччя 2007 року;

  Про внесення змін до Законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про поштовий зв’язок” (щодо визначення органу із здійснення державного регулювання діяльності з переказу коштів юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають чи бажають надавати послуги з переказу коштів).

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Мінекономіки, Національний банк (за згодою), Мін’юст.

  Перше півріччя 2007 року;

   Про внесення змін до деяких законів України стосовно сфери діяльності ринків фінансових послуг (щодо їх адаптації до європейського законодавства).

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Національний банк (за згодою), Мін’юст.

  Перше півріччя 2007 року;

  Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість” (щодо продовження строку проведення органами державної податкової служби документальної перевірки достовірності заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість залежно від кількості контрагентів, задіяних у схемах переміщення продукції, що реалізується платниками податків на експорт).

  Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади, Мін’юст.

  Перше півріччя 2007 року;

  Про внесення змін до пункту 22.5 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (щодо виключення положень, згідно з якими значно послаблено кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів).

  Мінфін, ГоловКРУ, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2007 року;

  Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення перешкод для забезпечення операційної та фінансової незалежності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг як фінансового регулятора.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2007 року;

  Про строкові фінансові інструменти (деривативи) (щодо створення нормативно-правової бази для випуску і обігу деривативів та умов для підвищення ефективності перерозподілу ризиків на фінансовому та товарному ринку).

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Національний банк (за згодою), Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про акціонерні товариства (стосовно заборони обмеження прав акціонерів та недопущення укладення угод на значну суму з майном товариства без згоди загальних зборів).

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк (за згодою), Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року.

  2. Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України:

  Про впорядкування оцінки та удосконалення бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів.

  Фонд державного майна, МОН, Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Держкомстат, Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (щодо посилення інтенсивності державного нагляду за додержанням законодавства про оплату праці).

  Мінпраці, Мінфін, Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (щодо скасування порядку стягнення додаткових зборів з транзитних вантажів, крім єдиного збору).

  Мінтрансзв’язку, Держмитслужба, Укрзалізниця.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 р. № 932 (щодо включення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв до переліку груп товарів, які рекомендується захищати голографічними елементами).

  Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Мінфін, СБУ, Держпідприємництво, Держспоживстандарт, Мін’юст.

  Перше півріччя 2006 року.

   

  3. Сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мінфін, Національний банк
  (за згодою), Мін’юст.

  Перше півріччя 2006 року.

  4. Прийняття центральними органами виконавчої влади таких нормативно-правових актів:

  Про затвердження Методики розрахунку обсягів тіньової економіки.

  Мінекономіки, Мін’юст.

  Перше півріччя 2006 року;

  Про внесення змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства в частині відображення в декларації витрат із страхування, зокрема обов’язкового.

  Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про заходи щодо запровадження принципів корпоративного управління у практичну діяльність акціонерних товариств, у яких держава володіє контрольним пакетом акцій.

  Фонд державного майна, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки.

  Перше півріччя 2006 року;

  Про внесення змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (щодо їх гармонізації з вимогами міжнародних стандартів та переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності).

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Національний банк (за згодою), Мін’юст.

  Друге півріччя 2006 року;

  Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів від 3 березня 2003 р. № 34 (щодо встановлення мінімально та максимально допустимого обсягу видобутку корисних копалин у процесі проведення дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин).

  Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики.

  Друге півріччя 2007 року.

   

   

  II. Організаційні заходи

  1. Забезпечення ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

  Фонд державного майна, Мінекономіки, місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно.

  2. Запровадження обов’язкової перевірки проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо наслідків їх прийняття для суб’єктів природних монополій та споживачів їх товарів (послуг) стосовно розміру цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) такими суб’єктами на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках.

  НКРЕ, Національна комісія з питань регулювання зв’язку, Мінтрансзв’язку, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Мінпаливенерго, Мінекономіки, Антимонопольний комітет.

  Постійно.

  3. Запровадження розрахункових книжок для платників єдиного податку, яким надано право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати.

  Державна податкова адміністрація, Мінфін, Мінекономіки.

  Перше півріччя 2006 року.

  4. Вжиття заходів до підвищення кваліфікації працівників виконавчої влади, відповідальних за реалізацію регуляторної політики.

  Головдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, Держпідприємництво.

  2006 — 2007 роки.

  5. Вжиття заходів до зменшення відсотка нарахованої заробітної плати, який за бажанням найманого працівника може бути виплачений йому в натуральній формі.

  Мінагрополітики, Мінпраці.

  Перше півріччя 2007 року.

   

   

   

   

  6. Створення єдиної системи збору, обліку та контролю надходження страхових внесків і стану використання даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб для призначення страхових виплат.

  Мінпраці, Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Друге півріччя 2006 року.

  7. Розроблення механізму припинення права користування земельними ділянками у разі систематичної несплати земельного податку або орендної плати за землю відповідно до статті 141 Земельного кодексу України.

