• In English

 •  
  
  
  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 27 липня 2005 р.  № 658

   
                                                                              
   
   
   
  ЗМІНИ, 
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 22 січня 2005 р. № 92 
   
  1. У преамбулі постанови слово і цифри “статті 99” замінити словом і цифрами “статті 95”.
  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
  1) в абзаці першому пункту 1 слова “товариства та підприємств (далі – кредитори), що постачають йому” замінити словами “підприємств (далі – кредитори), що постачають товариству”;
  2) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:
  “Для проведення розрахунків залучається податковий борг кредиторів, кредиторська заборгованість товариства перед ними та/або зобовязання за поточними розрахунками між ними відповідно до укладених договорів”;
  3) у пункті 3 слова “товариство або” виключити;
  4) у пункті 5 слово і цифри “Стаття 99” замінити словом і цифрами “Стаття 95”.
   
  _____________________________