• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 3 серпня 2005 р.  № 305-р

  Київ

  Про утворення робочої групи з опрацювання
  питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів
  та розвитку нафтопереробної промисловості

  1. Утворити робочу групу з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості у складі згідно з додатком.

  Дозволити керівникові групи вносити у разі потреби зміни до її складу, залучати до роботи фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

  2. Установити, що завданнями робочої групи є опрацювання пропозицій щодо:

  стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів;

  будівництва, реконструкції та модернізації нафтопереробних підприємств з метою підвищення глибини переробки нафти та доведення якості нафтопродуктів до вимог європейських стандартів;

  утворення вертикально інтегрованої нафтової компанії;

  створення резерву нафти і нафтопродуктів;

  розроблення проектів нормативно-правових актів з питань подальшого розвитку нафтопереробної промисловості, стимулювання господарської діяльності з переробки нафти на території України.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. № 24 і від 28 березня 2005 р. № 67.

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.37