  Держкомзем, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Державна податкова адміністрація.

  Друге півріччя 2006 року.

  8. Проведення геологічними підприємствами моніторингу стану відкритих родовищ та проявів корисних копалин з метою вжиття разом з Державною податковою адміністрацією заходів для припинення несанкціонованої розробки родовищ корисних копалин та притягнення до відповідальності порушників законодавства з компенсацією ними збитків, заподіяних державі.

  Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ.

  Кожне півріччя.

  9. Проведення моніторингу виконання умов надання ділянок надр.

  Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики.

  Постійно.

  10. Проведення комплексної перевірки стану додержання суб’єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

  Мінприроди.

  2006 — 2007 роки.

   

  11. Вжиття заходів до припинення несанкціонованого використання геодезичної і картографічної інформації, що є державною власністю, та притягнення до відповідальності порушників законодавства з питань інтелектуальної власності.

  Мінприроди, МОН, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація.

  Постійно.

   12. Вжиття заходів до запобігання порушенню встановлених режимів використання пам’яток, проведення археологічних розвідок, розкопок без дозволів.

  Міністерство культури і туризму, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, МВС, СБУ, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  13. Забезпечення взаємодії органів державної податкової служби, митних, правоохоронних органів та органів Держфінмоніторингу з метою виявлення схем та технологій відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання і протидії фактам незаконного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, зокрема підприємствам з ознаками фіктивності.

  Мінекономіки, Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, МВС, СБУ, Національний банк (за згодою), Генеральна прокуратура України
  (за згодою).

  Постійно.

  14. Вжиття разом з Національним банком заходів до запобігання проведенню фінансових операцій з використанням підроблених/втрачених документів, що посвідчують особу.

  МВС, Державна податкова адміністрація, СБУ, Держмитслужба, Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк (за згодою).

  Постійно.

  15. Проведення з правоохоронними органами суміжних держав спільних дій для припинення контрабандної діяльності.

  СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, Державна податкова адміністрація.

  Постійно.

   

  16. Забезпечення проведення операції “Кордон-2006” з метою запобігання порушенню митних правил, виявлення та припинення таких фактів.

  Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, СБУ, МВС.

  Протягом 2006 року.

  17. Налагодження ефективної взаємодії органів державної податкової служби та митних органів з метою забезпечення цільового використання товарів, митне оформлення яких здійснено із застосуванням податкових пільг.

  Державна податкова адміністрація, Держмитслужба.

  2006 — 2007 роки.

  18. Проведення державного нагляду за дотриманням технічних регламентів, стандартів, норм і правил суб’єктами підприємницької діяльності та здійснення контролю за виконанням вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів та реклами.

  Держспоживстандарт, Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

  Постійно.

  19. Проведення перевірки стану додержання законності у процесі роздержавлення майна.

  Фонд державного майна, ГоловКРУ.

  Постійно.

  20. Проведення постійного моніторингу ефективності управління державними корпоративними правами.

  Фонд державного майна, Мінекономіки.

  Постійно.

  21. Удосконалення механізму регулювання діяльності кредитних установ та фінансових компаній, пов’язаної із створенням умов для стабільного функціонування ринків фінансових послуг та сприяння підвищенню конкурентоспроможності національних фінансових установ.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

  Перше півріччя 2007 року.

  22. Посилення контролю за ввезенням, виробництвом та реалізацією цукру на території України.

  Мінагрополітики, Мінекономіки, Держмитслужба, МВС, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби.

  2006 — 2007 роки.

  23. Вжиття заходів до виявлення шляхів надходження підроблених марок акцизного збору.

  Державна податкова адміністрація, МВС, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, Мінагрополітики.

  Постійно.

  24. Проведення спільних перевірок з питань законності та цільового використання бюджетних коштів, передбачених для виконання державних програм підприємствами паливно-енергетичного комплексу, а також аудиторських досліджень щодо ефективності виконання таких програм з метою досягнення визначених ними цілей.

  ГоловКРУ, Мінпаливенерго, МВС, СБУ.

  Постійно.

  25. Забезпечення в повному обсязі  сплати збору за проведення гастрольних заходів.

  Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Міністерство культури і туризму.

  Постійно.

  26. Вибіркове проведення перевірки будівельних організацій з метою контролю за визначенням вартості будівництва об’єктів, фінансування яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, на всіх стадіях його інвестування.

  Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, ГоловКРУ.

  Постійно.

  27. Вжиття заходів до реалізації цінних паперів, що належать державі, на організаційно оформленому ринку.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мінфін, Мін’юст, Національний банк (за згодою).

  Постійно.

   

   

   

   

  28. Забезпечення укладання угод купівлі-продажу цінних паперів на організаційно оформленому ринку, зокрема цінних паперів відкритих акціонерних товариств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств, що займають монопольне становище, та інвестиційно привабливих підприємств.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова адміністрація, Мінфін, Мін’юст.

  Постійно.

   

  ___________________