• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від
  18 серпня 2005 р.  № 773

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету на здешевлення
  кредитів для здійснення природоохоронних заходів

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків” (далі — бюджетна програма), які виділяються Мінприроди з метою компенсації відсоткової ставки за залученими у банку кредитами для здійснення природоохоронних заходів (далі — компенсація).

  2. Компенсація проводиться в межах бюджетної програми згідно з планом природоохоронних заходів (далі — план заходів), що формується та затверджується Мінприроди за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  3. Відбір природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх форм власності, які планують здійснити природоохоронні заходи (далі — юридичні особи), для формування проекту плану заходів здійснюється на конкурсній основі у порядку, що визначається Мінприроди, за умови відповідності таких заходів переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147, за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

  Перевага надається юридичним особам, які здійснюють природоохоронні заходи загальнодержавного значення.

   4. У двотижневий строк після погодження плану заходів Мінприроди інформує юридичних осіб про результати конкурсу.

  5. Після затвердження Мінфіном паспорта бюджетної програми Мінприроди укладає з юридичною особою договір на здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів, форма якого розробляється та затверджується Мінприроди.

  6. Компенсація відсоткової ставки проводиться у розмірах:

  за короткостроковими кредитами — 10 відсотків річних у національній валюті та 7 відсотків річних в іноземній валюті;

  за довгостроковими кредитами — 14 відсотків річних у національній валюті та 9 відсотків річних в іноземній валюті.

  Короткостроковим вважається кредит, залучений на період до одного року, довгостроковим — до трьох років.

  Компенсація проводиться за умови, якщо відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує 20 відсотків річних для короткострокових та 21 відсотка для довгострокових кредитів у національній валюті.

  У разі залучення кредитів в іноземній валюті розмір компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату нарахування плати за кредити.

  7. Щокварталу 7 числа місяця, що настає за звітним періодом, юридична особа подає до Мінприроди документи, визначені укладеним згідно з пунктом 5 цього Порядку договором, що підтверджують погашення кредитів та відсотків за користування ними.

  8. Видатки, пов’язані з компенсацією, проводяться Мінприроди на підставі платіжного доручення, а також нотаріально засвідченої копії кредитного договору, укладеного з банком, копії довідки-розрахунку банку про суму відсотків за користування кредитом у відповідний період, довідки про надання кредиту та виконаний банком розрахунок суми компенсації за залученим кредитом.

  9. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _____________________