• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2005 р. № 787

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854
  (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 418; Офіційний вісник України, 1998 р.,
  № 11, ст. 412, № 46, ст. 1697, № 50, ст. 1845; 1999 р., № 11, ст. 437;
  2001 р., № 20, ст. 856, № 51, ст. 2282; 2002 р., № 34, ст. 1588; 2003 р.,
  № 29, ст. 1463):  1) пункт 5 викласти в такій редакції:

  “5. У документах, згідно з якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність”;

  2) доповнити пункт 15 після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

  “Продаж вин сухих із доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тарі (посуді) місткістю від 50 до 600 л, виготовленій з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями. При цьому суб’єкти господарської діяльності повинні дотримуватися вимог законодавства щодо умов та термінів зберігання зазначеної продукції, наявності необхідної, доступної та достовірної інформації про товар із супровідних документів, передбачених законодавством, санітарно-епідеміологічних вимог”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

  3) у пункті 22:

   абзац перший викласти в такій редакції:

  “Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки підприємствами громадського харчування та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів”;

  доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

  “Продаж на розлив вин виноградних натуральних сухих з тари (посуду) місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, може здійснюватися підприємствами громадського харчування, якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію.

  Продаж вин сухих із доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари (посуду) місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, здійснюється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем їх розташування у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл), якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не можуть перевищувати 20 відсотків річного обсягу вироблених виноматеріалів”.

  У зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — восьмим.

  2. Пункт 32 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 2, ст. 51, № 10, ст. 382; 2001 р., № 17, ст. 756; 2002 р., № 23, ст. 1116, № 34, ст. 1588), викласти в такій редакції:

  “32. У разі продажу нафтопродуктів, що підлягають обов’язковій сертифікації, оператори (продавці) на вимогу покупця подають супровідні документи із зазначенням реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про відповідність та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності виду продукції”.

  _____________________