• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9

  серпня 2005 р.    725

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету,
  що спрямовуються на гармонізацію національних
  стандартів з міжнародними та європейськими


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету, що виділяються їх головному розпоряднику — Держспоживстандарту за бюджетною програмою “Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими”.

  2. Бюджетні кошти спрямовуються за розподілом Держспоживстандарту відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  3. Згідно із Законом України “Про стандартизацію” замовлення робіт із стандартизації за кошти державного бюджету здійснюється без проведення торгів (конкурсів, тендерів).

  4. Бюджетні кошти використовуються для:

  розроблення проектів національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими;

  науково-технічного редагування проектів стандартів;

  виготовлення оригінал-макетів прийнятих стандартів;

  здійснення офіційного видання прийнятих національних стандартів і забезпечення ними одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 р. № 608, а також головного фонду нормативних документів.

  5. Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими здійснюється відповідно до договору, який укладається між Держспоживстандартом та Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості в установленому законодавством порядку.

  Обов’язковою умовою договору є завдання (технічні завдання), в яких детально визначаються вимоги до результатів виконання робіт.

  6. Складення і подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _________________