• In English

 • Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 18 серпня 2005 р. № 753

   

   

   

  ПЕРЕЛІК

  комісій, рад та робочих груп, утворених актами
  Кабінету Міністрів України, що ліквідуються

  Координаційна рада з питань розробки і виготовлення нового форменого одягу, взуття і спорядження для військовослужбовців та інших категорій державних службовців, яким дозволено носіння форменого одягу

  Державна міжвідомча комісія з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів

  Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання радіочастот

  Науково-експертна рада з питань контролю за дотриманням норм української мови

  Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

  Координаційна рада з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України

  Міждержавна українсько-болгарська комісія по співробітництву у військово-технічній галузі та спеціальному виробництві

  Українська частина Координаційної ради з питань реалізації Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 1998 – 2007 роки

  Робоча група з розроблення проектів Стратегії забезпечення економічної безпеки України та Національної програми забезпечення економічної безпеки України на період до 2005 року

  Міжвідомча координаційна рада з питань міграції

  Міжвідомча координаційна рада з питань етнополітики

  Міжвідомча робоча група з розроблення та реалізації заходів, пов’язаних з розвідкою, освоєнням, добуванням і використанням метану з вугільних родовищ Донбасу

  Робоча група з проведення аналізу ефективності використання орендованого державного майна, своєчасності надходження орендної плати до державного бюджету

  Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності

  Робоча група для опрацювання питань, пов’язаних з подальшим функціонуванням державних холдингових та акціонерних компаній, статутні фонди яких сформовано за рахунок закріплених у державній власності пакетів акцій

  Міжвідомча координаційна рада для забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту Програмної системної позики

  Міжвідомча координаційна рада з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління

  Міжвідомча група з розроблення заходів щодо виведення ВАТ „Авіакомпанія „Авіалінії України” з кризового стану

  Комісія з приватизації відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”

  Комісія з вирішення проблем, пов’язаних з паюванням земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим

  Робоча група з питань приватизації підприємств та ефективного управління корпоративними правами

  Комісія з питань неплатоспроможності

  Комісія з питань біоетики

  Комісія Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку

  Міжвідомча рада з питань новітніх біотехнологій

  Комісія з питань реалізації положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності

  Робоча група з розроблення проекту Концепції розвитку гуманітарної сфери

  Міжвідомча комісія з розгляду та вирішення питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  Координаційна рада з питань створення системи іпотечного кредитування

  Міжвідомча комісія з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушенні внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії

  Координаційний центр з питань впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

  Міжвідомча комісія з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів

  Міжвідомча комісія з визначення переможців конкурсів та отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

  Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та проектів актів Кабінету Міністрів України  щодо цільових програм утворення інтегрованих науково-виробничих структур з розроблення та виробництва авіаційної техніки

  Урядова комісія з реструктуризації ДАК „Хліб України”

  Координаційна рада з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах

  Координаційна група з питань прискорення підготовки та прийняття законодавчих актів, що випливають із Земельного кодексу України

  Робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення державного управління

  Міжвідомча координаційна рада з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання та державного бюджету

  Робоча група з підготовки проекту Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

  Міжвідомча рада з підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів та опрацювання відповідних проектів нормативно-правових актів

  Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерського руху

  Міжвідомча комісія із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію

  Міжвідомча комісія з проведення тендерів із закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення за рахунок державного бюджету

  Міжвідомча координаційна група з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи

  Урядова комісія України з питань Співдружності Незалежних Держав

  Міжвідомча робоча група з питань опрацювання, супроводження та моніторингу виконання плану заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

  Координаційна рада з питань розвитку морської індустрії

  Рада з питань туризму

  Постійно діюча українська делегація для участі у змішаних (спільних) прикордонних комісіях з перевірки (огляду) проходження лінії державного кордону

  Міжвідомча рада з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією

  Державна комісія з підготовки та проведення конкурсу на кращій ескіз великого Державного Герба України.

   

  ___________________________