• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  3 серпня 2005 р.  № 702

  ПОРЯДОК
  надання кредитів для оплати
  екологічної броні електропостачання

  1. Цей Порядок визначає механізм надання кредитів для оплати екологічної броні електропостачання у разі несплати або неповної оплати  спожитої електричної енергії споживачами, що мають таку броню (далі — оплата екологічної броні).

  2. Кредит для оплати екологічної броні (далі — кредит) надається за договором, що укладається між Мінпаливенерго і споживачем електричної енергії, включеним до переліку споживачів електричної енергії та їх обладнання, для яких встановлена екологічна броня електропостачання (далі — споживач), відповідно до Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2052.

  Форма кредитного договору затверджується Мінпаливенерго разом з Мінфіном.

  3. Кредит надається:

  у межах коштів, що надходять до спеціального фонду державного бюджету від державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” у рахунок погашення заборгованості Компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та ядерне паливо, поставлені їй на комплексній основі протягом 1994 — 1999 років;

  у розмірі, визначеному договором, на умовах строковості, платності та повернення.

  За користування кредитом сплачуються відсотки на рівні облікової ставки Національного банку, що діє на момент укладення кредитного договору, із застосуванням коефіцієнта 1,2.

  4. Для отримання кредиту споживач подає Мінпаливенерго такі документи:

  довідку про суму заборгованості за спожиту електричну енергію в розрізі складових і розрахункових періодів, погоджену з енергопостачальною організацією;

  довідку про затверджену в установленому порядку величину екологічної броні та фактичне споживання електричної енергії за останній розрахунковий період в кількісному та вартісному виразі згідно з показаннями приладів обліку електричної енергії, використаної для забезпечення екологічної броні електропостачання, та діючими тарифами, погоджену з енергопостачальною організацією;

  довідку про запровадження обмеження споживання електричної енергії до величини екологічної броні електропостачання, погоджену з енергопостачальною організацією та територіальним підрозділом Держенергонагляду;

  копії установчих документів;

  копії документів, що відображають фінансовий стан підприємства;

  обґрунтування необхідності залучення кредиту в розмірі екологічної броні на наступний розрахунковий період;

  гарантію повернення кредиту;

  проект кредитного договору.

  5. Мінпаливенерго розглядає подані споживачем документи і у двотижневий строк приймає рішення щодо надання кредиту та укладення договору.

  6. Кредит надається не більш як на 6 місяців шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок споживача, відкритий в органі Державного казначейства. У графі платіжного доручення “Призначення платежу” додатково зазначається “Пункт 52 статті 45 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

  7. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредиту, відсотки за користування ним і пеня зараховуються в установленому порядку до державного бюджету на рахунки в органах Державного казначейства.

  8. У разі отримання кредиту споживач подає Мінпаливенерго затверджену енергопостачальною організацією довідку про щомісячну оплату електричної енергії, спожитої відповідно до величини екологічної броні електропостачання.

  98. Споживачеві може надаватися новий кредит за умови повернення ним у повному обсязі раніше отриманого.

  _____________________