• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 3 серпня 2005 р. № 308-р

  Київ

  Про затвердження заходів з оперативного
  розв’язання проблем,  що стримують
  соціально-економічний розвиток регіонів

  З метою усунення причин, що стримують соціально-економічний розвиток регіонів, забезпечення ефективної взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади із спільного вирішення питань розвитку галузей економіки та соціальної сфери та на виконання рішень, прийнятих 21 липня 2005 р. на нараді у Прем’єр-міністра України із спільного обговорення з членами Кабінету Міністрів України та керівниками інших центральних органів виконавчої влади, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій результатів роботи місцевих органів виконавчої влади у першому півріччі та завдань цих органів на друге півріччя 2005 року:

  1. Затвердити заходи з оперативного розв’язання проблем, що стримують соціально-економічний розвиток регіонів (додаються).

  2. Центральним органам виконавчої влади подати у десятиденний строк до Кабінету Міністрів України узгоджений з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями перелік галузевих питань, які мають важливе значення для розвитку регіонів та вирішення яких належить до компетенції Кабінету Міністрів України, з метою розгляду їх на нарадах у Кабінеті Міністрів України з визначенням орієнтовних строків їх проведення та списку учасників.

  3. Першому віце-прем’єр-міністру України Кінаху А. К., віце-прем’єр-міністрам України Безсмертному Р. П., Рибачуку О. Б., Томенку М. В. проаналізувати відповідно до розподілу функціональних повноважень переліки галузевих питань, поданих центральними органами виконавчої влади згідно з пунктом 2 цього розпорядження, та визначити строки проведення нарад у Кабінеті Міністрів України.

  4. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Міністрові Кабінету Міністрів України Крупку П. М. вжити додаткових заходів для забезпечення оперативного розгляду звернень місцевих органів виконавчої влади, зокрема передбачивши, що після попереднього опрацювання кореспонденції листи, підписані Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, подаються окремо від іншої кореспонденції  безпосередньо керівникові відповідного органу виконавчої влади.

  5. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади інформувати Кабінет Міністрів України про результати виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, до 25 серпня ц. р. та в подальшому щокварталу.

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.39