• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 липня 2005 р.  № 645

  ПОРЯДОК
  використання у 2005 році коштів державного
  бюджету для оздоровлення та відпочинку дітей
  працівників агропромислового комплексу


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік Мінагрополітики за бюджетною програмою “Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу” (далі — бюджетні кошти).

  2. Видатки для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу (далі — діти працівників АПК) здійснюються шляхом часткової оплати вартості путівок. Решта коштів до повної вартості путівок сплачується за рахунок інших джерел фінансування.

  До дітей працівників АПК, які оздоровлюються за рахунок бюджетних коштів, належать діти шкільного віку, в яких хоча б один із батьків працює на підприємстві,  у фермерському чи особистому селянському господарстві, в установі, організації, що виробляють або переробляють сільськогосподарську продукцію, та на підприємствах будівництва на селі і на підприємствах меліорації, а також в органах управління цими підприємствами, установами, організаціями; діти працівників соціальної сфери на селі (закладів освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, побутової і комунальної служб); діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування з колишніх сімей працівників агропромислового комплексу. У першочерговому порядку оздоровлюються такі категорії дітей: сироти, позбавлені батьківського піклування, постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, інваліди, з багатодітних та малозабезпечених сімей.

  3. Мінагрополітики складає перелік дитячих оздоровчих закладів —
  отримувачів бюджетних коштів (далі — перелік), в яких оздоровлюються діти працівників АПК, на основі пропозицій обласних або районних державних адміністрацій чи відповідних рад або управлінь агропромислового комплексу.

  4. Облік дітей працівників АПК, які оздоровлюються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється в дитячих оздоровчих закладах.

  Списки дітей складає підприємство, установа, організація, що придбаває путівки, з якими дитячий оздоровчий заклад укладає договір. Списки дітей працівників АПК, зайнятих у фермерському чи особистому селянському господарстві, складає районна державна адміністрація чи відповідна рада або управління агропромислового комплексу, які укладають   договір з дитячими оздоровчими закладами.

   

  У разі неявки на оздоровлення дитини з числа дітей працівників АПК за путівкою може бути оздоровлена інша дитина з числа таких дітей у цю або іншу зміну. Невикористані бюджетні кошти на оздоровлення дітей працівників АПК Мінагрополітики перерозподіляє між іншими дитячими оздоровчими закладами цієї або іншої області.

  5. Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти дитячому оздоровчому закладу виходячи з чисельності оздоровлюваних дітей у поточному році з розрахунку 250 гривень на одну путівку тривалістю 18 діб.

   

  _________________