• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  3 серпня 2005 р. № 707

  ПОРЯДОК
  забезпечення житлом суддів Апеляційного суду
  України, апеляційних і місцевих судів

  1. Цей Порядок відповідно до частин сьомої і дев'ятої статті 44 Закону України “Про статус суддів” визначає процедуру забезпечення суддів Апеляційного суду України, апеляційних і місцевих судів (далі — судді) благоустроєним житлом.

  2. Суддям, які відповідно до житлового законодавства перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (далі — облік), надають окрему квартиру або будинок місцеві органи виконавчої влади не пізніше ніж через шість місяців після їх обрання на посаду.

  Судді військових судів забезпечуються житлом за рахунок Міноборони згідно з порядком забезпечення житлом військовослужбовців.

  3. Розмір житла визначається відповідно до норм забезпечення житловою площею згідно із законодавством та з урахуванням права на додаткову житлову площу.

   4. Взяття, перебування та зняття з обліку судді здійснюється виконавчими комітетами рад за місцем роботи відповідно до житлового законодавства, а судді військового суду згідно з порядком забезпечення житлом військовослужбовців.

  5. Суддя, щодо якого прийнято рішення про взяття на облік, письмово повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади (суддя військового суду — відповідний підрозділ Міноборони) та суд, у якому він працює.

  6. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади або підрозділу Міноборони про надання судді житла надсилається Державній судовій адміністрації або її територіальному управлінню (стосовно судді місцевого суду) для ведення обліку.

   7. У разі коли місцевий орган виконавчої влади або Міноборони у шестимісячний строк не забезпечили житлом суддю, який потребує поліпшення житлових умов, суд на підставі його заяви за погодженням з Державною судовою адміністрацією або її територіальним управлінням (стосовно судді місцевого суду) може прийняти рішення про придбання житла за рахунок коштів державного бюджету та передачу його у користування судді.

   Придбання житла здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”.

  8. Розрахунок вартості житла проводиться територіальними управліннями Державної судової адміністрації (стосовно суддів місцевих судів) або судом виходячи з розміру житла, визначеного згідно з пунктом 3 цього Порядку, та вартості 1 кв. метра його загальної площі, яка не може перевищувати більш як на 25 відсотків опосередковану вартість будівництва житла за даними Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства у відповідному регіоні на час його придбання.

  Під час визначення загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з переоформленням права власності на нього та внесенням передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

  Розрахунок вартості житла погоджується з Державною судовою адміністрацією.

  9. Для забезпечення суддів благоустроєним житлом Державна судова адміністрація та її територіальні управління (стосовно суддів місцевих судів) ведуть контрольні списки суддів, які потребують поліпшення житлових умов, та суддів, які забезпечені житлом, і вносять місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо забезпечення суддів житлом.

   10. Судді мають право на придбання житла, наданого їм у користування, із знижкою його вартості на 50 відсотків за умови перебування на посаді не менш як 10 років.

  11. Державна судова адміністрація щороку узагальнює відомості про суддів, які перебувають на обліку, та визначає під час формування показників державного бюджету на відповідний рік потребу в коштах для забезпечення суддів житлом.

  12. Право на забезпечення судді житлом вважається використаним з моменту прийняття рішення про надання житла у користування судді.

   13. Про забезпечення судді житлом робиться відмітка в його особовій справі.

   

  ______________