• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 липня 2005 р.  № 648

  ПОРЯДОК
  цільового використання коштів, отриманих
  підприємством суднобудівної промисловості
  у вигляді авансових платежів та попередньої
  оплати від замовників морських та річкових суден  1. Цей Порядок визначає умови цільового використання коштів, отриманих підприємством суднобудівної промисловості  у вигляді авансових платежів та попередньої оплати від замовників морських та річкових суден (далі — кошти), і застосовується до суднобудівного підприємства, включеного до переліку підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

  2. Кошти, що надходять підприємству суднобудівної промисловості (далі — підприємство) відповідно до контракту на виготовлення (побудову) морського або річкового судна, зараховуються на окремий поточний рахунок, відкритий ним у банку для виконання цього контракту. Кошти із зазначеного рахунка використовуються виключно у відповідності з контрактом та затвердженою (підписаною) сторонами контракту кошторисною документацією.

  3. Підприємство протягом трьох робочих днів після відкриття рахунка подає до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації повідомлення про це і завірені ним  копії контракту та кошторисної документації, що є підставою для здійснення контролю за цільовим використанням коштів.

  У разі внесення змін до контракту, в тому числі до кошторисної документації, або його розірвання підприємство подає протягом 10 календарних днів після внесення змін або розірвання контракту до органу державної податкової служби завірені ним копії відповідних документів.

  4. У разі використання коштів на цілі, що не пов’язані з виконанням контрактних зобов'язань з виготовлення (побудови) морського (річкового) судна, підприємство формує валові доходи та валові витрати у встановленому законом порядку. При цьому збільшуються на суму коштів, використаних не за цільовим призначенням, валові доходи того звітного (податкового) періоду, в якому були отримані перші авансові внески або попередня оплата від замовника. Валові витрати збільшуються у тому звітному (податковому) періоді, на який припадає таке нецільове використання. У разі заниження податкових зобов’язань відповідних податкових періодів пеня та штрафні санкції нараховуються у розмірах і порядку, встановлених законом.

  5. У разі дострокового розірвання контракту або його невиконання з будь-яких причин підприємство повинно збільшити валові доходи (витрати) у тому податковому періоді, в якому відбулося розірвання контракту.

  6. Підприємство щокварталу разом з декларацією з податку на прибуток підприємства подає до органу державної податкової служби звіт про цільове використання коштів за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією за погодженням з Мінфіном.

  За період, у якому відбувається підписання акта про передачу морського або річкового судна замовнику, підприємство разом із звітом подає до органу державної податкової служби копію такого акта.

   

  _____________________