• In English

 • Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 10 серпня 2005 р. № 733

   

  ПЛАН

  додаткових заходів щодо виконання у другому півріччі 2005 р.

  Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”

   

   

  Зміст заходу

  Мета

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  Розділ І. ВІРА

  Сімейні цінності

  1.       

  Створити соціальний комплекс (дитяче містечко, соціальний готель, центр матері та дитини тощо) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

  створення належних умов для дітей, які опинилися в складних життєвих  умовах і потребують тривалої реабілітації

  Рівненська облдержадміністрація

  Міністерство у справах молоді та спорту

  (інд. 28)[*]

  грудень

   

  Освіта і наука

  2.       

  Розробити проект Концепції реформування освіти, враховуючи перспективи інтеграції України до Європейського Союзу

  створення умов для реформування освіти у    2006 – 2010 роках та подальшого її розвитку, зокрема дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти

  МОН

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 28)

  вересень

  3.       

  Розробити проект Державної програми „Студентський гуртожиток”

  поліпшення умов навчання та проживання студентської молоді

  МОН

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 28)

  листопад

   

  4.       

  Вжити заходів до забезпечення доступності і високого рівня освіти  дітей, передбачивши охоплення їх дошкільними закладами, створення належних умов для навчання і виховання  у загальноосвітніх школах, сприяння залученню до цієї справи спонсорів    

  зміцнення правових, організаційних та фінансових засад функціонування і розвитку системи загальної освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 28)

  грудень

  5.      3

   

  Розробити проект закону щодо обмеження рекламування у засобах масової інформації тютюнових виробів та алкогольних напоїв, інших товарів та послуг, що завдає шкоди суспільній моралі

  підвищення ефективності державної політики щодо розвитку соціальної реклами та популяризації здорового способу життя

  Держспоживстандарт

  Держкомтелерадіо

  Антимонопольний комітет

  (інд. 28)

  грудень

  Охорона здоров’я

  6.       

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації

  забезпечення виконання місцевими підрозділами охорони здоров’я функції управління консолідованими на рівні регіону бюджетними ресурсами  та державних закупівель медичних послуг для потреб населення  за контрактами

  МОЗ

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 28)

  жовтень

  7.       

  Розробити заходи щодо запровадження сучасних технологій заготівлі, обстеження і переробки донорської крові та її компонентів

  забезпечення задоволення потреби в донорській крові, її компонентах і препаратах відповідно до нормативів ВООЗ

  МОЗ

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мінпромполітики

  (інд. 28)

  жовтень

  8.       

  Розробити проект закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я

  оптимізація рівня надання медичних послуг, гарантоване забезпечення населенню медичної допомоги відповідно до рекомендацій ВООЗ та інших міжнародних організацій

  МОЗ

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 28)

  грудень

  Інформаційна політика

  9.       

  Забезпечити оприлюднення в засобах масової інформації звітів про результати виконання квартальних планів роботи органів виконавчої влади

  забезпечення відкритості та прозорості у діяльності органів виконавчої влади, здійснення громадського контролю у цій сфері

  центральні органи виконавчої влади

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 51)

  щокварталу   (до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом)

  10.   

  Забезпечити оптимізацію витрат на утримання друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є центральні органи виконавчої влади,  і подати інформацію щодо їх кількості та передбачених на 2005 рік обсягів  фінансування

  економне витрачання бюджетних коштів

   

  Держкомтелерадіо

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд.51)

   

    серпень

   

  11.   

  Активізувати  роз’яснення державної політики в усіх сферах суспільного життя, у тому числі  засад державної інформаційної політики

  донесення до населення змісту державної політики через засоби масової інформації

  Держкомтелерадіо Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

  Національна телекомпанія

  Національна радіокомпанія

  Укрінформ

  редакція газети “Урядовий кур’єр”

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  (інд.51)

  постійно

  Розділ ІІ. СПРАВЕДЛИВІСТЬ

  Правова політика

  12.   

  Розробити проект Комплексної програми профілактики правопорушень на 2006 – 2008 роки

  запобігання правопорушенням

  МВС

  Мін’юст

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 31)

  грудень

  13.   

  Забезпечити посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, профілактику наркоманії, поліпшення організації лікування хворих на наркоманію. З цією метою:

  організувати проведення регіональних перевірок дотримання антинаркоманійного законодавства у розважальних закладах, місцях відпочинку молоді (дискотеках, кафе, барах, нічних клубах);

  здійснити спільні оперативно-профілактичні заходи з протидії розповсюдженню наркотичних засобів та психотропних речовин у навчально-виховних закладах;

  перевірити дотримання лікувально-профілактичними закладами усіх форм власності порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та вжити відповідних заходів

  посилення боротьби з наркоманією

  МВС

  МОЗ

  МОН

  Міністерство у справах молоді та спорту

  СБУ

  Адміністрація

  Держприкордонслужби Держмитслужба

  Рада міністрів Автономної

  Республіки Крим,

  обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 31)

  протягом другого півріччя

  14.   

  Розробити проект Програми запобігання торгівлі людьми на 2006 – 2007 роки

  посилення боротьби з торгівлею людьми, особливо жінками і дітьми

  Міністерство у справах

  молоді та спорту

  МВС

  Мінпраці

  МЗС

  Мін’юст

  Адміністрація Держприкордонслужби СБУ

  (інд. 31)

  грудень

  15.   

