• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 9 серпня 2005 р.  № 326-р

  Київ

  Про внесення змін та визнання такими,
  що втратили чинність, деяких розпоряджень
  Кабінету Міністрів України

  1. Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України такі зміни:

  1) у розпорядженні Кабінету Міністрів від 10 листопада 1994 р. № 828 слова “першого помічника Президента України — керівника групи помічників та референтів” виключити;

  2) абзаци другий і третій пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2005 р. № 40 “Про віднесення посад працівників Секретаріату Президента України до відповідних категорій посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 9, ст. 477) викласти в такій редакції:

  “перша категорія — Державний секретар України, Перший помічник Президента України, перші заступники і заступники Державного секретаря України, Прес-секретар Президента України, наукові консультанти, постійні представники, уповноважені Президента України, керівники головних служб, служб, завідувач Канцелярії Президента України, їх перші заступники і заступники;

  друга категорія — консультанти і референти Президента України, радники і помічники Державного секретаря України, помічники перших заступників та заступників Державного секретаря України, радники Президента України, керівники департаментів, їх перші заступники і заступники, завідувачі відділів, заступники уповноважених Президента України”.

  2. Визнати такими, що втратили чинність:

  розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 162 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 14, ст. 572);

  розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 116 “Про віднесення посади першого помічника Президента України до першої категорії посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 409);

  розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 850 “Про віднесення посад керівника та заступника керівника Служби Президента України з питань прийому громадян до другої категорії посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3068).

   

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

    Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè   Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.19