• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 27 липня 2005 р.  № 657

  ПОРЯДОК
  використання у 2005 році коштів державного бюджету для
  надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах
  за рахунок держави


   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів, передбачених Мін’юсту (далі — головний розпорядник коштів) у державному бюджеті за бюджетною програмою 3601160 “Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави”.

  2. Кошти спрямовуються на оплату праці адвокатів з надання правової допомоги в кримінальних справах громадянам, звільненим особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором чи судом від оплати правової допомоги у зв’язку з їх малозабезпеченістю, а також у разі, коли адвокат за їх призначенням брав участь у процесі дізнання, попереднього слідства чи в судових засіданнях.

  3. Довідки-розрахунки про суму коштів, що підлягає виплаті адвокату, керівники адвокатських об’єднань (адвокати) надсилають до Головного управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції (далі — розпорядник коштів).

  4. Головний розпорядник коштів перераховує кошти розпоряднику коштів після надходження від нього реєстру заборгованості з оплати праці адвокатів за формою, затвердженою головним розпорядником коштів.

  5. Після надходження коштів розпорядник коштів здійснює їх перерахування адвокатським об’єднанням (адвокатам).

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів державного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _____________________