• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  18 серпня 2005 р. № 752

  Зміни
  що вносяться до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 6 серпня 2003 р. № 1228


  1. Додаток до постанови викласти у такій редакції:

  Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 6 серпня 2003 р. № 1228

  Склад
  міжвідомчої робочої групи з питань проведення
  розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію

  ПРОДАН
  Юрій Васильович

  перший заступник Міністра палива та енергетики, голова робочої групи

  КИЯШКО
  Юрій Іванович

  член НКРЕ, заступник голови робочої групи

  БАРАНЧУК
  Віктор Миколайович

  заступник Міністра промислової політики

  БІЛЯНСЬКИЙ
  Олександр Максимович

  заступник Голови Держжитлокомунгоспу

  ГОРКУЦЕНКО
  Костянтин Олександрович

  начальник відділу НКРЕ

  ГРАЧОВА
  Ольга Миколаївна

  директор департаменту Мінпаливенерго

  ДУДКА
  Леонід Олексійович

  директор департаменту НАК “Вугілля України”

  ЄФИМЕНКО
  Сергій Миколайович

  радник заступника Міністра промислової політики

  КОНДРАШОВ
  Микола Миколайович

  директор департаменту Мінпромполітики

  КАРПОВ
  Юрій Сергійович

  директор департаменту Державної податкової адміністрації

  МЯРКОВСЬКИЙ
  Анатолій Іванович

  заступник Міністра фінансів

  ПЕТРИКОВЕЦЬ
  Костянтин Якович

  директор департаменту Мінпаливенерго

  РИЖЕНКО
  Сергій Владиславович

  начальник управління НАК “Енергетична компанія України”

  РЕЗУНІК
  Юрій Анатолійович

  виконавчий директор державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”

  ТІТЕНКО
  Сергій Михайлович

  заступник Міністра палива та енергетики

  ШИШЕНІН
  Юрій Борисович

  виконуючий обов’язки першого заступника директора державного підприємства “Енергоринок”

   

  2. У Положенні про міжвідомчу робочу групу з питань проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 2:

  у першому реченні слова “підприємствами, що належать до сфери управління Мінпромполітики та Мінпаливенерго” замінити словами “за електричну енергію між підприємствами паливно-енергетичного комплексу та інших галузей економіки”;

  друге речення виключити;

  2) пункт 4 виключити;

  3) пункт 7 викласти в такій редакції:

  “7. Рішення міжвідомчої робочої групи оформлюється протоколом, який підписують всі члени робочої групи, присутні на засіданні”.

  3. Порядок проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

  “ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 серпня 2003 р. № 1228

  ПОРЯДОК
  проведення розрахунків з погашення
  заборгованості за електричну енергію

  1. Відповідно до цього Порядку проводяться розрахунки з погашення заборгованості за електричну енергію, що утворилася на 1 січня 2005 р., між підприємствами паливно-енергетичного комплексу та інших галузей економіки (далі — підприємства).

  2. Учасниками розрахунків є:

  1) підприємства паливно-енергетичного комплексу:

  енергопостачальні компанії;

  державне підприємство “Укрінтеренерго”;

  Національна енергетична компанія “Укренерго”;

  державне підприємство “Енергоринок”;

  енергогенеруючі компанії;

  НАК “Нафтогаз України” та її дочірні підприємства;

  газопостачальні підприємства;

  вугледобувні та вуглепостачальні підприємства;

  2) підприємства інших галузей економіки, які безпосередньо отримували для власних потреб від підприємств паливно-енергетичного комплексу електричну енергію та/або постачали (надавали) цим підприємствам товари (роботи, послуги).

   3. Мінпаливенерго, інші заінтересовані органи виконавчої влади подають міжвідомчій робочій групі з питань проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію (далі — міжвідомча робоча група) переліки (із зазначенням сум заборгованості):

   підприємств, які мають заборгованість перед енергопостачальними компаніями за отриману до 1 січня 2005 р. електричну енергію;

  енергогенеруючих компаній, які мають заборгованість перед вугледобувними та вуглепостачальними підприємствами за вугільну продукцію;

   енергогенеруючих компаній, які мають заборгованість перед НАК “Нафтогаз України” та її дочірніми підприємствами за природний газ та його транспортування;

   енергогенеруючих компаній, які мають заборгованість перед іншими підприємствами за товари (роботи, послуги);

  вугледобувних та вуглепостачальних підприємств, які мають заборгованість перед іншими підприємствами за товари (роботи, послуги);

  підприємств НАК “Нафтогаз України”, які мають заборгованість перед іншими підприємствами за товари (роботи, послуги);

  підприємств, перед якими мають заборгованість енергогенеруючі компанії, вугледобувні та вуглепостачальні підприємства, НАК “Нафтогаз України” та її дочірні підприємства за отримані на 1 січня 2005 р. товари (роботи, послуги).

  Переліки складаються за результатами інвентаризації заборгованості, що утворилася на 1 січня 2005 р. і не погашена на момент проведення взаємних розрахунків.

  4. Міжвідомча робоча група:

  1) перевіряє переліки щодо:

  - забезпечення підприємствами, які мають заборгованість за електричну енергію і дали згоду на проведення розрахунків відповідно до цього Порядку, стовідсоткових розрахунків за поточне споживання електричної енергії починаючи з 1 січня 2005 року;

  - відповідності сум заборгованості, стосовно яких проводяться розрахунки, сумам заборгованості, визначеним за результатами інвентаризації;

  2) формує схеми розрахунків за участю підприємств та компаній, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

  3) подає НКРЕ пропозиції щодо прийняття відповідної постанови про участь підприємств у проведенні розрахунків.

  5. Розрахунки з погашення дебіторсько-кредиторської заборгованості за електричну енергію проводяться:

  згідно з відповідними рішеннями міжвідомчої робочої групи та НКРЕ;

  за згодою сторін на підставі актів звіряння та спільних протокольних рішень, підписаних учасниками цих розрахунків, шляхом залучення споживачем електричної енергії кредитних банківських ресурсів або використання власних коштів за умови, що кожний учасник розрахунків у строк, визначений законодавством з питань оподаткування, сплатить до бюджетів та державних цільових фондів податки і збори (обов'язкові платежі);

  через поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній та державного підприємства “Енергоринок” в установах уповноваженого банку, поточні рахунки підприємств та компаній.

  6. Акти звіряння та спільні протокольні рішення після перевірки та реєстрації в державному підприємстві “Енергоринок” подаються Мінпаливенерго на погодження.

  7. Мінпаливенерго погоджує спільні протокольні рішення і надсилає разом з актами звіряння державному підприємству “Енергоринок” для проведення розрахунків.

  8. Перерахування коштів здійснюється учасниками розрахунків згідно з алгоритмом розподілу коштів на оптовому ринку електричної енергії, встановленим НКРЕ для цих розрахунків, на підставі платіжних доручень підприємств та компаній із зазначенням у графі “Призначення платежу” — “постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 1228, протокол-погодження від _______200_ р. № __”.

  9. Учасники розрахунків несуть відповідальність за своєчасність і достовірність відображення в бухгалтерському обліку та звітності проведених фінансових операцій відповідно до законодавства”.

   

  _____________________