• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  3 серпня   2005 р. № 308-р

  ЗАХОДИ
  з оперативного розв’язання проблем, що
  стримують соціально-економічний розвиток регіонів

   

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, 2005 рік

  1.       

  Забезпечити своєчасне опрацювання пропозицій щодо отримання міжнародної фінансової та технічної допомоги для будівництва та облаштування пунктів пропуску через державний кордон, а також укладення міжнародних договорів, пов’язаних з відкриттям міжнародних пунктів пропуску через державний кордон

  Мінекономіки
  МЗС
  Мінфін
  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації  постійно

  2.       

  Утворити робочу групу для вивчення на місцях перспективи використання майнових комплексів військових містечок та військових об’єктів, насамперед в Івано-Франківській області, що вивільняються у процесі реформування Збройних Сил, та подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо збереження та раціонального використання відповідного державного майна

  Міноборони
  МНС
  Мінпромполітики Мінекономіки
  Івано-Франківська облдержадміністрація


  вересень

  3.       

  Подати пропозиції щодо удосконалення порядку сплати консолідованих податків суб’єктами підприємницької діяльності виходячи з необхідності недопущення втрат доходів місцевих бюджетів, зокрема підприємствами атомної енергетики та нафтогазового комплексу

  Мінфін
  Державна податкова адміністрація Мінекономіки Мінпаливенерго
  Мін’юст
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні держадміністрації


  серпень

  4.       

  Під час складання проекту Державного бюджету України на 2006 рік залишити додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фактичних диспропорцій внаслідок  нерівномірності мережі бюджетних установ та організацій

  Мінфін

  вересень

  5.       

  Під час підготовки пропозицій про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” розглянути питання про збільшення обсягів фінансування державного оборонного замовлення з утилізації боєприпасів, зокрема Шосткинському казенному заводу “Зірка”

  Міноборони
  Мінфін
  Мінекономіки
  Сумська облдержадміністрація


  вересень

  6.       

  За результатами поглибленого вивчення тимчасовою робочою групою ситуації на ВАТ “Оріана” підготувати узгоджені пропозиції для комплексного врегулювання проблемних питань діяльності
  ВАТ “Оріана” та ЗАТ “Лукор”

  Мінпромполітики
  Фонд державного майна
  Мінекономіки
  Мін’юст
  МВС
  СБУ
  Державна податкова адміністрація
  Івано-Франківська облдержадміністрація


  у двотижневий строк

  7.       

  Проаналізувати ситуацію щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та вжити заходів до врегулювання зазначеної проблеми

  Мінпраці
  Мінекономіки
  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації


  —“—

  8.       

  За підсумками виконання державними підприємствами у першому півріччі ц. р. фінансових планів вжити заходів для поліпшення роботи та підвищення інвестиційної привабливості цих підприємств

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  серпень

  9.       

  Розробити план організаційних заходів щодо створення мережі з реалізації продовольства, що надходитиме на споживчий ринок з державного резерву з метою стабілізації цін

  Держкомрезерв
  Мінекономіки
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  у тижневий строк

  10.   

  Подати Мінекономіки пропозиції про поліпшення діяльності арбітражних керуючих на державних підприємствах, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  серпень

  11.   

  Прискорити призначення керівників територіальних органів з питань банкрутства

  Мінекономіки

  серпень

  12.   

  Передбачити під час доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення процедури банкрутства підприємств)” скасування мораторію на примусову реалізацію майна державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків

  Мін’юст
  Мінекономіки

  до 12 серпня

  13.   

  Розробити пропозиції щодо прискореного проведення у другому півріччі ц. р. тендерів на будівництво об’єктів, що здійснюється за рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів, та довести їх до відома замовників

  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст

  у тижневий строк

  14.   

  Підготувати прогноз цін на енергоносії до кінця 2005 року і надіслати його Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям

  Мінекономіки
  Мінпаливенерго
  НКРЕ

  у двотижневий строк

  15.   

  Розробити комплексний план заходів з підвищення рівня реалізації коксівного та енергетичного вугілля та додатково опрацювати питання щодо запровадження біржової торгівлі коксівним вугіллям

  Мінпаливенерго Мінпромполітики
  Мінекономіки
  Донецька і Луганська облдержадміністрації

  серпень

  16.   

  Опрацювати питання про об’єднання державних підприємств буровугільного комплексу в єдине підприємство та вжити заходів для погашення ними заборгованості з виплати заробітної плати

  Мінпаливенерго
  Фонд державного майна Кіровоградська облдержадміністрація

  у двотижневий строк

  17.   

  Опрацювати пропозиції про впровадження технологій переробки вугілля на бензин

  Мінпаливенерго
  Національна академія наук
  Луганська облдержадміністрація

  вересень

  18.   

  Активізувати роботу із залучення кредитів для створення запасів палива на теплоелектростанціях з використанням механізму їх здешевлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 415

  Мінпаливенерго
  НАК “Енергетична компанія України”

  вересень

  19.   