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку виконання рішень щодо стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ

  підвищення ефективності діяльності державної виконавчої служби

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 31)

  серпень

  16.   

  Розробити проект закону  про порядок відшкодування шкоди, заподіяної у зв’язку з тривалим виконанням або невиконанням рішень суду

  посилення захисту прав і свобод людини

  Мін’юст

  Мінфін за участю Верховного Суду України

  (інд. 31)

  листопад

  17.   

  Розробити проект закону про внесення змін до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

  удосконалення законодавства у сфері боротьби з доходами, одержаними злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

  Держфінмоніторинг

  Мін’юст

  Мінфін

  Мінекономіки 

  (інд. 31)

  вересень

   

  Розділ ІІІ. ГАРМОНІЯ

  Бюджетна політика

  18.   

  Скласти проект Державного бюджету України на 2006 рік

  збереження соціальної спрямованості бюджету і посилення його інвестиційної складової

  Мінфін

  Мінекономіки

  (інд. 34)

  15 вересня

  19.   

  Забезпечити виконання дохідної частини Державного бюджету України на 2005 рік та вжити заходів до наповнення місцевих бюджетів за рахунок додаткових джерел, передбачених законодавством

  забезпечення виконання Державного бюджету України на 2005 рік та повного фінансування заходів за рахунок  місцевих бюджетів

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 39)

  до кінця року

  20.   

  Провести інвентаризацію бюджетних програм, за результатами якої передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на 2006 рік істотну економію за статтями видатків,  не пов’язаних з фінансуванням пріоритетних напрямів бюджетної політики

  підвищення ефективності використання видатків державного бюджету у 2006 році

  Мінфін

  Мінекономіки

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 34)

  серпень

  21.   

  Розробити проект Указу Президента України про Концепцію стратегічного планування діяльності Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади

  підвищення ефективності роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, забезпечення ефективного витрачання бюджетних коштів відповідно до визначених пріоритетів

  Мінекономіки

  Мінфін

  разом з Національним банком

  (інд. 18)

   серпень

  Подолання бідності

  22.   

  Забезпечити до кінця поточного року зниження не менш як на 20 відсотків заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств та організацій

  дотримання конституційного права громадян на своєчасне отримання заробітної плати, зниження рівня соціальної напруги у суспільстві

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  (інд. 26)

   

  до кінця року

   

  Соціальне страхування та пенсійна реформа

  23.   

  Розробити проекти законів:

   

   

   

   

  Про внесення змін до деяких законів  з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування

  посилення державного нагляду за управлінням і цільовим використанням коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування під час  здійснення ними функцій страховика;

  оптимізація переліків видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, з метою недопущення фінансування заходів нестрахового характеру;

  правове врегулювання питань реєстрації нормативно-правових актів фондів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів страхувальників та застрахованих осіб

  Мінпраці
  Мінфін
  Мін’юст
  ГоловКРУ


  (інд. 26)

   серпень

   

  Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

  подальша диференціація розміру пенсій відповідно до розміру заробітної плати та тривалості трудового стажу

  Мінпраці
  Мінфін
  Мінекономіки
  Пенсійний фонд


  (інд. 26)

  серпень

  24.   

  Підготувати проект закону  про єдиний соціальний внесок

  підвищення ефективності роботи державних цільових фондів;

  забезпечення цільового і більш ефективного використання коштів цих фондів;

  запровадження єдиного державного реєстру соціального страхування, єдиної системи збирання страхових внесків,  обліку та контролю за їх повнотою і своєчасністю   

  Мінпраці

  Мінфін

  Мінекономіки

  МОЗ

  Державна податкова адміністрація

  Держпідприємництво

  Пенсійний фонд

  Мін’юст

  (інд. 26)

  серпень

  25.   

  Підготувати за участю соціальних партнерів спеціальне засідання Кабінету Міністрів України з питань удосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування

  вирішення питань щодо:

  поетапного перерозподілу навантаження із сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між страхувальниками та застрахованими особами;

  визначення джерел фінансування оздоровчих послуг, які надаються ветеранам війни, а також соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми;

  зменшення розміру внесків, що сплачуються страхувальниками на випадок безробіття, залежно від кількості створених ними нових робочих місць;

  запровадження єдиного порядку для всіх страхувальників під час  виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

  Мінпраці

  Мінфін

  МНС

  МОЗ

  ГоловКРУ

  Мін’юст

  (інд. 26)

  вересень

  26.  1

   

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції соціальної реклами у сфері загальнообов’язкового державного та накопичувального пенсійного страхування

  формування довіри населення до запровадження системи пенсійних заощаджень

  Мінпраці
  Мінфін
  Держкомтелерадіо
  Пенсійний фонд


  Мін’юст

  (інд. 26)

  листопад

  Соціальний захист населення

  27.   

  Переглянути з урахуванням стандартів Європейського Союзу державні будівельні норми і правила

  забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури

  Держбуд

  (інд. 26)

  грудень

  28.   

  Розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо здійснення додаткових заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

  створення правових і соціально-економічних   умов для досягнення  (відновлення) особою оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності

  Мінпраці
  Мінтрансзв’язку
  Держбуд 

  (інд. 26)

  листопад

  Регуляторна політика

  29.   

