• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2005 р.    718

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 458 “Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 539; 2003 р. № 35, ст. 1890; 2004 р., № 30 , ст. 2009 ):

  в абзаці другому пункту 1 слова “Міжгалузеву раду очолює Міністр освіти і науки” замінити словами “Міжгалузеву раду очолює Перший віце-прем’єр-міністр України”;

  пункт 7 Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

  “7. Головою Міжгалузевої ради є Перший віце-прем’єр-міністр України, заступниками голови — Міністр освіти і науки та перший заступник (заступник) Міністра праці та соціальної політики. До складу Міжгалузевої ради входять заступники керівників центральних органів виконавчої влади, керівники об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій або їх заступники.

  Персональний склад Міжгалузевої ради затверджує Кабінет Міністрів України. Зміни до персонального складу Міжгалузевої ради вносить у разі потреби її голова”.

  2. Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. № 946 “Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30 , ст. 2009) виключити.

   

  ______________________