• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 9 серпня 2005 р.    330-р

  Київ

  Про склад представників Української частини
  Спільного Комітету “Україна — Європейський
  банк реконструкції та розвитку”

  Сформувати Українську частину Спільного Комітету “Україна — Європейський банк реконструкції та розвитку” у складі згідно з додатком.

    Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.33

  Заміна. ІІ варіант
  12.08.05