  Завершити перегляд регуляторних актів на їх відповідність Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

  скасування нормативно-правових актів, які не відповідають законам та стримують підприємницьку діяльність

  Держпідприємництво

  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Мін’юст

  (інд. 25)

  вересень

  30.   

  Розробити пам’ятку (путівник) щодо процедури започаткування і провадження підприємницької діяльності та оприлюднити її в засобах масової інформації та через Інтернет

  сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам і підприємствам у створенні  цивілізованого бізнес-середовища  для підприємницької діяльності

  Держпідприємництво Мінекономіки

  (інд. 25)

  серпень

  31.   

  Провести перевірку дотримання законодавства під час провадження діяльності арбітражними керуючими та за її результатами вжити заходів до порушників, аж до   анулювання ліцензії

  посилення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, недопущення заподіяння ними збитків кредиторам та боржникам

  Мінекономіки

  (інд. 18)

  серпень

  32.   

  Розробити порядок надання субвенції перевізникам, які працюють на маршрутах загального користування, за пільгове перевезення громадян

  забезпечення комплексного розв’язання проблеми бюджетного фінансування компенсаційних виплат за пільгове перевезення пасажирів з урахуванням кількості пільгових категорій громадян та обсягів їх перевезення

  Мінтрансзв’язку

  Мінфін

  Мінекономіки

  Держжитлокомунгосп

  Мін’юст

  (інд. 21)

  серпень

  33.   

  Запровадити порядок, відповідно до якого неодмінною умовою видачі ліцензій є встановлення перевізникам завдань на конкретні обсяги перевезення пільгових категорій громадян

  забезпечення надання громадянам пільг, на які  вони мають право згідно із законодавством

  Мінтрансзв’язку

  Мінфін

  (інд. 21)

  серпень

  Держава – господар

  34.   

  Організувати проведення конкурсів з продажу пакетів акцій не менш як 15 відкритих акціонерних товариств на засадах відкритості пропонування ціни  за принципом аукціону

  надходження інвестицій на підприємства, залучення на засадах відкритої конкуренції власників, заінтересованих у розвитку діяльності приватизованих підприємств

  Фонд державного майна

  інші  органи, уповноважені управляти державним майном

  (інд. 25)

  до кінця року

  35.   

  Здійснити відбір організаторів торгівлі цінними паперами для продажу державних пакетів акцій

  використання на конкурентних засадах спеціалізованих торговельних майданчиків для ефективного продажу пакетів акцій, що належать державі

  Фонд державного майна

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  (інд. 25)

  серпень

  36.   

  Організувати продаж пакетів акцій, що належать державі у статутному фонді не менш як 50 відкритих акціонерних товариств, через  організаторів торгівлі цінними паперами

  проведення максимально відкритого і прозорого продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному фонді відкритих акціонерних товариств, активізація функціонування ринку цінних паперів

  Фонд державного майна

  (інд. 25)

  до кінця року

  37.   

  Доопрацювати проект постанови Кабінету Міністрів України „Про Основні напрями проведення приватизації державного майна у 2005 і 2006 роках”

   

  визначення концептуальних підходів та основних пріоритетів у проведенні приватизації у поточному і наступному роках

  Мінекономіки

  Фонд державного майна

  Мінфін

  Мін’юст

  інші органи, уповноважені управляти державним майном

  (інд. 25)

  вересень

  38.   

  Доопрацювати проект Державної програми приватизації на 2005 – 2007 роки

  удосконалення механізму приватизації державного майна з метою підвищення його прозорості та відкритості, встановлення завдань з реформування відносин власності на найближчі два роки

  Мінекономіки

  Фонд державного майна

  Мінфін

  Мін’юст

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 25)

  вересень

  39.   

  Провести аналіз роботи реєстраторів, які ведуть реєстри власників акцій відкритих акціонерних товариств, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків

  виявлення фактів порушення законодавства, зловживання посадовими обов’язками в інтересах третіх осіб, заміщення таких реєстраторів іншими, визначеними на конкурсних засадах

  Фонд державного майна

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  (інд. 25)

  до кінця року

  Адміністративна реформа

  40.   

  Вжити заходів для поліпшення координації роботи територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяння в організації належного виконання покладених на них завдань

  підвищення ефективності державного управління у відповідних галузях, здійснення комплексних заходів до посилення боротьби з правопорушеннями у сфері економіки, підвищення рівня забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 39)

  вересень

  41.   

  Розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України  про схвалення Концепції розвитку системи адміністративних послуг органів виконавчої влади

  покращення якості надання адміністративних послуг

  Мінекономіки

  Мін’юст

  (інд. 40)

  вересень

  Розділ ІV. ЖИТТЯ

  Соціально-трудові відносини

  42.   

  Розробити проект закону  про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”

  врегулювання питань зайнятості та соціального захисту осіб, які мають у приватній власності або користуванні земельну ділянку, визначення статусу державної служби зайнятості, удосконалення роботи її центрів

  Мінпраці
  Мінагрополітики
  Мінекономіки
  Держкомзем


  Мін’юст

  (інд. 26)

   

  жовтень 

  43.   

  Переглянути з метою коригування територіальні програми зайнятості населення   

  забезпечення ефективної, повної вільнообраної зайнятості шляхом створення нових робочих місць

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  (інд. 26)

  до кінця року

  44.   

