• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від

  29 липня 2005 р. № 663

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів
  державного бюджету на будівництво (придбання)
  житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
  складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої
  системи та органів і підрозділів цивільного захисту
  1. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

  “Зазначені договори укладаються щодо незакінчених будівництвом об’єктів, які мають високий ступінь готовності, за умови, що вартість будівництва не перевищуватиме за щоквартальними даними Держбуду:

  для м. Києва — усереднену вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у два рази;

  для м. Севастополя та обласних центрів — усереднену вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у півтора рази;

  для інших міст — усереднену вартість спорудження житла у відповідному регіоні з розрахунку на 1 кв. метр, до якої включаються додатково витрати на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів регіону у розмірі, що не перевищує 25 відсотків вартості житла у відповідному регіоні”.

  2. Друге речення абзацу третього пункту 5 викласти в такій редакції:

  “Визначена вартість 1 кв. метра загальної площі житла не може перевищувати за щоквартальними даними Держбуду:

  для м. Києва — усереднену вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у два рази;

  для м. Севастополя та обласних центрів — усереднену вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у півтора рази;

  для інших міст — усереднену вартість спорудження житла у відповідному регіоні з розрахунку на 1 кв. метр, до якої включаються додатково витрати на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів регіону у розмірі, що не перевищує
  25 відсотків вартості житла у відповідному регіоні”.