• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2005 р.    754

  Київ

  Про внесення зміни до пункту 2 Порядку
  сплати зборів за дії, пов’язані з охороною
  прав на об’єкти інтелектуальної власності

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 2 Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 51, ст. 3354), зміну, виклавши його в такій редакції:

  “2. Фізичні особи, що постійно проживають в державах, в яких валовий національний дохід на душу населення становить менше ніж 3 тис. доларів США на рік (за останніми даними, оприлюдненими Світовим банком), та юридичні особи з місцезнаходженням у цих державах сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 3 додатка до цього Порядку.

  Інші особи сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 4 додатка до цього Порядку.

  Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у національній валюті України, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору.

  У разі сплати збору кількома особами кожна з них вносить частину розміру, встановленого для неї згідно з графою 3 або графою 4 додатка до цього Порядку, пропорційно її частці у складі платників збору.

  До суми збору не включається вартість послуг, пов’язаних з його сплатою”.

  Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО
  Інд.28