  Забезпечити проведення активної політики зайнятості населення (працевлаштування, навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, організація оплачуваних робіт у тому числі сезонних)

  забезпечення виконання завдань Президента України щодо створення до кінця 2005 року          1 млн.   нових робочих місць 

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  (інд. 26)

  до кінця року

  Промислово-інвестиційна політика

  45.   

  Розробити проекти нормативно-правових актів з питань планування інвестиційної діяльності державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

  запровадження планування на середньостроковий період інвестиційної діяльності державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків

  Мінекономіки

  інші органи, уповноважені управляти державним майном

  (інд. 21)

  вересень

  46.   

  Розробити регіональні програми розвитку інвестиційної діяльності на середньостроковий період

  створення умов для залучення інвестицій у розвиток регіонів, удосконалення інфраструктури інвестиційної діяльності

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 21)

  жовтень

  47.   

  Запровадити механізм рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки, регіонів та окремих підприємств на підставі аналізу показників їх соціально-економічного розвитку

  оцінювання перспектив розвитку галузей економіки, регіонів та окремих підприємств з метою залучення потенційних інвесторів

  Мінекономіки

  Мінфін

  Держкомстат

  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  уповноважені рейтингові агентства (за згодою)

  (інд. 21)

  починаючи з ІV кварталу

  48.   

  Підготувати проект закону,  спрямований на створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку   з урахуванням поставленого Президентом України завдання щодо забезпечення виваженого підходу до визначення економічної доцільності реалізації інвестиційних проектів у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку  

  покращення інвестиційного клімату

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мінпромполітики

  Державна податкова адміністрація

  МОН

  Мін’юст

  (інд. 27)

  вересень

  49.   

  Розробити проекти законів про внесення змін до  Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України „Про інвестиційну діяльність”, „Про режим іноземного інвестування” та „Про оподаткування прибутку підприємств” з метою уніфікації норм, що регулюють інвестиційну діяльність резидентів і нерезидентів

  створення єдиного прозорого правового поля для інвестування, більш чітке визначення повноважень державних органів, до компетенції яких належать питання регулювання та контролю за здійсненням інвестицій

  Мінекономіки

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Національний банк (за згодою)

  Державна податкова адміністрація

  (інд. 21)

  грудень

  50.   

  Створення банку даних щодо інвестиційних проектів  житлово-комунальних господарств, які потребують пріоритетного залучення інвестицій за галузевою ознакою, рівнем передінвестиційної підготовки, капіталоємністю, очікуваними строками окупності

  надання органам місцевого самоврядування необхідної інформації для прийняття рішень щодо першочергового інвестування об’єктів житлово-комунального господарства

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 21)

  грудень

  51.   

  Розробити заходи щодо стимулювання приросту обсягів виробництва у базових галузях економіки та збільшення обсягів металоспоживання на внутрішньому ринку

  зменшення залежності підприємств гірничо-металургійної галузі від кон’юнктури  зовнішнього ринку металопродукції

  Мінекономіки

  Мінпромполітики

  Держбуд

  Мінтрансзв’язку

  Мінпаливенерго

  (інд. 21)

  серпень

  52.   

  Розробити проект рішення Кабінету Міністрів України про розконсервацію (подальшу консервацію) потужностей з виробництва важкої води на казенному підприємстві „Екоантилід” (м. Дніпродзержинськ)

  вирішення питання щодо перспектив використання потужностей з виробництва важкої води

  Мінпромполітики

  Мінекономіки

  Мінфін

  Міноборони

  Мінпаливенерго

  Мін’юст

  (інд. 21)

  грудень

  53.   

  Активізувати переговорний процес із США стосовно скасування обмежувальних заходів на постачання металопродукції з України на ринок США після втрати чинності (31 жовтня 2005 р.) Угодою між Урядом України та Міністерством торгівлі США щодо імпорту обрізного вуглецевого листа з України

  розширення ринків збуту продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу

  Мінекономіки

  Мінпромполітики

  МЗС

  (інд. 21)

  III–IV квартал

  54.   

  Розробити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот і план використання радіочастотного ресурсу

   

  створення умов для забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу

  Мінтрансзв’язку

  Міноборони

  Національна комісія з питань регулювання зв’язку

  СБУ

  Мін’юст

  (інд. 21)

  грудень

  55.   

  Розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України про уніфікацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

  виконання вимог щодо вступу України до СОТ

  Мінтрансзв’язку

  Мінекономіки

  Мінфін

  МЗС

  Мін’юст

  (інд. 21)

  листопад

  56.   

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про вдосконалення державного управління у галузі морського і річкового транспорту

   

  поліпшення ефективності державного управління у галузі морського і річкового транспорту

  Мінтрансзв’язку

  Мін’юст

  (інд. 21)

  листопад

  57.   

  Розробити проект Указу Президента України про заходи щодо створення національної супутникової системи зв’язку

  створення національної супутникової  системи зв’язку

  Мінтрансзв’язку

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 29)

  вересень

   

  58.   

  Започаткувати створення державної літакобудівної корпорації „Національне об’єднання „Антонов” (підготовка статуту  та здійснення інших організаційних заходів)

  подолання  кризи в авіабудівній галузі,  сприяння її розвитку, розширення міжнародної співпраці та залучення інвестицій

  Мінпромполітики

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 29)

  серпень

  59.   

  Розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України про заходи щодо підвищення ефективності роботи державного підприємства  “Завод імені В.О. Малишева” та сприяння подальшому його розвитку

  сприяння розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу з метою створення умов для збільшення обсягів виробництва, науково-технічного та інноваційного розвитку

  Мінпромполітики

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 29)

  липень

  Аграрна політика

  60.   

  Сприяти прийняттю Закону України „Про використання окремих видів сільськогосподарської продукції для здійснення державних інтервенцій”

  посилення впливу держави на насичення внутрішнього ринку продовольчими товарами

  Мінекономіки
  Мінагрополітики

  (інд. 22)

  вересень

   

  61.   

  Організувати закупівлю не менш як 1,5 млн. тонн продовольчого зерна врожаю поточного року виключно через акредитовані товарні біржі в обсязі тримісячної регіональної потреби

  стабілізація цінової ситуації на ринку зерна, гарантування продовольчої безпеки на рівні регіонів і держави

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  (інд. 22)

  вересень

   

  62.   

  Розпочати у поточному році нарощування промислового виробництва свинини та яловичини за розробленими типовими бізнес-проектами

  збільшення до 1 січня 2006 р. обсягів виробництва м’яса і м’ясопродуктів не менш як на 9 відсотків

  Мінагрополітики
  Мінекономіки
  Мінфін

  Українська академія аграрних наук

  (інд. 22)

  до кінця року

  63.   

  Провести організаційну роботу, спрямовану на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у період проведення осінньо-польових робіт пально-мастильними матеріалами та мінеральними добривами в необхідному обсязі

  виконання комплексу осінньо-польових робіт в оптимальні строки, закладення надійного фундаменту під урожай 2006 року

  Мінагрополітики
  Мінпромполітики

  Мінпаливенерго
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  (інд. 22)

  вересень

  64.   

  Забезпечити створення сприятливих умов для насичення ринку якісною і доступною вітчизняною сільськогосподарською технікою, розширення можливостей її технічного обслуговування, удосконалення механізму державної підтримки виробників та покупців такої техніки, стимулювання діяльності лізингових компаній та інших фінансових установ

  насичення ринку технікою вітчизняного виробництва, підвищення рівня технічного оснащення сільгосптоваровиробників

  Мінпромполітики

  НАК “Украгролізинг”

  Мінагрополітики
  Мінфін

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні

  держадміністрації

  (інд. 22)

  до кінця року

  65.   

  Розробити проект державної програми розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності

  надання сільськогосподарським товаровиробникам консультацій і забезпечення правового захисту

  Мінагрополітики
  Мін’юст
  Мінфін
  Мінекономіки Держпідприємництво
  Українська академія аграрних наук   (інд. 22)

  вересень

   

  66.   

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії розвитку лісового господарства України

  збільшення площі лісів, невиснажливе лісокористування, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах

  Мінприроди
  Держкомлісгосп

  (інд. 22)

  листопад

  67.   

  Сприяти прийняттю Закону України „Про ринок земель”

  започаткування функціонування прозорого ринку землі, раціональне використання земельних ресурсів

  Держкомзем

  Мінприроди  Мінагрополітики
  Мінекономіки
  Мін’юст

  (інд. 22)

  вересень

   

  68.   

  Затвердити переліки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які продаватимуться виключно на аукціонах, оприлюднити їх у засобах масової інформації та через Інтернет  і забезпечити підготовку відповідної землевпорядної документації  

  підвищення ефективності інвестиційної політики в аграрній сфері економіки

  Держкомзем

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 22)

  вересень

  Енергетика та ресурсозбереження

  69.   

  Розробити проект рішення Кабінету Міністрів України про Основні напрями енергетичної стратегії України на період до 2030 року

  забезпечення енергетичної безпеки України

  Мінпаливенерго

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 37)

  серпень

  70.   

  Розробити відповідно до Указу Президента України від   25 липня 2005 р. № 1123 проект Положення про Міністерство вугільної промисловості України, передбачивши  одним з основних завдань Міністерства забезпечення реалізації державної політики щодо приватизації підприємств галузі, державної підтримки вугледобувних підприємств та ліквідації збиткових і неперспективних   

  удосконалення державного управління вугільною промисловістю

  Мінпаливенерго

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 37)

  серпень

  71.   

  Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України бізнес-плани будівництва ділянки нафтопроводу „Броди – Плоцьк” та високотехнологічного нафтопереробного заводу з метою ефективного використання нафтопроводу „Одеса–Броди”,  забезпечення максимального завантаження його потужностей

  використання транзитного потенціалу України та диверсифікація джерел постачання нафти і нафтопродуктів

  Мінпаливенерго

  (інд. 37)

  листопад

  72.   

  Забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати працівникам вугільної промисловості

  зняття соціальної напруги в шахтарських регіонах

  Мінпаливенерго

  Мінфін

  (інд. 37)

  до кінця року

  73.   

  Розробити комплексний план заходів з активізації створення власного ядерно-паливного циклу

  підвищення енергетичної безпеки України, збільшення обсягів використання власних енергоносіїв

  Мінпаливенерго

  (інд. 37)

   

  серпень

  74.   

  Забезпечити підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в період осінньо-зимового максимуму навантажень в енергосистемі

  забезпечення у зимовий період галузей національної економіки енергоносіями в повному обсязі

  Мінпаливенерго

  НАК “Енергетична

  компанія України”

  НАК “Нафтогаз України”

  (інд. 37)

  жовтень

  75.   