  Розглянути питання щодо відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість нафтопереробним підприємствам, зокрема ЗАТ “Укртатнафта”

  Державна податкова адміністрація
  Мінфін

  у тижневий строк

  20.   

  Опрацювати за участю
  ВАТ “НПК - Галичина” та інших нафтопереробних підприємств схему забезпечення нафтопродуктами сільськогосподарських товаровиробників Львівської області

  Мінпаливенерго
  Львівська облдержадміністрація

  —“—

  21.   

  Провести перевірку виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ “НПК - Галичина” та у разі потреби вжити відповідно до законодавства заходів щодо захисту інтересів держави

  Фонд державного майна Мінпаливенерго
  Львівська облдержадміністрація

  серпень

  22.   

  Розглянути питання щодо доцільності надання компенсації за користування кредитами комерційних банків для створення потужностей з переробки та утилізації відходів

  Мінекономіки
  Мінфін
  Мінприроди
  Національний банк
  (за згодою)
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  вересень

  23.   

  Прискорити підготовку пропозицій щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха на території Івано-Франківської області, що сталося у червні 2005 року

  Мінекономіки
  МНС
  Мінфін
  Мін’юст
  Держбуд
  Івано-Франківська облдержадміністрація
  серпень

  24.   

  Подати Кабінетові Міністрів України проекти постанов, спрямованих на удосконалення правового забезпечення проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами

  Мінприроди
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


  у тижневий строк

  25.   

  Сприяти виділенню земельних ділянок для забезпечення освоєння родовищ корисних копалин

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держкомзем

  постійно

  26.   

  Завершити розроблення методики обліку новостворених робочих місць та її апробацію, забезпечивши запровадження щоквартального моніто­рингу

  Мінпраці
  Держкомстат

  до 1 вересня та
  1 листопада
  відповідно

  27.   

  Вжити додаткових заходів для виконання в установлені строки вимог статті 5 Указу Президента України від 11 липня 2005 р. № 1073 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні” щодо вивчення практики правового регулювання питань зайнятості осіб, які мають у приватній власності або користуванні земельну ділянку, та підготовки відповідних пропозицій

  Мінпраці Мінагрополітики Мінекономіки
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  до 1 листопада

  28.   

  Запровадити облік інвестиційних проектів, що реалізуються в країні

  Держкомстат
  Мінекономіки
  Мінфін
  Держбуд
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Національний банк (за згодою)  вересень

  29.   

  Провести перевірку фінансово-господарської діяльності казенного підприємства “Запорізький титаномагнієвий комбінат” за 2004 рік та перше півріччя 2005 року і за її результатами вжити відповідних заходів, у тому числі щодо зміни керівництва

  ГоловКРУ
  Мінпромполітики
  Мінфін
  Державна податкова адміністрація
  Держмитслужба
  Запорізька облдержадміністрація
  —“—

  30.   

  Активізувати будівництво і реконструкцію автомобільних доріг загального користування і мостів, експлуатація яких здійснюється на концесійній (платній) основі, виключно на тендерних засадах за наявності альтернативних автомобільних доріг (мостів) для безоплатного проїзду транспортних засобів до початку виконання зазначених робіт

  Укравтодор Мінтрансзв’язку
  Мінекономіки
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  постійно

  31.   

  Проаналізувати у регіональному розрізі надання компенсації перевізникам за пільгове перевезення громадян та за результатами аналізу подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення механізму фінансування перевезень пільгових категорій громадян

  Мінтрансзв’язку
  Мінфін
  Мінпраці
  Держкомстат
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  до 10 серпня

  32.   

  Розглянути питання про можливість з’єднання автомобільного транспортного коридору Європа — Азія та міжнародного транспортного коридору № 9 через територію Кіровоградської області і подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції

  Мінтрансзв’язку
  Укравтодор
  Кіровоградська облдержадміністрація

  —“—

  33.   

  Дати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям роз’яснення щодо їх повноважень у сфері формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

  Мінекономіки
  Держжитлокомунгосп Мінфін
  Мін’юст

  до 15 серпня

  34.   

  Забезпечити проведення порівняльного аналізу рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і витрат на їх виробництво та за його результатами підготувати пропозиції про поетапний перегляд цін/тарифів

  Держжитлокомунгосп
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мінпаливенерго
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  вересень

  35.   

  Вжити всебічних заходів до підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2005 — 2006 років, звернувши особливу увагу на об’єкти соціальної інфраструктури, зокрема професійно-технічні і загально­освітні навчальні заклади, лікарні, дитячі будинки і садики

  Держжитлокомунгосп Мінпаливенерго
  МОН
  МОЗ
  Мінпромполітики
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  вересень

  36.   

