• In English

 •                                                                                                          

   

   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 липня 2005 р.  № 639

   

  Київ

   

   

  Про  затвердження переліку об’єктів, що фінансуються за  рахунок
  субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
  соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій
  та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному


  господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності
  і на
  виконання  інвестиційних проектів у 2005 році

   

   

  Відповідно до статті 51 Закону України “Про Державний бюджет України
  на 2005 рік“ Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у 2005 році (далі – субвенція), які є пусковими та об’єктами із ступенем будівельної готовності понад 70 відсотків, що додається.

  2. Державному комітетові з будівництва та архітектури, Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи подати в тижневий строк Міністерству економіки висновки щодо відповідності вимогам законодавства переліку об’єктів, що потребують фінансування за рахунок субвенції  (далі – об’єкти інвестування) та заходів, що передбачається здійснити з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції (далі – заходи із запобігання аваріям), які сформовані Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.

  3. Міністерству економіки з урахуванням висновків Державного комітету з будівництва та архітектури, Державного комітету з питань житлово-комунального господарства та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи доопрацювати переліки об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям і подати на розгляд Кабінету Міністрів України.

  4. Державному казначейству щомісяця до 5 числа наступного періоду інформувати Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки і Міністерство фінансів про стан фінансування об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям.

  5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та  Севастопольській міським державним адміністраціям щомісяця до 15 числа наступного періоду інформувати Міністерство економіки про стан фінансування та освоєння субвенції відповідно до затверджених переліків об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям.

  6. Державному комітету статистики щокварталу до 25 числа наступного місяця інформувати Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки і Міністерство фінансів про хід будівництва об’єктів інвестування та виконання заходів із запобігання аваріям.

  7. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державному казначейству подати до 20 лютого 2006 р. Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про використання коштів субвенції.

   

   

  Прем’єр-міністр України                                                Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

   

   

  Інд.21