• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2005 р.    717

  ПОРЯДОК
  використання у 2005 році коштів державного
  бюджету для технічного переоснащення обласних
  державних телерадіокомпаній


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету для технічного переоснащення обласних державних телерадіокомпаній за бюджетною програмою 1701210 “Технічне переоснащення обласних державних телерадіокомпаній” (далі — бюджетні кошти).

  2. Видатки, пов’язані з технічним переоснащенням обласних державних телерадіокомпаній, здійснюються Держкомтелерадіо у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю обладнання для обласних державних телерадіокомпаній відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

   4. Розподіл закупленого за бюджетні кошти обладнання між обласними державними телерадіокомпаніями провадиться Держкомтелерадіо з урахуванням технічного стану телерадіокомпаній і затверджується рішенням колегії Комітету.

  5. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _____________________