• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від

  18 серпня 2005 р. № 780

  ПРОГРАМА
  створення авіаційного комплексу спостереження
  та обладнання для вимірювального полігона

  I. Загальні положення

  Ця Програма спрямована на забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в галузі контролю над озброєннями, що є складовою її зовнішньої політики, зокрема заходів другого етапу реалізації Договору з відкритого неба (далі — Договір).

  Договір, який набрав чинності з 1 січня 2002 р., є безстроковим і встановлює режим “відкритого неба”, що дає можливість державам—учасницям Договору здійснювати спостережні польоти над їх територіями. Метою таких польотів є сприяння контролю за виконанням міжнародних договорів у галузі обмеження озброєнь, досягненню більшої відкритості у військовій діяльності, розширенню миротворчих можливостей Організації з безпеки та співробітництва в Європі у запобіганні виникненню криз та врегулюванні кризових ситуацій.

  Збереження провідних позицій, які має Україна серед учасників Договору, буде можливим лише за умови підготовки власних літаків спостереження, обладнаних відповідною апаратурою. Збереження зазначених позицій має важливе значення для підтримання позитивного міжнародного іміджу держави та реалізації можливостей щодо збору важливої інформації.

  Для забезпечення виконання заходів другого етапу Договору, який розпочинається з 1 січня 2006 р., літаки необхідно оснастити визначеною Договором апаратурою спостереження усіх категорій — трьома кадровими та панорамним фотоапаратами, відеокамерою, інфрачервоним сканером та радіолокаційною станцією бокового огляду.

  II. Мета та основні завдання

  Метою Програми є створення умов для виконання Україною в повному обсязі зазначеного та інших міжнародних договорів у галузі контролю над озброєннями на основі рівноправного партнерства з провідними державами Європи та світу.

  Основними завданнями Програми є:

  створення сучасного авіаційного комплексу спостереження (літак, апаратура спостереження, обладнання для оброблення матеріалів спостереження та вимірювальний полігон), який відповідає вимогам Договору;

  виконання спостережних польотів на власному літаку над територією держав—учасниць Договору, а також над територією України, в разі, коли літак спостереження надається Україною іншій державі;

  отримання достовірних даних про заявлену державами—учасницями Договору військову діяльність.

  III. Основні напрями

  Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

  проведення наукової та науково-дослідної роботи, пов’язаної із створенням сучасного авіаційного комплексу спостереження, який відповідає вимогам Договору;

  створення авіаційного комплексу спостереження на базі вітчизняного серійного літака Ан-74ТК-300;

  випробування та сертифікація авіаційного комплексу відповідно до вимог Договору.

  IV. Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються для Міноборони у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел. Обсяги фінансування заходів, пов’язаних із створенням авіаційного комплексу спостереження та обладнання вимірювального полігона, визначено у додатку 6 до Державної програми реалізації Договору з відкритого неба.

  З огляду на великий обсяг витрат та з метою зменшення навантаження на Державний бюджет України розробку та створення авіаційного комплексу спостереження передбачається здійснити протягом 2006 — 2009 років.

  V. Очікувані результати

  У результаті здійснення визначених Програмою заходів буде створено умови для:

  виконання Україною в повному обсязі Договору на основі рівноправного партнерства з провідними державами Європи та світу;

  підвищення міжнародного іміджу України як авіаційної держави та партнера у зміцненні колективної безпеки;

  подальшого розвитку міжнародного військового співробітництва;

  забезпечення Збройних Сил новою авіаційною технікою та сучасним комплексом повітряного спостереження, що позитивно вплине на підвищення рівня їх бойової готовності та обороноздатності держави в цілому;

  виконання завдань в інтересах Міноборони, інших центральних органів виконавчої влади (демаркація кордонів, топографія, екологічний моніторинг, спостереження в зонах стихійного лиха та кризових ситуацій тощо);

  отримання додаткових фінансових надходжень від держав — учасниць Договору за використання українського літака;

  надання військово-промисловому комплексу додаткових можливостей для розвитку виробництва, впровадження нових технологій та створення нових зразків військової техніки і озброєння на вітчизняних підприємствах.

   

  VI. Заходи щодо створення
  авіаційного комплексу спостереження

  1. Розробити та видати головному виконавцю, визначеному за результатами конкурсу, технічне завдання на створення авіаційного комплексу спостереження на базі серійного літака Ан-74ТК-300 та обладнання вимірювального полігона.

  Міноборони, Мінпромполітики.

  Вересень 2005 року.

   

  2. Визначити склад апаратури спостереження, яка буде встановлена на авіаційному комплексі, та вирішити питання щодо виготовлення її на вітчизняних підприємствах або закупівлі за кордоном.

  Міноборони, Мінпромполітики.

  Вересень 2005 року.

   

  3. Переглянути орієнтовні обсяги витрат, пов’язаних з підготовкою вітчизняного літака спостереження, наведені у додатку 6 до Державної програми реалізації Договору з відкритого неба, та провести відповідні розрахунки.

  Міноборони, Мінпромполітики.

  Жовтень 2005 року.

   

   4. Закупити два літаки Ан-74ТК-300, засоби наземного обслуговування літака і апаратуру спостереження та передати головному виконавцю.

  Міноборони, Мінпромполітики.

  Листопад 2006 р. і
  листопад 2007 року.

   

  5. Дообладнати літаки Ан-74ТК-300 необхідною апаратурою спостереження та створити вимірювальний полігон.

  Мінпромполітики.

  Листопад 2006 р. і
  травень 2007 року.

   

   

  6. Провести випробування літаків і обладнання вимірювального полігона.

  Мінпромполітики, Міноборони.

  Протягом місяця після дообладнання кожного з літаків.

  7. Провести сертифікацію авіаційного комплексу спостереження та вимірювального полігона відповідно до вимог Договору з відкритого неба.

  Міноборони.

  Вересень — жовтень 2007 року.

  ___________________