• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 липня 2005 р. № 636

  Порядок

  використання у 2005 році коштів державного бюджету
  на централізовані заходи і програми, пов’язані із
  соціальним захистом громадян, які постраждали
  внаслідок Чорнобильської катастрофи


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету для централізованої закупівлі путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — путівки), та медичного обладнання для спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування таких громадян, відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 р. № 1218 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 520) (далі — медичне обладнання).

  2. Для централізованої закупівлі за рахунок коштів державного бюджету путівок і медичного обладнання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями складаються та подаються до МНС заявки, в яких зазначаються:

  номенклатура та кількість путівок, пропозиції щодо використання регіональних санаторно-курортних закладів;

  номенклатура та кількість медичного обладнання з урахуванням наявності умов його зберігання, встановлення і використання.

  Заявки складаються на підставі даних щодо основних нозологічних форм хвороб серед громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в регіоні та обґрунтування потреби спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у медичному обладнанні з урахуванням ефективного витрачання бюджетних коштів.

  МНС на підставі заявок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених згідно з додатком № 5 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, визначає в розрізі адміністративно-територіальних одиниць номенклатуру та кількість путівок і перелік медичного обладнання з урахуванням фінансування виплати компенсацій (у тому числі погашення заборгованості минулих років) у разі самостійного оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання доручень одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів для здійснення заходів щодо перевезення груп дітей до оздоровчих закладів і у зворотному напрямку, придбання ліків, витратних матеріалів медичного призначення для стаціонарів спеціалізованих медичних закладів, лікування важкохворих, утримання центрів соціально-психологічної реабілітації населення, проведення робіт, пов’язаних із створенням та підтримкою Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства.

  3. Під час закупівлі путівок та медичного обладнання у тендерній документації, договорах з переможцями торгів (тендерів) та договорах, що укладаються відповідно до пункту 4 цього Порядку, зазначаються умови про:

  зобов’язання замовника провести оплату путівок та медичного обладнання після укладення договору з переможцем торгів (тендерів);

  надання послуг щодо санаторно-курортного лікування до завершення календарного року;

  проведення передоплати у розмірі до 30 відсотків вартості медичного обладнання, визначеної відповідно до укладеного договору з переможцем торгів (тендерів);

  здійснення поставки медичного обладнання у місячний строк після проведення передоплати (якщо інший строк не визначено законодавством).

  4. МНС після проведення торгів (тендерів) на закупівлю путівок та медичного обладнання укладає з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держ-адміністраціями договори про постачання путівок та медичного обладнання згідно з номенклатурою і кількістю путівок та переліком медичного обладнання, визначеними МНС відповідно до пункту 2 цього Порядку.

  5. Перерахування коштів і здійснення видатків для централізованої закупівлі путівок та медичного обладнання проводиться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  6. МНС згідно з укладеними договорами з переможцями торгів (тендерів) на закупівлю путівок отримує від них путівки та надає їх згідно з укладеними відповідно до пункту 4 цього Порядку договорами Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

  7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації видають путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за умови обов’язкового повернення корінців путівок після оздоровлення.

  8. МНС перераховує кошти на оплату путівок згідно з укладеними договорами з переможцями торгів (тендерів) на закупівлю путівок у межах асигнувань, передбачених помісячним розписом асигнувань державного бюджету.

   

  9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації на підставі актів про використання путівок щомісяця складають звіт про виконання договорів, укладених відповідно до пункту 4 цього Порядку, і подають його МНС до 5 числа наступного за звітним місяця.

  МНС на підставі звітів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій здійснює в установленому порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій з централізованого постачання путівок та медичного обладнання.

  ______________________