  Проводити постійний моніторинг стану справ на ринку нафтопродуктів з вжиттям ефективних запобіжних  заходів щодо  його стабілізації

  запобігання значним коливанням цін на нафтопродукти

  Мінекономіки

  Мінпаливенерго

  (інд. 37)

  до кінця року

  76.   

  Вжити вичерпних заходів до гарантованого забезпечення балансу надходження і розподілу природного газу в осінньо-зимовий період 2005 – 2006 років

  стале забезпечення  промисловості і населення природним газом

  Мінпаливенерго

  НАК “Нафтогаз України”

  (інд. 37)

  до кінця року

  77.   

  Розробити проекти нормативних документів щодо вдосконалення нормування питомих витрат енергоресурсів у суспільному виробництві, стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій

  скорочення питомого споживання енергоносіїв, підвищення конкурентоспроможності продукції

  Мінпаливенерго Мінекономіки Мінпромполітики

  Мінфін

  (інд. 37)

  до кінця року

  78.   

  Розробити концептуальні засади функціонування в Україні системи поводження з відходами як вторинною сировиною

   

  поліпшення стану довкілля, зменшення обсягів накопичення і розміщення відходів шляхом організації їх переробки, створення нових робочих місць

   

  Мінприроди

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мін’юст

  Держбуд

  Держпідприємництво

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 33)

  до кінця року

  79.   

  Розробити проект державної програми розвитку природно-заповідної справи в Україні до 2020 року, підготувати пропозиції щодо врегулювання питань, пов’язаних  з використанням  земель природоохоронного призначення, провести інвентаризацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду та винесення їх меж у натурі

  збереження рослинного і тваринного світу, природних ландшафтів, створення сприятливих умов для проживання та відпочинку населення

  Мінприроди

  МОН

  Держкомлісгосп

  Держкомзем

  Національна академія наук

  Українська академія аграрних наук

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  (інд. 33)

  до кінця року

  80.   

  Підготувати пропозиції щодо удосконалення системи штрафних та економічних санкцій за порушення вимог природоохоронного законодавства 

   

  забезпечення збереження,  невиснажливого використання і відтворення природних ресурсів, створення сприятливих умов для проживання та відпочинку населення

  Мінприроди,

  Мінфін,

  Мінекономіки,

  Мін’юст

  (інд. 33)

  жовтень

  81.   

  Розробити проекти Указів Президента України про створення Мезенського національного природного парку та про створення національного природного парку „Великий Луг”

  збереження природних комплексів, формування національної екологічної мережі, підтримання природної рівноваги у регіонах

  Мінприроди

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мін’юст

  Держкомлісгосп

  Держкомзем

  Національна академія наук

  Чернігівська та

  Запорізька обласні  держадміністрації

  (інд. 33)

  до кінця року

   

  Житлово-комунальне господарство

  82.   

  Сприяти прийняттю проектів Законів України:

  Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (у пакеті з проектами законів до програми „Територія якісного життя”);

  Про внесення змін до деяких Законів України (в частині  визначення повноважень місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги)

  розроблення правових, економічних та соціальних  заходів з проведення реконструкції  кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду, приведення інших законодавчих актів у відповідність із Законом України “Про житлово-комунальні послуги”

  Держжитлокомунгосп

  Держбуд

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 21)

   

  до кінця року

   

   

   

   

   

   

  83.   

  Розробити  проекти законів:

  Про внесення змін до Закону України  „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” в частині удосконалення порядку створення об’єднань та призначення управителів у багатоквартирних будинках;

  Про внесення змін до деяких законів України в частині укладення концесійних договорів на експлуатацію систем водо-, теплопостачання та водовідведення, які потребують значних інвестицій для їх технічного переоснащення

   

  спрощення системи утворення об’єднань співвласників  багатоквартирного будинку як ефективного власника житлового фонду та запровадження сучасних відносин у сфері житлово-комунального господарства

   

  Держжитлокомунгосп Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 21)

   

  до кінця року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  84.   

  Розробити проект Державної програми “Питна вода Криму” на 2006 – 2020 роки

  забезпечення сталого збалансованого розвитку системи централізованого питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод Криму. Задоволення потреб споживачів у якісній питній воді в межах встановлених нормативів, вирішення питань охорони підземних вод та скидання забруднюючих речовин у морське середовище 

  Рада міністрів

  Автономної Республіки Крим та Севастопольська міська держадміністрація

  Держжитлокомунгосп

  Держбуд

  МОЗ

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мінприроди Мінпромполітики Мінагрополітики Мінпаливенерго Держводгосп

  Мін’юст

  (інд. 21)

  до кінця року

  85.   

  Розробити проект Державної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлових умов сільського населення „Власний дім”

  збільшення обсягів житлового будівництва та вирішення питань надання державної підтримки сільському населенню у добудові, спорудженні, придбанні житла і газифікації садиб та покращення соціальних умов на селі і розвитку підсобного господарства

  Мінагрополітики

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мін’юст

  Держбуд

  Украгропромбуд

  Державна податкова адміністрація

  Держкомзем

  Рада міністрів

  Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації

  (інд. 21)

  до кінця року

  86.   

