• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  ПОСТАНОВА

  відâ³ä 18 серпня 2005 рð. ¹ 779â³ä                      2005 ð.  ¹

  Київ

  Про порядок використання коштів державного бюджету
  для трансляції телерадіопрограм, вироблених для
  державних потреб

  Відповідно до статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” Кабінет Міністрів України  постановляє:

  Установити, що видатки державного бюджету, пов’язані з трансляцією телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, здійснюються Державним комітетом телебачення і радіомовлення в межах призначень, установлених Законом України “Про Державний бюджет України на
  2005 рік” за програмою “Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб”.

  Виконавець замовлення на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, визначається шляхом проведення тендерної процедури згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  Складення та подання фінансової звітності про використання коштів державного бюджету, а також контроль за цільовим і ефективним їх витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.51