• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  відâ³ä 3 серпня 2005 рð.  ¹ 307-рâ³ä                      2005 ð.  ¹

  Київ

  Про передачу цілісного майнового комплексу
  державного підприємства “Навчально-дослідне
  господарство “Комунар” до складу
  Національного аграрного університету


  Прийняти пропозицію Мінагрополітики та Національного аграрного університету щодо передачі до складу Національного аграрного університету цілісного майнового комплексу державного підприємства “Навчально-дослідне господарство “Комунар” Кримського державного агротехнологічного університету, який ліквідується.

   

    ПремÏðåìєрºð-міністрів Україниì³í³ñòð Óêðà¿íè      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.22