  Передбачити під час розроблення програм соціально-економічного розвитку регіонів підтримку нових ініціатив місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на вирішення актуальних соціально значущих питань життєдіяльності територіальних громад, зокрема відновлення та приведення у належний стан пам’яток історії та культури краю (міста), створення парків, скверів, облаштування дитячих спортивних майданчиків, місць культурного відпочинку громадян тощо

  створення більш комфортних умов для життя населення, виховання у громадян, насамперед у молоді, поваги до історії та культури народу, пропаганда здорового способу життя

  Рада міністрів

  Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські  держадміністрації

  (інд. 39)

   

  IV квартал

  Податкова політика

  87.   

  Розробити проект закону  про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”

   

  подальша гармонізація податкового та бухгалтерського обліку з урахуванням норм міжнародних стандартів з метою спрощення адміністрування податків, підвищення якості прогнозування надходження податків та встановлення прозорих правил оподаткування

  Мінфін

  Мінекономіки

  Державна податкова адміністрація

  Мін’юст

  інші центральні органи виконавчої влади   Національний банк (за згодою)

  (інд. 34)

  грудень

  88.   

  Забезпечити безумовне виконання заходів щодо недопущення мінімізації податкових зобов’язань, вивезення капіталів за кордон, а також відмивання коштів через офшорні зони, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від   18 липня 2005 р. № 271

  недопущення мінімізації податкових зобов’язань, вивезення капіталів за кордон, а також відмивання коштів через офшорні зони

   

   

  Мінфін

  Мінекономіки

  Державна податкова адміністрація

  Держмитслужба

  за участю Міжвідомчої робочої групи  з питань недопущення мінімізації податкових зобов’язань, вивезення капіталів за кордон, а також відмивання коштів через офшорні зони

  (інд. 34)

  до кінця року

  Фондові ринки

  89.   

  Розробити проект закону  про акціонерні товариства

  забезпечення участі міноритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариством, розв’язання проблеми виплати дивідендів, забезпечення зростання вартості інвестицій, закріплення за міноритарними акціонерами права вимоги на проведення зовнішнього аудиту товариства

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Мінфін

  Мінекономіки

  Державна податкова адміністрація Держпідприємництво

  Фонд державного майна Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  Мін’юст

  (інд. 34)

  жовтень

  90.   

  Розробити проект закону  про внесення змін до Закону України „Про господарські товариства” (щодо захисту прав міноритарних акціонерів та переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності і бухгалтерського обліку)

  підвищення рівня корпоративного управління, захисту прав дрібних інвесторів, сприяння розвитку інвестиційних процесів

  Мінекономіки

  Мінфін

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Держпідприємництво Мін’юст

  (інд. 34)

  вересень

  Розділ V. БЕЗПЕКА

  91.   

  Розробити проект нової редакції Закону України  „Про державне оборонне замовлення”

  удосконалення системи бюджетного планування оборонних витрат, впровадження норм оборонного планування, забезпечення прозорості використання державними замовниками і виконавцями бюджетних коштів

  Мінекономіки

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 29)

  грудень

  92.   

  Розглянути питання про вдосконалення порядку формування та використання Міноборони коштів спеціального фонду державного бюджету

  забезпечення прозорості формування та підвищення ефективності використання Міноборони коштів спеціального фонду державного бюджету

  Мінфін

  Міноборони

  (інд. 29)

  вересень

  93.   

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї та порядку контролю за їх додержанням

  удосконалення системи державного регулювання та контролю у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів  

  Мінпромполітики

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 29)

   

  вересень

  94.   

  Розробити проект рішення Кабінету Міністрів України  щодо надання надзвичайної ситуації техногенного характеру на території розташування 275-ї артилерійської бази ракет і боєприпасів (с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області)  категорії об’єктового рівня та передачі зазначеної бази до сфери управління МНС  

  забезпечення безпеки населення

  Міноборони

  МНС

  Запорізька облдержадміністрація

  (інд. 29)

   

  серпень

  95.   

  Розробити проект  закону  про чисельність Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки

  нормативно-правове забезпечення скорочення чисельності Збройних Сил

  Міноборони

  (інд. 29)

  жовтень

  96.   

  Розробити проект закону  про внесення змін до Закону України „Про правовий режим майна у Збройних Силах України”

  впровадження прозорих схем конверсії військових містечок, реалізації надлишкового військового майна

  Міноборони

  (інд. 29)

  жовтень

  97.   

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919

  забезпечення прозорого механізму реалізації військового майна 

  Міноборони

  Державна податкова адміністрація

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  Фонд державного майна

  (інд. 29)

  серпень

  98.   

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Програми забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472 

  забезпечення живучості і вибухопожежобезпеки місць зберігання озброєння, ракет і боєприпасів

  Міноборони

  (інд. 29)

  вересень

  Розділ VІ. СВІТ

  Європейська та євроатлантична інтеграція

  99.   

  Розробити і запровадити національні стандарти, гармонізувавши їх з міжнародними і європейськими, а також технічні регламенти, складені на основі директив ЄС

  прискорення інтегрування України в європейську спільноту

  Мінекономіки Мінпромполітики Мінагрополітики Держспоживстандарт

  (інд. 22)

   

  грудень

  100.             

