• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України
  від

  10 серпня 2005 р.  № 736

  ПЛАН
  заходів із  запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
  одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
  на 2005 рік


  Нормативно-правове забезпечення

  1. Продовжити проведення роботи, спрямованої на впровадження міжнародних стандартів у нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема:

  вивчити питання можливості внесення змін до Кримінального кодексу України у частині звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила злочин, передбачений частиною першою статті 209 цього Кодексу, якщо вона добровільно повідомила про нього правоохоронний орган і сприяла розкриттю цього злочину та суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та у разі доцільності подати Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

  Мін’юст, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Держфінмоніторинг,
  Інститут держави і права
  імені В. М. Корецького Національної академії наук (за згодою).

  Друге півріччя;

   

  розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у частині встановлення механізму регулювання та нагляду за гральними закладами та юридичними особами, які проводять будь-які лотереї.

  Мінфін.

  III квартал;

  розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у частині ідентифікації фактичних власників небанківських фінансових установ, у тому числі юридичних осіб, які мають пункти обміну валюти, що діють на підставі агентських угод з банками (фінансовими установами), а також гральних закладів та перевірки джерел походження коштів, за рахунок яких формуються їх статутні (пайові) капітали.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк, Держпідприємництво, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Друге півріччя.

  2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в частині впровадження Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, та подальшої імплементації дев’яти Спеціальних рекомендацій зазначеної групи щодо боротьби з фінансуванням тероризму і Резолюції 1373 (2001 рік), прийнятої Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні.

  Держфінмоніторинг, Національний банк, Мін’юст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

  Протягом року.

  3. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект Державної програми запровадження масових безготівкових платежів в Україні.

  Мінекономіки, Національний банк, Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, МВС, СБУ, Мінюст, Державна податкова адміністрація, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  III квартал.

   

   

  4. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно вдосконалення механізму отримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу від державних органів, банків, інших юридичних осіб інформації, необхідної для ідентифікації своїх клієнтів, з метою виконання статті 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та статті 18 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держпідприємництво, Національний банк, Держкомстат, МВС, Державна податкова адміністрація.

  III квартал.

  Організаційно-управлінські заходи

  5. Утворити підрозділи Держфінмоніторингу в регіонах та організувати їх матеріально-технічне і кадрове забезпечення.

  Держфінмоніторинг, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Друге півріччя.

  6. Утворити навчально-методичний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  III квартал.

  7. Здійснювати відповідно до компетенції методичне забезпечення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також заходи щодо навчання та підвищення кваліфікації їх працівників з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Національний банк.

  Протягом року.

  8. Організовувати та здійснювати методичне забезпечення навчання і підвищення кваліфікації працівників державних органів відповідно до їх завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Державна митна служба, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Національний банк.

  Постійно.

  9. Проводити роботу з підготовки і видання науково-методичної літератури з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  МОН, Держфінмоніторинг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Національний банк, Академія правових наук і Національна академія наук (за згодою).

  Постійно.

  10. Проводити роботу з удосконалення методичних рекомендацій щодо розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та злочинів, пов’язаних з використанням коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також від незаконної міграції осіб та торгівлі людьми.

  МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

  Постійно. 

  11. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації, в тому числі з використанням Інтернету, заходів, що здійснюються органами державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, та їх результатів.

  Держфінмоніторинг, Держкомтелерадіо, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Держмитслужба, Національний банк. 

  Постійно.

  Міжвідомче співробітництво

  12. Забезпечувати постійну участь представників у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1565.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, СБУ, Мінюст, МЗС, Мінекономіки, Держмитслужба, Національний банк, Верховний Суд України (за згодою).

  Щомісяця.

  13. Продовжити роботу з видання спільних відомчих актів про співробітництво та інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року. 

  14. Забезпечити проведення дослідної експлуатації Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та введення її в експлуатацію.

  Держфінмоніторинг, МВС, Мінюст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, ГоловКРУ, Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держкомстат, Держкомзем, Мінфін, Держпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року.

  15. Сформувати перелік терористичних організацій та осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, і забезпечити постійне його оновлення.

  Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС, МВС, Мінюст, Адміністрація Держприкордонслужби.

  Протягом року.

  Практична діяльність

  16. Забезпечувати ведення Державного реєстру фінансових установ з метою інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, учасників ринків фінансових послуг про фінансові установи, які включені до реєстру, а також сприяння захисту інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення державного регулювання ринків фінансових послуг.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

  Постійно.

