• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2005 р.    731

  Київ

  Про затвердження Порядку здійснення у 2005 році
  видатків з державного бюджету на централізовану
  закупівлю для навчальних закладів навчальних
  комп’ютерних комплексів та сучасних технічних
  засобів навчання з природничо-математичних
  і технологічних дисциплін
  Відповідно до статті 41 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок здійснення у 2005 році видатків з державного бюджету на централізовану закупівлю для навчальних закладів навчальних комп’ютерних комплексів та сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що додається.

  2. Міністерству освіти і науки забезпечити:

  виконання державного замовлення на закупівлю навчальних комп’ютерних комплексів для загальноосвітніх шкіл, в першу чергу сільських, професійно-технічних навчальних закладів та сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін для навчальних закладів (далі — комп’ютерні комплекси та технічні засоби);

  виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, щодо державного замовлення на закупівлю комп’ютерних комплексів та технічних засобів у межах виділених Міністерству асигнувань за відповідними бюджетними програмами;

  своєчасне та в повному обсязі виконання умов договорів про державне замовлення на закупівлю комп’ютерних комплексів та технічних засобів;

  подання щомісяця до 10 числа  наступного періоду Міністерству фінансів та Державному казначейству інформації про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на централізовану закупівлю, комп’ютерних комплексів та технічних засобів.

   Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО
  Інд.28