  Завершити доопрацювання проекту Загальнодержавної комплексної програми підтримки та розвитку українського села і подати її на розгляд Кабінету Міністрів України

  Мінагрополітики
  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

  у місячний строк

  37.   

  Вивчити стан справ у бурякоцукровій галузі, зокрема у Вінницькій області, визначивши проблемні питання та шляхи їх розв’язання

  Мінагрополітики відповідні обласні держадміністрації Мінекономіки
  Фонд державного майна

  у двотижневий строк

  38.   

  Вжити заходів, спрямованих на активізацію роботи Аграрного фонду та прискорення утворення його регіональних відділень, зокрема в Сумській і Донецькій областях

  Мінагрополітики
  Мінфін
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні держадміністрації

  серпень

  39.   

  Вжити за участю органів місцевого самоврядування заходів щодо активізації роботи та спрощення процедури, пов’язаної з підготовкою до продажу на аукціонах земельних ділянок несільськогосподарського призначення

  Держкомзем
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  —“—

  40.   

  Розглянути на засіданнях колегій питання про стан виконавської дисципліни, за підсумками роботи яких вжити конкретних заходів для її зміцнення

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  —“—

  41.   

  Вжити заходів до налагодження безперебійної роботи з реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за принципом “єдиного вікна” та забезпечення проведення зазначеної реєстрації протягом одного дня

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Держпідприємництво

  —“—

  42.   

  Прискорити створення центрів з видачі суб’єктам підприємницької діяльності документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, вжити заходів щодо спрощення та здешевлення процедури отримання зазначених документів

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Держпідприємництво
  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

  серпень

  43.   

  Подати Фондові державного майна пропозиції щодо проведення у
  2005 — 2006 роках приватизації державних підприємств, розташованих на території відповідного регіону

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  —“—

  44.   

  Здійснити комплекс заходів з метою підвищення заробітної плати на підприємствах, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 50 відсотків і на яких заробітна плата є нижчою за середню

  —“—

  —“—

  45.   

  Вжити заходів для розширення мережі дошкільних навчальних закладів, особливо у сільській місцевості, поліпшення якості послуг, що надаються ними, недопущення використання їх приміщень не за призначенням

  —“—

  постійно

  46.   

  У разі внесення змін до рішення про місцевий бюджет на поточний рік, а також під час складання проекту місцевого бюджету на наступні роки рекомендувати передбачати кошти для забезпечення гарячим харчуванням учнів 1 — 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації МОН

  серпень — жовтень

  47.   

  Визначити виходячи з фінансових можливостей кожного регіону шляхи вирішення питання із забезпечення житлом педагогічних працівників

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  серпень

  48.   

  Опрацювати із суб’єктами підприємницької діяльності питання про залучення коштів для створення на місцях потужностей з переробки та утилізації відходів

  —“—

  —“—

  49.   

  Подати Мінприроди пропозиції про можливість освоєння нових родовищ корисних копалин

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  серпень

  50.   

  Активізувати роботу із залучення іноземних інвесторів до інвестиційних проектів, які мають визначальне соціально-економічне значення для регіонів

  —“—

  —“—

  51.   

  Визначити перелік промислових підприємств, робота яких істотно вплинула на уповільнення темпів зростання виробництва в регіоні, проаналізувати його причини та вжити відповідних заходів до виправлення становища

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації заінтересовані центральні органи виконавчої влади

  —“—

  52.   

  Вжити заходів, спрямованих на поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  МОЗ

  вересень

  53.   

  Доповісти Кабінету Міністрів України про результати роботи щодо впровадження типових бізнес-проектів з виробництва яловичини, свинини, птиці, виділення земельних ділянок для будівництва тваринницьких комплексів і виробництва кормів, створення спільних підприємств, насамперед за участю суб’єктів господарювання, які орендують землі сільськогосподарського призначення

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  у двомісячний строк

  54.   

  Організувати взаємодію з банками стосовно продовження на взаємовигідних умовах до 1 березня 2006 р. дії кредитних договорів, укладених з підприємствами агропромислового комплексу

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Мінагрополітики Національний банк
  (за згодою)

  серпень

  55.   

  Визначити максимально можливі обсяги закупівлі продовольчого зерна для регіональних потреб на вигідних для товаровиробників умовах

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  —“—

  56.   

  Провести з підприємствами хлібопекарської, спиртової та комбікормової промисловості роз’яснювальну роботу щодо необхідності закупівлі зерна безпосередньо у сільськогосподарсь­ких товаровиробників, у тому числі на умовах здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  серпень

  57.   

  Провести широкомасштабну роботу з роз’яснення  товаровиробникам привабливості здійснення операцій з продажу зерна виключно через акредитовані товарні біржі шляхом проведення безготівкових розрахунків

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Мінагрополітики

  —“—

  58.   

  Установити контроль за реалізацією продовольчих товарів, які надходять у роздрібну мережу з державного резерву з метою стабілізації цін

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  —“—

   

  ________________