  17. Здійснювати відповідно до своєї компетенції регулювання та нагляд за діяльністю субєктів первинного фінансового моніторингу з метою безумовного виконання ними Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

  Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

  Постійно. 

  18. Забезпечити виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, у тому числі міжнародних, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.

  СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, Держкомнацміграції.

  Протягом року.

  19. Забезпечити перекриття каналів незаконної міграції осіб, торгівлі людьми, зброєю, недопущення переміщення через державний кордон та транзиту через територію України викрадених автотранспортних засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, кур’єрів з готівкою (валютою), що може бути призначена для фінансування тероризму, а також виявлення механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МВС, СБУ.

  Протягом року.

  20. Забезпечити виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також проведення пошуку, арешту та їх ліквідацію.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Держмитслужба.

  Протягом року. 

  21. Забезпечувати виявлення механізмів використання нових банківських та фінансових технологій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх ліквідацію.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,  Національний банк.

  Постійно. 

  22. Забезпечити виявлення фактів незаконної діяльності, пов’язаної із застосуванням  неформальних систем переказу грошей (які діють не в установленому законодавством порядку), та вжити заходів для притягнення винних осіб до відповідальності.

  Держфінмоніторинг, Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.

  Протягом року.

  23. Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності через офшорні зони, з метою виявлення та припинення протиправної діяльності.

  Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, МВС, СБУ.

  Протягом року.

   

   

  24. Проводити аналіз ризиків відтоку капіталу за межі України, що здійснюється в рамках законодавства та може бути пов’язаний з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та за його результатами підготувати і подати відповідні пропозиції.

  Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, МВС, СБУ, Національний банк.

  Протягом року.

   

  25. Розробити типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням досвіду іноземних держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів України, набутого в 2004 — 2005 роках, для використання з метою запобігання вчиненню відповідних злочинів та довести до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ГоловКРУ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національний банк.

  IV квартал.

   

  26. Забезпечити виявлення та руйнування схем, за якими здійснюється легалізація (відмивання) доходів, одержаних від контрабандної діяльності.

  Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Держфінмоніторинг.

  Протягом року.

     Міжнародне співробітництво

  27. Продовжити роботу з вивчення, проведення порівняльного аналізу та узагальнення досвіду із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, набутого іноземними державами, які входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), інших подібних міжнародних організацій, та забезпечити його практичне використання у межах законодавства України.

  Держфінмоніторинг, Національний банк, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Мін’юст, Держмитслужба, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національна академія наук (за згодою).

  Протягом року.

  28. Забезпечити на постійній основі участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, Мін’юст, МЗС, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Національний банк.

  Протягом року.

  29. Продовжити інформування заінтересованих міжнародних організацій, зокрема, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL), Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD), Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку про заходи, що вживаються Україною для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, подолання корупції та організованої злочинності.

  МЗС, Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк.

  Протягом року.

  30. Продовжити роботу із залучення міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, організовувати робочі зустрічі представників заінтересованих державних органів України та держав — членів ЄС з метою обговорення проблемних питань діяльності, обміну практичним досвідом, узгодження механізму взаємодії.

  Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінюст, МЗС, Національний банк.

  Протягом року.

  31. Продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних міжвідомчих договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, МЗС, Національний банк, Мін’юст.

  Протягом року.

  32. Забезпечити подальшу організацію взаємодії та інформаційний обмін з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, Мін’юст, МЗС.

  Протягом року.

  33. Продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів з питань взаємного визнання і використання переліків терористичних організацій та осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю.

  СБУ, МЗС, Мін’юст, Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Адміністрація Держприкордонслужби.

  Протягом року.

  34. Продовжити роботу із створення та забезпечити функціонування Міждержавної Інформаційно-Аналітичної Системи (МІАС) ГУУАМ і Віртуального Центру ГУУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів.

  СБУ, МЗС, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС.

  Протягом року.

  35. Здійснити комплекс заходів щодо організації проведення в Україні міжнародного семінару з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, МЗС, СБУ, Мін'юст, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Адміністрація Держприкордонслужби, Національний банк.

  Протягом року.

  36. Продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів про співробітництво з питань передачі активів, одержаних злочинним шляхом, що конфісковані за рішенням суду, враховуючи положення відповідної типової угоди, розробленої в рамках засідання міжнародної експертної групи під егідою Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), яке відбулося 26 — 28 січня 2005 р. у м. Відні (Австрія).

  Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, СБУ, Державна податкова адміністрація, МЗС.

  Протягом року.

   

  _________________