• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  18 серпня 2005 р. № 749

  ПОРЯДОК
  використання  коштів, передбачених у державному бюджеті 
  для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості

  1. Цей Порядок визначає напрями  використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для:

  підготовки вугледобувних підприємств до ліквідації (доробка підготовлених гірничими роботами запасів вугілля; підготовка до передачі чи списання запасів вугілля, інших корисних копалин, гірничих виробок, обладнання та устатковання, що не потрібні для виконання робіт, пов’язаних з фізичною ліквідацією вугледобувного підприємства; скорочення чисельності працівників; погашення заборгованості з виплати працівникам заробітної плати та інших соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю під час виконання трудових обов’язків; безоплатне забезпечення побутовим вугіллям; оформлення державних актів на володіння або користування земельними ділянками; охорона довкілля та запобігання небезпечному впливу на діючі підприємства, будівлі, споруди, стан довкілля та здоров’я людей);

  ліквідації вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств (фізична ліквідація зазначених підприємств, охорона довкілля, забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств та прилеглих територій; подолання негативних соціально-економічних наслідків відповідно до затверджених в установленому порядку проектів їх ліквідації).

  3. Головний розпорядник бюджетних коштів спрямовує бюджетні кошти підприємствам, на які покладені функції замовника з виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств та прилеглих територій, і вугледобувним підприємствам, які повинні бути підготовлені до ліквідації.

  4. Обсяги та напрями використання бюджетних коштів для виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств  визначаються головним розпорядником на підставі поданих підприємствами-замовниками матеріалів у розрізі підприємств, що ліквідуються, а також кошторису витрат і переліку робіт, передбачених проектами ліквідації зазначених підприємств, титулів будов (об’єктів), затверджених головним розпорядником бюджетних коштів, та з урахуванням потреби у першочерговому виконанні ліквідаційних робіт.

   

  Обсяг фінансування об’єктів, що використовуються для забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств та прилеглих територій, будівництво і реконструкція яких передбачена проектами ліквідації вугледобувних підприємств з метою запобігання підтопленню діючих підприємств та негативному впливу на довкілля, визначається відповідно до цих проектів.

  Обсяг фінансування вугледобувних підприємств, які повинні бути підготовлені до ліквідації, визначається на підставі поданих ними матеріалів і кошторису витрат із застосуванням галузевих нормативів та з урахуванням потреби у здійсненні заходів з підготовки  підприємств до ліквідації і затверджується наказом головного розпорядника бюджетних коштів.

  5. Звітність про використання бюджетних коштів подається Мінфіну та Державному казначейству в установленому порядку. 

  ___________________