• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  18 серпня 2005 р. № 769

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Положенні про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 140 (ЗП України, 1993 р., № 7, ст. 144, № 10, ст. 192; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42,          ст. 1551):

  1) доповнити абзац другий пункту 3 підпунктом 7 такого змісту:

  7) документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян”;

  2) пункт 12 викласти у такій редакції:

  “12. Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об’єднання громадян, до реєструючого органу подаються:

  1) заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;

  2) протокол з’їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);

  3) статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;

  4) оригінали свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та його статуту (положення).

  У разі внесення до статутних документів змін, що пов’язані із зміною місцезнаходження об’єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об’єднання.

  За результатами розгляду заяви про реєстрацію змін приймається у термін, передбачений для розгляду заяви про реєстрацію об’єднання громадян, рішення про реєстрацію змін з виконанням відповідної позначки на титульному аркуші  статуту (положення)  або про відмову в їх реєстрації.

  У разі зміни назви, місцезнаходження вищого статутного органу, мети об’єднання громадян реєструючий орган видає нове свідоцтво про реєстрацію такого об’єднання.

  Про зміну своєї назви об’єднання громадян зобов’язане після реєстрації змін опублікувати відповідне оголошення в засобах масової інформації”.

  2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р.         № 143 „Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян” (ЗП України, 1993 р., № 7, ст. 147; 1994 р., № 6, ст. 155; 1996 р.,    13, ст. 361) після абзацу дев’ятого  доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об’єднань громадян, проводиться безоплатно”.

  У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

   

  3. Абзац п’ятий пункту 2 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від     5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770), викласти у такій редакції:

  “реєстратори — суб’єкти, уповноважені держателем Реєстру надавати послуги з державної реєстрації відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також звернення стягнення на предмет обтяження, приймати заяви, видавати завірені витяги з Реєстру та виконувати інші функції, передбачені цим Порядком”.

   

  _________