• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  22 серпня 2005 р.  № 794

   

  ПОРЯДОК
  надання безвідсоткової бюджетної позики для підприємств та організацій вугільної промисловості (крім вугледобувних) на погашення заборгованості, яка утворилася на 1 квітня 2005 р. з виплати заробітної плати

  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування підприємствам та організаціям вугільної промисловості (крім вугледобувних) (далі — позичальники) безвідсоткової бюджетної позики з державного бюджету в 2005 році на погашення заборгованості з виплати заробітної плати  їх працівникам (далі — позика), яка утворилася на 1 квітня 2005 р. і не погашена на момент набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”.

  2. Надання позики є цільове, поворотне, строкове і забезпечене заставленими активами позичальника.

  Позика надається не більш як на п’ять років. Повернення позики здійснюється щомісяця починаючи з 1 січня 2006 р. рівними частками.

  Позичальник відповідає за повернення отриманої позики заставленими активами, що обліковуються у його балансі на момент укладення договору про надання позики.

  3. Для розгляду пропозицій щодо надання позики позичальник подає Мінпаливенерго такі документи:

  заява про надання позики;

  довідка про розмір заборгованості з виплати заробітної плати, що утворилася на 1 квітня 2005 р. і не погашена на момент набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”;

  обґрунтування суми позики та графік її повернення;

  акт оцінки заставлених активів позичальника виходячи з їх балансової вартості.

  Підприємство, до якого застосована процедура санації, додатково подає копію ухвали господарського суду, якою затверджені зміни до плану санації у частині отримання позики (визначення суми позики, скоригований графік задоволення вимог кредиторів), схваленого комітетом кредиторів та узгодженого з Мінпаливенерго.

   4. У разі коли позичальником не забезпечено позику заставою, заява про надання позики до розгляду Мінпаливенерго не приймається.

   

   

  5. Мінпаливенерго:

   проводить аналіз поданих позичальником згідно з пунктом 3 цього Порядку документів та протягом двох днів приймає рішення про надання позики;

  укладає з кожним позичальником договір про надання позики, до якого додається список працівників позичальника із зазначенням ідентифікаційних номерів, яким відповідно до цього Порядку буде здійснюватися погашення заборгованості з виплати заробітної плати, реквізитів банківської установи, де відкриті їх особові рахунки, графік погашення позики;

  здійснює перерахування коштів позики позичальнику у межах помісячного розпису видатків державного бюджету за програмою “Надання безвідсоткової бюджетної позики для підприємств та організацій вугільної промисловості (крім вугледобувних) на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, яка утворилася станом на 1 квітня
  2005 року”.

  6. Сума отриманої позики зараховується на рахунки, відкриті позичальником в органі Державного казначейства за своїм місцезнаходженням.

  7. Позичальник після отримання позики подає до відповідного органу Державного казначейства платіжні доручення на погашення заборгованості з виплати заробітної плати (в тому числі нарахування на фонд оплати праці, які повинні бути перераховані одночасно з погашенням заборгованості з виплати заробітної плати, а також компенсації за її несвоєчасну виплату).

  Погашення заборгованості здійснюється шляхом перерахування коштів на особові рахунки працівників позичальника, відкриті в банківських установах. Платежі, що вносяться одночасно з виплатою заробітної плати, перераховуються в установленому порядку.

  8. Повернення позики здійснюється позичальником у строк, визначений договором про її надання, на відповідні рахунки, відкриті в органі Державного казначейства.

  9. Позичальники до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінпаливенерго звіт про використання коштів.

  Мінпаливенерго до 15 числа зазначеного місяця подає Мінфіну у розрізі позичальників:

  у 2005 році — звіт про укладення договорів про надання позики;

  з 1 січня 2006 р. — звіт про повернення позичальниками позики із зазначенням суми.

  _____________________