  Розробити проект закону  про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком

  набрання  чинності Рамковою угодою з Європейським інвестиційним банком, укладеною 14 червня 2005 р. , що надає можливість залучати ресурси (загальним обсягом 250 млн. євро) для співфінансування інвестиційних проектів у сфері транспортної, комунікаційної та енергетичної інфраструктури, а також охорони навколишнього природного середовища

  МЗС

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  (інд. 52)

  до 20 серпня

  101.             

  Укласти Угоду між Урядом України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами на 2005 – 2006 роки

  збільшення до 1 млн. тонн щорічної квоти на постачання  українських сталеливарних виробів до Європейського Співтовариства згідно з Угодою між Урядом України та Європейським Співтовариством

  МЗС

  Мінекономіки

  (інд. 52)

  серпень

  102.             

  Розробити  проект розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження заходів щодо виконання у 2006 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 – 2007 роки

  консолідація суспільства навколо ідеї європейської інтеграції та створення в Україні проєвропейської більшості

  Держкомтелерадіо

  Мінекономіки

  МЗС

  Мін’юст

  інші заінтересовані органи виконавчої влади

  (інд. 52)

  до 10 листопада

  Інтеграція до світової економіки

  103.             

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від      1 березня 2002 р. № 243 “Про вдосконалення механізму відшкодування бюджетної заборгованості з податку на додану вартість за операціями з експорту продукції”

  недопущення необґрунтованого відшкодування податку на додану вартість, що дасть змогу погашати бюджетну заборгованість за операціями з експорту продукції в разі вивезення її за межі митної території України в неповному обсязі, а також посилити контроль обсягу експорту товарів за межі митної території України з метою недопущення необґрунтованого відшкодування податку на додану вартість суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності

  Держмитслужба

  Державна податкова адміністрація

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мін’юст

  (інд. 27)

  вересень

  104.             

  Розробити проект закону  про внесення змін до статті 6 Закону України „Про транзит вантажів”

  спрощення митних процедур під час переміщення морським транспортом транзитних товарів у межах одного пункту пропуску через митний кордон України, гармонізація порядку митного контролю з відповідними процедурами європейських держав

  Держмитслужба

  Мінтрасзв’язку

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мін’юст

  (інд. 27)

   

  жовтень

  105.             

  Підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України щодо доцільності залучення коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту „Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту в Україні” та розробити проект розпорядження Президента України про надання згоди на проведення переговорів між Україною та ЄБРР

  проведення переговорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку з метою залучення позики в обсязі 99,4 млн. доларів США (повернення позики здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету)

  Мінпраці

  Мінекономіки

  Мінфін

  МЗС

  Мін’юст

  (інд. 27)

  серпень

  106.             

  Підготувати проект  рішення Кабінету Міністрів України щодо доцільності залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту „Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту” та розробити проект розпорядження Президента України щодо надання згоди на проведення переговорів між Україною та ЄБРР

  проведення переговорів з Європейським банком реконструкції та розвитку з метою вирішення питання щодо залучення позики в обсязі близько 26 млн. євро для реалізації проекту

   

  Мінтрансзв’язку

  Мінекономіки

  Мінфін

  МЗС

  Мін’юст

  (інд. 27)

  листопад

  107.             

  Підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України щодо доцільності залучення коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту „Розширення доступу до ринків фінансових послуг” та розробити проекти рішень Президента України з питань проведення офіційних переговорів між Україною та Банком

  проведення переговорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку з метою вирішення питання щодо залучення позики в обсязі близько 298 млн. доларів США для розвитку економіки регіонів та інфраструктури фінансово-кредитного ринку в сільській місцевості, а також  ринку муніципального кредитування

  Мінекономіки

  Мінфін

  МЗС

  Мін’юст

  (інд. 27)

  листопад

   

  108.             

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон

  чітке визначення строків митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон

  Держмитслужба

  Мінфін

  Адміністрація

  Держприкордонслужби

  МОЗ

  Мінагрополітики

  Мінприроди

  Міністерство культури і туризму

  Держпідприємництво

  Мінтранс

  Мін’юст

  (інд. 27)

  вересень 

  109.             

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю

  гармонізація  та спрощення процедури митного оформлення товарів відповідно до вимог статей 45 та 81 Митного кодексу України

  Держмитслужба

  Мінфін

  інші центральні органи виконавчої влади

  (інд. 27)

  жовтень

  110.             

  Забезпечити широке інформування населення про хід виконання в регіонах Державної програми „Контрабанді – СТОП” на 2005 – 2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 260, в тому числі проведення прес-конференції за участю керівництва облдержадміністрацій, правоохоронних органів, митниць, прикордонних загонів з питань роботи митних органів та протидії контрабанді 

  забезпечення прозорості державної економічної політики

  Рада міністрів

  Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  обласні державні телерадіокомпанії

  (інд. 27)

  до кінця року

  111.             

  Вжити заходів до розширення „білого списку” (переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надано режим сприяння під час митного оформлення) та забезпечити висвітлення прозорої державної економічної політики в газеті „Урядовий кур’єр” 

  створення сприятливих умов для прозорої роботи   суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

  Держмитслужба

  Мінекономіки

  Державна податкова адміністрація

  Рада з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України

  обласні держадміністрації

  редакція газети  „Урядовий кур’єр” 

  (інд. 27)

  жовтень

  ____________________________________  [*] У дужках зазначено індекси структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України.