• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9

  серпня 2005 р.    727

    

  ПОРЯДОК

  використання у 2005 році коштів державного бюджету
  для створення Єдиної державної автоматизованої паспортної
  системи, виготовлення документів, що посвідчують
  особу, та їх видачі


   

  1. Цей Порядок визначає  механізм  використання  у 2005 році
  коштів, передбачених МВС у державному бюджеті за бюджетною програмою 1001020 “Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача”.

  2.  Бюджетні кошти спрямовуються на:

  розроблення та впровадження програмно-технічних комплексів вузлів Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (далі — ЄДАПС) регіонального та місцевого рівня;

  придбання обладнання    та   програмного    забезпечення  для  створення Головного обчислювального центру ЄДАПС;

  придбання   обладнання   для    створення  резервного банку даних ЄДАПС і вузлів регіонального та місцевого рівня;

  технічне обслуговування та адміністрування вузлів ЄДАПС;

  виготовлення бланків паспорта громадянина України;

  виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

  виготовлення бланків проїзного документа дитини;

  виготовлення   бланків   посвідчення   особи   без   громадянства  для  виїзду за кордон;

  виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України;

  виготовлення свідоцтв про належність до громадянства України;

  виготовлення бланків посвідки на проживання;

  заповнення паспортних документів у централізованому порядку та придбання пов’язаних з ним витратних матеріалів.

  3. Головний розпорядник коштів затверджує план заходів, пов’язаних із забезпеченням створення ЄДАПС, виготовленням документів, що посвідчують особу, та їх видачею.

  4. До плану заходів можуть вноситися зміни в установленому порядку.

  5. Видатки, пов’язані з реалізацією заходів із впровадження ЄДАПС,  виготовленням документів, що посвідчують особу, та їх видачею, здійснюються в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з договорами, укладеними  відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  У договорах зазначаються кількість бланків документів, перелічених у пункті 2 цього Порядку, порядок їх приймання і пакування,  вартість виготовлення, а також якість, розмір та умови оплати виконаних робіт і монтажу придбаного обладнання.

  6. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договорів на виконання робіт включається вимога про те, що сума, визначена у договорі, і зобов’язання МВС та контрагентів за договором підлягають відповідному коригуванню в разі зменшення бюджетних призначень.

  За наявності коштів на реєстраційному рахунку МВС визначені виконавці зобов’язані забезпечити здійснення відповідних робіт до закінчення календарного року.

  7. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  _________________