• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9

  серпня 2005 р.    731

  ПОРЯДОК
  здійснення у 2005 році видатків з державного бюджету
  на централізовану закупівлю для навчальних закладів навчальних
  комп’ютерних комплексів  та сучасних технічних
  засобів навчання з природничо-математичних і
  технологічних дисциплін
  1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення у 2005 році передбачених МОН видатків з державного бюджету на централізовану закупівлю:

  навчальних комп’ютерних комплексів (комп’ютерів, програмних засобів, ліцензійного програмного забезпечення, навчальних посібників і меблів) для загальноосвітніх шкіл, у першу чергу сільських, професійно-технічних навчальних закладів (далі — навчальні комп’ютерні комплекси);

   сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін відповідно до Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 905, для навчальних закладів, які беруть участь у реалізації пілотного проекту з випробування зразків технічних засобів навчання та перевірки ефектності використання комплектів засобів навчання і методичного забезпечення (далі — технічні засоби).

  2. Видатки з державного бюджету на централізовану закупівлю навчальних комп’ютерних комплексів і технічних засобів здійснюються МОН за погодженням з Мінфіном у межах відповідних бюджетних призначень, установлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

  3. Централізована закупівля навчальних комп’ютерних комплексів і технічних засобів провадиться МОН в установленому законодавством порядку. При цьому ціна одиниці не повинна перевищувати звичайної ціни, визначеної відповідно до пункту 1.20 статті 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  Закупівля та постачання навчальним закладам технічних засобів здійснюється окремими комплектами для спеціалізованих кабінетів (фізика, хімія, біологія, географія, математика, інформатика, трудове навчання).

  4. МОН разом з розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (далі — замовник) укладає з переможцем торгів (тендерів) (далі — виконавець) договір на придбання навчальних комп’ютерних комплексів і технічних засобів, на підставі якого може здійснюватися попередня оплата в розмірі до 30 відсотків їх вартості. Постачання навчальних комп’ютерних комплексів і технічних засобів загальноосвітнім, професійно-технічним навчальним закладам (далі — отримувач) здійснює виконавець.

  Остаточна оплата вартості навчальних комп’ютерних комплексів та технічних засобів, передбаченої договорами, провадиться замовником на підставі акта приймання-передачі.

  Підставою для підписання акта приймання-передачі є накладна та акт введення в експлуатацію навчальних комп’ютерних комплексів і технічних засобів, підписані виконавцем і отримувачем.

  5. Розподіл централізовано закуплених навчальних комп’ютерних комплексів здійснюється МОН у кількісному та вартісному вимірі пропорційно кількості загальноосвітніх навчальних закладів I — III ступеня і професійно-технічних навчальних закладів на підставі заявок Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим та управлінь освіти і науки облдержадміністрацій виходячи з кількості учнів, які обслуговуються одним комп’ютером, та із загальної кількості навчальних комп’ютерних комплексів, що планується поставити загальноосвітнім, професійно-технічним навчальним закладам, з урахуванням цін на навчальні комп’ютерні комплекси за результатами торгів (тендерів) та зміни цін на ринку.

  У першу чергу навчальними комп’ютерними комплексами забезпечуються сільські загальноосвітні навчальні заклади.

  Розподіл централізовано закуплених технічних засобів здійснюється МОН у кількісному та вартісному вимірі на підставі погодженого з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим та управліннями освіти і науки облдержадмінстрацій переліку навчальних закладів, які беруть участь у реалізації пілотного проекту, зазначеного у пункті 1 цього Порядку.

  6. Централізовані бухгалтерії відділів освіти райдержадміністрацій, бухгалтерії професійно-технічних і вищих навчальних закладів у встановленому порядку забезпечують взяття навчальних комп’ютерних комплексів і технічних засобів на облік.

  7. Облік операцій з централізованого постачання навчальних комп’ютерних комплексів і технічних засобів ведеться відповідно до законодавства.

   

  ________________________