• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 липня 2005 р.  № 651

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету для створення
  автоматизованої інформаційної системи перетинання державного
  кордону і банку даних міжвідомчого користування


   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету для створення автоматизованої інформаційної системи перетинання державного кордону і банку даних міжвідомчого користування (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для:

  створення системи збирання та передачі інформації про здійснення контролю та ведення обліку осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон, у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску через державний кордон для всіх видів сполучення з використанням сучасної цифрової мережі зв’язку;

  впровадження системи віддаленого доступу програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю, що використовуються у пунктах пропуску через державний кордон, до центрального сховища даних центральної підсистеми глобальної автоматизованої інформаційної системи Держприкордслужби “Гарт” (далі — система “Гарт”) та абонентських пунктів інформаційного обміну СБУ, МВС, МЗС, Держмитслужби, Державної податкової адміністрації в рамках системи “Аркан”;

  закупівлі устатковання та додаткового обладнання для впровадження, модернізації, ремонту, технічного супроводження програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю системи “Гарт” у пунктах пропуску через державний кордон, органах охорони державного кордону та регіональних управліннях і нарощування потужності апаратного забезпечення центральної підсистеми системи “Аркан”;

  здійснення організаційно-технічних заходів із створення комплексної системи захисту інформації в системах “Гарт” та “Аркан”;

  проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних із створенням інформаційної системи перетинання державного кордону і банку даних міжвідомчого користування.

   3. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється Адміністрацією Держприкордонслужби відповідно до Законів України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, “Про державне оборонне замовлення” та постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2244 Питання державного оборонного замовлення”.

   

   

  4. З метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, який укладається з переможцем торгів, обов’язково включаються такі умови:

  сума, визначена в договорі, та зобов’язання сторін договору підлягають відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень на 2005 рік за програмою “Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування”;

   за наявності коштів на реєстраційному рахунку Адміністрації Держприкордонслужби переможець торгів зобов’язаний забезпечити поставку товарів, виконання робіт, надання послуг до закінчення календарного року.

  5. Перерахування бюджетних коштів та здійснення видатків проводиться відповідно до статті 43 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  ___________________